Domov - > eŠR ->

Volilni drugi dan kongresa SVIZ Slovenije

21.11.2014, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

 Bled, 21. novembra 2014 – Delegatke in delegati 9. kongresa Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije (SVIZ) so drugi dan zasedanja namenili največ časa spremembam in dopolnitvam Statuta sindikata ter izvolili vodstvo za mandatno obdobje 2014–2018.

Kongresu se je kot kandidat za glavnega tajnika SVIZ predstavil Branimir Štrukelj, ki je bil v tej funkciji že v minulem
mandatnem obdobju. V svoji predstavitvi ob kandidaturi je zapisal, da mu ta vloga še zmeraj predstavlja izziv in da mu ne manjka motivov za to, da bi delal še bolje. Kot osrednje cilje za mandat 2014–2018 je izpostavil varovanje materialnega položaja članic in članov, saj na zniževanje plač ni več dopustno pristajati, temveč je prav obrnjeno zdaj čas začeti zahtevati relativno izboljšanje plač glede na druge dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju. Prav tako je poudaril, da ga je gospodarska kriza, ki se je v zadnjem mandatnem obdobju vse bolj spreminjala v socialno, utrdila v prepričanju, da je povezovanje in celo združevanje sindikatov v večje in močnejše delavske organizacije nujno. V skladu s tem si bo v prihodnje aktivno prizadeval spreobrniti trend ustanavljanja majhnih poklicnih sindikatov v javnem sektorju v krepitev sindikatov dejavnosti, ki zastopajo večje število po izobrazbi, zahtevnosti in odgovornosti različnih poklicev in delovnih mest. Pomembno bo povezovanje zaposlenih tako na nacionalni ravni kot povezovanje in usklajeno delovanje sindikatov na celotnem področju Evropske unije. V prihodnjem štiriletnem mandatu bodo, kot je napovedal, v ospredju njegove pozornosti utrjevanje občutka pripadnosti sindikatu, spodbujanje večje aktivnosti članstva, dodatno izobraževanje in usposabljanje sindikalnih zaupnikov ter organizacija vsebinsko uokvirjenih razprav o aktualnih vprašanjih na ravni celotnega sindikata.

Delegatke in delegati 9. kongresa SVIZ so po predstavitvi kandidata za glavnega tajnika, ki je zagotovil, da si bo tako kot v
preteklem mandatu tudi v prihodnje prizadeval, da bo izvršil obveznosti, ki so bile opredeljene na aktualnem 9. kongresu in ki jih bosta določila glavni in izvršilni odbor SVIZ, na volitvah za opravljanje te vodstvene funkcije v sindikatu za mandat 2014–2018 z veliko večino potrdili Branimirja Štruklja.

9. kongres je za prihodnje mandatno obdobje potrdil še Nadzorni odbor SVIZ Slovenije ter Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije.