Domov - > eŠR ->

Najvišje državne nagrade na področju šolstva 2014

3.10.2014, avtor: (info) / rubrika: aktualno

 

Tradicionalna slavnostna prireditev je bila letos v četrtek, 2. oktobra, v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Prireditev je gostila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanka Setnikar Cankar, slavnostni govornik na podelitvi je bil predsednik SAZU dr. Tadej Bajd.

Odbor je določil, da v letu 2014 podeli enajst nagrad, to je tudi najvišje mogoče število nagrad, kot jih določa Zakon o nagradah RS na področju šolstva. Nagrade je podelil na šestih področjih, in sicer tri nagrade za glasbeno šolstvo; dve za osnovno šolstvo; tri za visoko šolstvo in po eno nagrado za srednje šolstvo, izobraževanje odraslih in izobraževanje ter usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Štiri nagrade se podelijo za življenjsko delo, sedem nagrad pa za izjemne dosežke na področju šolstva.

Ksenija Trotovšek Brlek, nagrada za življenjsko delo na področju glasbenega šolstva - Nagrajenka je učiteljica violončela, komorne igre in godalnega orkestra na Glasbeni šoli Ljubljana Moste-Polje od leta 1976 (od 1976 do 1983 tudi na Glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani). Sprva je poučevala klavir, saj je bilo na godalnem oddelku ob njenem prihodu na šoli le osem učencev violine, že naslednje leto pa je začela poučevati violončelo. Število učencev se je vsako leto povečevalo, tako da danes godalni oddelek na šoli šteje čez sto učencev, od teh je trideset učencev violončela.

Posebno pozornost posveča nadarjenim in jih spodbuja ter usmerja k nadaljnjemu glasbenemu izobraževanju. Številni njeni učenci so se kot solisti ali v različnih komornih skupinah udeležili različnih tekmovanj mladih glasbenikov in prejeli več kot sedemdeset nagrad, mnogi pa so člani orkestrov ali učitelji violončela na glasbenih šolah po Sloveniji.

Od leta 1997 zelo uspešno vodi godalni orkester. Z njim redno sodeluje na različnih prireditvah in koncertih doma in v tujini. Zaradi vedno večjega zanimanja in vpisa učencev na godalni oddelek je pod njenim vodstvom leta 2008 na Glasbeni šoli Ljubljana Moste-Polje začel delovati tudi mlajši godalni orkester.

S svojim bogatim strokovnim znanjem in izkušnjami je sodelovala v aktivu godalcev Društva glasbenih pedagogov Ljubljane, Notranjske in Zasavja, je vodja študijske skupine za violončelo in kontrabas, ki deluje v sklopu Zavoda RS za šolstvo, je dolgoletna vodja strokovnega aktiva za godala na šoli in članica žirij na regijskih tekmovanjih. Sodelovala je pri vsebinski prenovi glasbenega šolstva pri pripravi učnih načrtov za predmet violončelo. Je avtorica prvih in za zdaj edinih učbenikov za violončelo v Sloveniji (Šola za violončelo I. in II, Abeceda) ter številnih avtorskih skladb in priredb za različne komorne zasedbe ali orkester.

Maja Cilenšek, nagrada za izjemne dosežke na področju glasbenega šolstva - Nagrajenka poučuje na Glasbeni šoli Koper, Osnovni šoli Koper in Pedagoški fakulteti v Kopru. Z zborovskim petjem se ukvarja vse od srednješolskih let, in sicer sprva kot pevka, pozneje pa kot zborovodkinja. S pevskimi zbori, ki jih vodi, je krstno izvedla številne novitete slovenskih skladateljev Uroša Rojka, Ambroža Čopija, Bojana Glavine in Mateja Bonina.

Na Glasbeni šoli Koper vodi otroški, mladinski in dekliški pevski zbor. Mladinski pevski zbor Glasbene šole Koper, ki pod njenim vodstvom deluje neprekinjeno od leta 2000, je redni gost mednarodnega zborovskega festivala Koper, sodeluje s priznanimi orkestri, kot so Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija, Obalni komorni orkester ter drugi na različnih prireditvah doma in v tujini. Med drugim naj posebej omenimo večkratni nastop v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma in Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Kot edini slovenski pevski zbor je bil letos povabljen na festival sodobne zborovske glasbe Styria Cantat v Gradcu. Aprila lani je pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija izšla zgoščenka Pesmi na dlani.

