Domov - > eŠR ->

Odprto pismo učiteljev Slovenije

29.9.2014, avtor: (dk) / rubrika: aktualno

Učitelji smo vznemirjeni in ogorčeni zaradi absurdov, ki se dogajajo pri vrednotenju dela na področju vzgoje in izobraževanja. Povod za to odprto pismo je odločitev komisije, ki je nekatere uveljavljene seminarje za učitelje, ki jih izvajajo ugledne ustanove, izločila iz financiranja. Ob tem je od 265 prijavljenih za sofinanciranje potrdila 243 programov. Ta odločitev se nam zdi nesprejemljiva in z njo se ne moremo sprijazniti.

Podobni so absurdi vrednotenja kakovosti učiteljskega dela, ki ne temelji na predanem in strokovnem delu v razredu, pač pa na zbiranju točk, ki so neodvisne ali celo v nasprotju z zavzetostjo učiteljskega dela z mladimi. Tovrstni pojavi, ki niso lastni samo vzgoji in izobraževanju, izhajajo iz zgrešene paradigme, po kateri se kakovost brez vsake odgovornosti vrednoti zgolj na podlagi formalnih točkovanj, nekritične samopromocije in na podlagi nepomembnih površinskih meril. Tradicija, ugled učiteljev, znanje, zavzetost, skrbnost, resna izvedba, inovativnost, širina in razumevanje potreb slušateljev so nepomembni, pomembna je le deklarirana pripravljenost na nekakšno usmeritev h kakovosti (ki je nihče ne preverja in je le skupek puhlih besed). Na vseh nivojih vrednotenja učiteljskega dela se tako upošteva predvsem forma brez vsebine in to na način, ki od evalvatorja ne zahteva nikakršne odgovornosti in ki evalvirancu ne daje nikakršne uporabne ali stimulativne povratne informacije. Zamislimo si, da bi športnike ocenjevali na podlagi njihovega razpredanja o (napihnjenih) ciljih in zavezah k (preko vseh meja pretirani) samoevalvaciji. Absurdnost te situacije ne bi bila nič večja od absurdnosti stanja, ki ga imamo v šolstvu in še kje. Pozivamo odgovorne, da temeljito pretehtajo temelje sistema ugotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Prevetrijo in radikalno poenostavijo naj se pravilniki in merila. Prevetrijo naj se izbirni postopki in izbira članov izbornih komisij. Evalvatorji naj opravijo temeljito samoevalvacijo in k odločanju povabijo ljudi, ki so pripravljeni pristati na bolj vsebinski in na osebno odgovornost vezan evalvacijski model. Prepričani smo, da bo v tej smeri vložen napor pripomogel k smiselnejši in racionalnejši porabi javnega denarja. Omogočimo spremembe, ki bodo posameznikom in ustanovam, ki zagnano delajo v skupno dobro in v dobro prihajajočih generacij, dale zasluženo priznanje. Ne ubijajmo odličnih z absurdi, pač pa se z večjim spoštovanjem do vseh vpletenih odločimo za pogumne in odločne spremembe. V podporo stališčem Odprtega pisma učiteljev Slovenije 2014 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in vlado RS POZIVAMO, da se nemudoma poenostavi in radikalno spremeni sistem vrednotenja v izobraževanju in napredovanju učiteljev.

Predlagamo:

•Vrednotenje kakovosti učiteljskega dela naj temelji na predanem in strokovnem delu v razredu in ne na zbiranju točk, ki so neodvisne ali celo v nasprotju z zavzetostjo učiteljskega dela z mladimi.

•Radikalno naj se poenostavi sistem strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. Izvirne in nove pobude izobraževanj naj se obravnava vzpodbudno, a obenem vsebinsko kritično ter še posebej odgovorno in strokovno. Obenem naj se preverjenim in kakovostnim ustanovam, ki jim je tudi sicer zaupano izobraževanje učiteljev, zaupa še njihovo izpopolnjevanje. Vsi, ki izobražujejo, naj se posvetijo izključno kakovosti izobraževanja (ne pa trikologiji izpolnjevanja zlaganih, formalnih, nesmiselnih in nepregledno dolgih formularjev).

•Radikalno naj se spremeni in modernizira ustrezne elektronske sisteme prijav (KATIS), ki so sramota v današnji informacijski dobi.

•Radikalno naj se spremeni delo in organizacija ustreznih strokovnih služb, ki morajo biti sposobne prevzeti odgovornost vrednotenja kakovosti v izobraževanju in ne le formalnega vrednotenja (pogosto preračunljivo zavajajoče izpolnjenih) neživljenjskih formularjev.

•Strokovnost, učiteljski ugled in avtoriteta evalvatorjev, nadzornikov in strokovnih delavcev v državnih institucijah, morajo presegati strokovnost, učiteljski ugled in avtoriteto evalvirancev. Delo evalvatorjev, nadzornikov in strokovnih delavcev v izobraževanju zato lahko opravljajo le osebe z ugledom in avtoriteto, ki zagotavljata možnosti za vsebinsko in odgovorno odločanje.

Prvopodpisnika:

Bojan Hvala, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru in

Damjan Kobal, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Med podporniki tudi prof. dr. Josip Globevnik, akademik; prof. dr. Franci Forstnerič, akademik; prof. dr. Igor Emri, akademik; prof. dr. Miha Tomaževič, akademik; prof. dr. Boštjan Žekš, akademik, bivši predsednik SAZU; prof. dr. Tomaž Zwitter, Zoisov nagrajenec; prof. dr. Matej Brešar, Zoisov nagrajenec; prof. dr. Sandi Klavžar, Zoisov nagrajenec; prof. dr. Peter Šemrl, Zoisov nagrajenec; prof. dr. Anton Ramšak, dekan FMF UL; prof. dr. Nataša Vaupotič, dekanja FNM UM; prof. dr. Emil Žagar, predstojnik OM FMF UL; doc. dr. Andrej Taranenko, predstojnik OMR FNM UM; prof. dr. Marko Pavliha; prof. dr. Gregor Majdič; prof. dr. Klemen Jaklič; Viljem Ščuka; prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak; mag. Silvo Šinkovec; mag. Jaka Erker, ravnatelj; Milan Jevnikar, ravnatelj; Katja Arzenšek Konjajeva, ravnateljica; dr. Tina Bregant; dr. Erik Brecelj