Domov - > eŠR ->

Inkluzivno izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s posebnimi potrebami

25.10.2014, avtor: Špela Močilnikar / rubrika: aktualno

Pri zagotavljanju pravic do izobraževanja in učenja odraslih s posebnimi potrebami pri nas prihaja do novih premikov. Izobraževalci se v zadnjem času vse bolj zavedajo potreb te ciljne skupine potencialnih udeležencev izobraževanja in nekateri izvajalci, kot so, denimo, ljudske univerze,  že opravljajo pionirsko delo na tem področju. V praksi se pojavljajo
ponudbe programov za udeležence s posebnimi potrebami, ob njih pa se pojavlja tudi potreba izvajalcev in učiteljev po dodatnem znanje o izobraževalnih potrebah, metodah, pristopih, vsebinah in podobno, ki jih potrebujejo ciljne skupine
udeležencev s posebnimi potrebami. Tovrstno dodatno znanje postaja vse bolj potrebno s širjenjem paradigme inkluzivnega izobraževanja. Žal je sistemsko situacija urejena le na deklerativni ravni, pri snovalcih politike pa vsaj za zdaj ni zaznati interesa po sistematičnem urejanju tega področja, ki bi se dotikal aplikativnega nivoja.

Ob zavedanju potrebe po zagotavljanju dodatnih možnosti pridobivanja potrebnega znanja za to področje so v Andragoškem društvu Slovenije, kjer med drugimi deluje tudi Sekcija za izobraževanje ljudi s posebnimi potrebami, v sodelovanju s strokovnjaki pripravili izobraževalni program Inkluzivno izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s posebnimi potrebami, ki so ga v Ljubljani 23. oktobra letos tudi predstavili javnosti, izvajali pa ga bodo v prihodnjem letu. Namen programa je predvsem ozavestiti izobraževalce odraslih in tudi druge, da imajo ljudje s posebnimi potrebami prav tako določene zmožnosti, pravice in potrebe, da se enakovredno vključujejo v izobraževanje. Program vsebuje šest modulov, v sklopu katerih se bodo udeleženci seznanili z nekaterimi motnjami, ki sicer omogočajo vključitev
odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje odraslih, vendar s prilagoditvami in upoštevanjem sposobnosti posameznika. Pridobili pa bodo tudi osnovne informacije, znanje in vire za samostojno delo.

Tokrat so strokovnjakinje, ki so sodelovale pri pripravi izobraževalnega programa in bodo tudi izvajalke modulov, predstavile njihovo vsebino. Petra Rezar in Simona Gerenčer Pegan sta predstavili značilnosti in potrebe gluhih in naglušnih v procesu izobraževanja odraslih, Erna Žgur je spregovorila o učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami z več primanjkljaji, Aksinja Kermauner pa o učenju in izobraževanju odraslih s slepoto in slabovidnostjo. Prisotne je Valerija Bužan seznanila z vsebino modula Učenje in izobraževanje odraslih z motnjo v duševnem razvoju, Maja Povše pa je predstavila vsebino modula Učenje in izobraževanje odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo.
Izobraževalni program vsebuje tudi modul, ki bo udeležencem ponudil znanje za načrtovanje inkluzivnih izobraževalnih programov ter jih seznanil z andragoškim ciklusom, predstavila ga je Ida Srebotnik.

Kljub zelo specifični in ozko usmerjeni tematiki izobraževalnega programa  je bila udeležba na njegovi predstavitvi številna, kar kaže na potrebo po tovrstnem znanju med izvajalci izobraževanja odraslih. Načrtovalci in izvajalci izobraževalnega programa si prizadevajo, da bi program verificirali, upajo pa tudi na finančno podporo MIZŠ, s katero bi omogočili udeležencem brezplačno izobraževanje.