Za svoje visokokakovostno delo na področju zborovstva je prejela številna priznanja in nagrade na državni in mednarodni ravni. Od leta 2000 do 2012 je bila članica umetniškega odbora zborovskega festivala v Kopru. Kot predavateljica, strokovna svetovalka in članica žirij je sodelovala z različnimi glasbenimi ustanovami in društvi v Sloveniji in Italiji.

Maja Cilenšek je bistveno pripomogla h kakovostnemu razvoju zborovskega petja in dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Presežki so vidni v rezultatih, pozitivnem odzivu okolja in visokem ugledu Glasbene šole Koper na področju zborovstva. Maja Cilenšek dosega nadpovprečne rezultate, ki so v javnosti potrjeni in prepoznavni.

Svetlana Lučka Joksić, nagrada za življenjsko delo na področju glasbenega šolstva - Nagrajenka se je harfe začela učiti na Glasbeni šoli Koper, nadaljevala na Glasbeni matici v Trstu in končala na Akademiji za glasbo v Ljubljani kot prva in takrat edina študentka harfe v razredu prof. Rude Ravnik Kosi. Po končanem študiju se je odločila za pedagoški poklic in se vrnila na Glasbeno šolo Koper kot učiteljica. Sprva je poleg harfe poučevala tudi nauk o glasbi in glasbeno pripravnico.

Učenke harfe je prva tri leta poučevala klavir, kot je to določal program. Da bi pouk harfe učenci lahko začeli že prej, je sčasoma vpeljala pouk na keltski harfi, ki je zaradi svoje velikosti dostopna tudi pet-, šest- ali sedemletnikom. Za delo s tako mladimi učenci se je usposabljala že kot učiteljica glasbene pripravnice, pri pouku harfe pa je z leti razvila lastno metodo poučevanja v zgodnjem obdobju.

Posebno skrb posveča komorni igri, zlasti kvartetu in orkestru harf. Do danes se je njen razred razvil v najštevilčnejšega v Sloveniji. Z učenkami je v vsej svoji pedagoški praksi dosegla številne zavidljive uspehe na tekmovanjih in nastopih. Mnoge med njimi so se odločile za profesionalno glasbeno pot.

Ko se je z leti pouk harfe začel izvajati tudi na drugih glasbenih šolah v Sloveniji, je poskrbela za strokovno povezovanje učencev in učiteljev harfe na glasbenih šolah Slovenije, Italije in Hrvaške. Sodelovala je pri ustanovitvi Aktiva harfističnih pedagogov Slovenije in pri ustanovitvi Društva harfistov Slovenije. Kot izkušena pedagoginja je sodelovala pri pripravi prenovljenih učnih načrtov za harfo, propozicij za državna tekmovanja ter kot članica strokovnih žirij tekmovanj in kot zunanja ocenjevalka na maturi.

Njeno pedagoško vodilo se glasi: »Harfa je čudovito sredstvo za oblikovanje, vzgojo in bogatenje mladih osebnosti,« izhaja pa iz bogatih izkušenj dela z učenci.

 

Hiša eksperimentov, nagrada za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva - Hiša eksperimentov je od svoje ustanovitve enkraten in neprecenljiv dejavnik v promociji znanosti in tvoren sodelavec vzgojno-izobraževalnim ustanovam pri seznanjanju z naravoslovnimi vsebinami. Je prvi nacionalni center znanosti tipa »izvedi sam«. Od leta 2000 so gostili več kot 34.0000 obiskovalcev, priredili pa so tudi 5.800 znanstveno-promocijskih interaktivnih predavanj, več delavnic za vrtce, osnovnošolce, srednješolce in učitelje ter vrsto znanstveno-promocijskih tekmovanj. Poslanstvo in cilj ustanove je vzgojno-izobraževalna, znanstvenoraziskovalna, kulturno-umetniška in gospodarska dejavnost ter popularizacija in promocija znanosti. Zavzemajo se za ustvarjanje družbe radovednih, odprtih in strpnih ljudi, bogatenje znanja posameznika prek osebnih izkušenj, neformalnega in zgodnjega izobraževanja otrok in za individualno učenje resnic, okoljske vzgoje, zdravega načina življenja, razvijanje ustvarjalnosti in izdelovanje lastnih eksperimentov. Hiša eksperimentov je namenjena celotni populaciji: mladim in starim, učiteljem in učencem, staršem in otrokom. Poleg eksperimentov intenzivno in uspešno razvijajo tudi tako imenovane dogodivščine, kot so svetlobologija, zvokologija, barvologija, plinologija, jajčkologija, spominologija in tlakologija, če omenimo le nekatere. Z mnogovrstnimi dejavnostmi, kot so znanstvene delavnice tudi za najmlajše, organizacijo znanstvenih tekmovanj, festivalov in s sodelovanjem v projektih EU pa so pomembno pripomogli k promociji naravoslovja med mladimi.

Mag. Marjan Prevodnik, nagrada za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva - Delovanje Marjana Prevodnika presega pojmovanje uspešnega pedagoga, saj je njegova vsestranska naravnanost obrodila sadove ne le pri vključevanju učencev, temveč tudi njihovih staršev v svet kulture in športa, ko je vrsto let poučeval likovno in športno vzgojo in s svojimi učenci prejel številna priznanja. Na mnoge probleme iz prakse se vedno znova odziva z izvirnimi praktičnimi rešitvami, izkušnje, znanje in materialne vire pa nesebično deli z učitelji in stanovskimi kolegi. Svoja strokovna, ustvarjalna in znanstvena spoznanja je tudi zabeležil v strokovnih ter poljudnih člankih v domači in tuji literaturi, v monografijah in katalogih z likovnih razstav otrok. V javnosti je prepoznaven tudi kot neutruden zagovornik likovne vzgoje in umetnosti. Iz pedagoškega povprečja izstopa tudi zaradi kakovosti pri povezovanju znanj z različnih delovnih področij. Odkar je zaposlen na Zavodu RS za šolstvo, pa je zasnoval, organiziral in izvedel vrsto dogodkov narodnega in mednarodnega pomena, bil član državne komisije za strokovne izpite za likovno stroko, je član mednarodnega uredniškega odbora v reviji IJETA, prepoznati pa je znal tudi presežke drugih. S svojo prijateljsko, tovariško in človekoljubno usmerjenostjo je na različne načine pomagal učiteljem in učencem, s svojo strokovno širino, poznavanjem likovne vzgoje, zavzetostjo, ustvarjalnostjo, humorjem in organizacijskimi sposobnostmi pa je organiziral vrsto zunajšolskih aktivnosti za učence, mednarodnih srečanj in izmenjalnih razstav.

Dr. Anton Šepetavc, nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva - Nagrajenec, profesor francoščine in slovenščine, magister in doktor literarnih znanosti, se je kot sedmi otrok rodil v številni delavski družini leta 1958. Njegova učiteljska kariera se razteza od poklicno-strokovnega do tehniškega in gimnazijskega izobraževanja do poučevanja osnovnošolskih otrok in izobraževanja odraslih ter tudi poučevanja na fakulteti.

Bogato sled pušča za seboj njegovo mentorsko in vzgojno delo v šoli. Bil je mentor Kulturnega društva Anton Aškerc, krovne kulturne organizacije na 1. gimnaziji. V tem času so prenovili in posodobili šolsko recitacijsko skupino in literarno glasilo, obudili pevski zbor, intenzivirali delo plesne sekcije, ustanovili kulturniško glasilo in udejanjili prvo slovensko srednješolsko eksperimentalno gledališče. Na šoli je bil soustanovitelj in organizacijski mentor šolskega orkestra. Bil je tudi mentor recitacijskega, dramskega, novinarskega in literarnega krožka.

Kot ravnatelj močno podpira razne oblike prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. Vrsto let je član projektnega sveta Celje – zdravo mesto, zavzeto pa je deloval v lokalni akcijski skupini za preprečevanje bolezni odvisnosti in na gimnaziji vodil neformalno skupino za boj proti drogi.

Nagrajenec že več kot trideset let zelo uspešno deluje na področju srednjega šolstva kot izrazito ustvarjalen, široko razgledan človek in cenjen pedagog ter pooseblja vpetost šolskega sistema v širši družbeni utrip.

Dr. Janez Demšar, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva - Nagrajenec poučuje predmete s področja računalništva na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Je izjemen pedagog, od študentov največkrat nagrajeni učitelj na fakulteti in svetovno uveljavljeni raziskovalec.

V Sloveniji je pobudnik dejavnosti za posodobitev poučevanja računalništva v osnovni šoli. Z vpeljavo pristopa konceptualnega podajanja računalniških znanj si prizadeva, da bi se v osnovnih šolah namesto prevladujočega računalniškega opismenjevanja izvajal pouk »računalništva brez računalnika«, ki bi temeljil na obravnavi osnovnih računalniških konceptov in konkretnih primerov s področij, kot sta kriptografija in umetna inteligenca. Z njim učencem omogočamo, da uporabo računalniške tehnologije nadgradijo s temeljitejšim razumevanjem logike in načel njenega delovanja. V ta namen je pripravil učna gradiva in organiziral vrsto seminarjev za učitelje in študente, omenjeni pristop pa preveril v praksi na poletnih šolah za osnovnošolce in v krožkih, ki jih je tudi vodil. Sodeloval je pri sestavljanju učnih načrtov za nov osnovnošolski izbirni predmet računalništvo ter pri pripravi interdisciplinarnega študijskega programa pedagoško računalništvo, ki ga bodo izvajali v sodelovanju med Pedagoško fakulteto in Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Dejavnosti dr. Demšarja pri uvajanju novega konceptualnega in didaktično premišljenega pristopa k poučevanju računalništva v Sloveniji bodo zagotovo pomembno prispevale ne le k bolj kakovostnemu računalniškemu znanju, pač pa tudi k splošni izobrazbi mladih. 

Dr. Ivan Gerlič, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva - Nagrajenec je s kakovostnim znanstveno-raziskovalnim in pedagoškim delom pustil obsežno sled na področju didaktike fizike, računalništva in tehnike. Velja za utemeljitelja specialne didaktike računalništva v Sloveniji, zelo pomembno je njegovo delo pri interdisciplinarnem povezovanju naravoslovnotehničnih predmetov.

Poučeval je fiziko v osnovni šoli, nato fiziko, tehniko in računalništvo na gimnaziji in srednji tehnični šoli v Mariboru, bil je dolgoletni učitelj na Pedagoški akademiji in Pedagoški fakulteti ter pozneje na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Njegova bibliografija vključuje mnoge univerzitetne in srednješolske učbenike, priročnike za učitelje ter strokovne in znanstvene monografije. Zaradi njenega obsega in raznolikosti se je velika večina učencev in dijakov v Sloveniji med šolanjem srečala vsaj z enim od njegovih del.

Bil je mentor pri številnih diplomskih delih, magistrskih nalogah in doktorskih disertacijah, sodeloval je pri stalnem strokovnem izobraževanju učiteljev fizike, tehnične vzgoje, informatike, izobraževalne tehnologije in multimedije za vsa predmetna področja slovenskih osnovnih in srednjih šol. Bil je vodja ali sodelavec vrste seminarjev na univerzah v Sloveniji in tujini, strokovno pa je deloval tudi kot član različnih republiških strokovnih komisij in delovnih teles.

Izjemno znanje in predanost pedagoškemu poklicu je delil s številnimi generacijami mladih, kar njegovi znanstveni, strokovni in pedagoški življenjski poti daje pomemben pečat.  

Dr. Vida Medved Udovič, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva - Nagrajenaka je izredna profesorica za didaktiko slovenščine na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Svojo akademsko pot je začela potem, ko je kot profesorica slovenščine poučevala najprej na osnovni šoli, nato na koprski gimnaziji in bila zaposlena kot svetovalka za slovenski jezik na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, OE Koper. Kot visokošolska učiteljica je svoje znanstveno in pedagoško delo usmerjala predvsem v metodiko jezikovne vzgoje in slovenske književnosti ter razvoj didaktičnih modelov za književni pouk v osnovni in srednji šoli. Na pedagoški fakulteti predava študentom in študentkam smeri predšolska vzgoja in razredni pouk ter predmete, kot so zgodnje učenje slovenščine, mladinska književnost, medkulturnost v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa z mentorstvom pri diplomskih in magistrskih delih skrbi za uvajanje slovenskega jezika v delo z otroki. Izsledke svojega raziskovalnega dela predstavlja na mednarodnih in domačih znanstvenih srečanjih; vključena je v številna stalna strokovna izpopolnjevanja za vzgojitelje/-ice in učitelje/-ice, pri čemer ji pomeni poseben izziv delo z vzgojitelji/-icami in učitelji/-icami slovenskih vrtcev ter šol na Tržaškem in Goriškem. Poleg znanstvenih in strokovnih objav je mogoče v njeni biografiji zaslediti tudi soavtorstvo novih beril in učbenikov za slovenščino za osnovno šolo. En mandat je bila predsednica predmetne komisije za slovenščino za pripravo nacionalnih preizkusov znanja. Tudi na fakulteti opravlja pomembne funkcije – je predstojnica oddelka za razredi pouk, prodekanja za študentske zadeve in članica senata Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, nagrada za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih - Nagrajenka, diplomirana ekonomistka in magistrica operacijskega raziskovanja, je začela delati na humanističnem področju, ko se je zaposlila na Andragoškem centru Slovenije. Tu se je po nekaj letih opravljanja drugih nalog posvetila snovanju in izpeljavi slovenskega tedna vseživljenjskega učenja. Za izhodišče projekta je preučila britanski teden učečih se odraslih, nato pa skupaj s sodelavci model prilagodila slovenskim razmeram, pri čemer je razvila izvirne rešitve za naše razmere. Projekt je po svojih količinskih in kakovostnih kazalnikih in kompleksnosti nenehno rasel in prerasel v stalen projekt andragoškega centra.

Z vodenjem projekta tedna vseživljenjskega učenja intenzivno razvija in pospešuje kulturo učenja ter udejanja koncept in strategijo vseživljenjskosti učenja v praksi. Njeno delo je prepoznavno v Sloveniji in tujini. V zadnjih dveh letih vzbuja njen projekt Parada učenja – dnevi učečih se skupnosti veliko zanimanje v lokalnih skupnostih, kjer poteka, in spodbuja k inovativnim načinom učenja v skupnosti.

Od leta 2003 je nagrajenka članica Stalne skupine za kazalnike in ciljne vrednosti pri Evropski komisiji. Tam zastopa Slovenijo pri pripravi letnega monitorja izobraževanja in usposabljanja.

Njeno delo v Andragoškem centru Slovenija obsega tudi vodenje in usmerjanje promocijske dejavnosti, sodelovanje z mediji ter organiziranje domačih in mednarodnih dogodkov. 

Mag. Aleksander Vališer, nagrada za izjemne dosežke na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami - Nagrajenec, defektolog, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, je že kot študent začrtal svoje poslanstvo otrokom s posebnimi potrebami. Na strokovnem področju je dal pomemben prispevek v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Vodil je študijske skupine učiteljev ter mnoge inovacijske in mednarodne projekte, prvenstveno osredotočene na polno vključitev ljudi s posebnimi potrebami v družbo. Najpomembnejši je njegov prispevek pri nastanku učbenikov in delovnih zvezkov za nižji izobrazbeni standard. Je avtor in soavtor sedmih učbenikov, mnogim je bil recenzent. Z ustvarjalnostjo in predanostjo stroki je nastala zbirka gradiv in sodobnih učbenikov za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju.

Je aktiven član komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter komisije za pripravo nalog za nacionalno preverjanje znanja in glavni ocenjevalec pri Državnem izpitnem centru. V dveh ambulantah dela kot logoped, aktiven je v raznih državnih in lokalnih društvih in komisijah, je predsednik sekcije v Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.

Za strokovno delo je prejel priznanje Antona Skale Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije ter priznanje Blaža Kumerdeja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Napisal je več kot dvajset strokovnih prispevkov. V delo vnaša visok strokovni pristop in inovacijske zamisli. Zase je zastavil visoka strokovna merila. S toplim človeškim odnosom, humorjem in jasno zastavljenim ciljem pa ta merila vnaša tudi v druge sredine.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem tudi iz uredništva Šolskih razgledov!