Domov - > eŠR ->

Sporni predlogi za izobraževanje in kulturo po ministričinih zagotovilih izločeni

20.11.2014, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

Bled, 20. november 2014 – Danes in jutri poteka na Bledu 9. kongres Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot najvišjega organa sindikata, ki predstavlja 38.000 aktivnih članic in članov. Od 188 vabljenih delegatk in delegatov se jih kongresa udeležuje 176, v uvodni slovesnosti v dogodek pa so prisluhnili pozdravom in kratkim nagovorom gostov iz Slovenije in tujine.

Zbrane delegatke in delegate ter druge prisotne na kongresu je nagovoril tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in ob tem v navzočnosti ministrice za kulturo izrazil skrajno osuplost in zgroženost spričo predloga interventnega zakona, ki
ukinja manjše samostojne zavode, teh pa je največ prav v kulturi. Poudaril je, da je varčevalna norost z odvzemom samostojnosti muzejem, galerijam in knjižnicam dosegla svoje dno, saj se je kultura z izobraževanjem znašla v
središču zloveščega politično-ekonomističnega pogleda, ki sporoča, da vse, kar ne prinaša dobička in neposredne koristi, nima opravičila za obstoj, je nepotrebno in odvečno.

Delegatkam in delegatom se je med popoldanskim delovnim zasedanjem pridružila ministrica za šolstvo, znanost in šport dr. Stanka Setnikar Cankar. V svojem nagovoru se je opredelila do interventnega zakona za občine ter ob tem kongresu zagotovila, da šolsko ministrstvo pod njenim vodstvom ne bo podprlo nobenega ukrepa, ki bi imel za posledico povečanje števila  brezposelnih v Sloveniji, s tem pa se standardi in normativi v šolstvu ohranjajo. Ob tem ko bo po besedah ministrice večina predlaganih ukrepov iz omenjenega zakona umaknjena, pa je hkrati poudarila, da na ministrstvu še naprej iščejo ukrepe, s katerimi bi v izobraževanju prihranili 10 milijonov evrov. O morebitnih ukrepih ministrica še ni mogla spregovoriti, pojasnila pa je, da bodo prihranke med drugim iskali pri materialnih stroških in racionalizaciji na različnih področjih. Ministrica se je ob robu kongresa sestala tudi s predstavniki sindikatov slovenskih šol v Italiji.

SVIZ je očitni premik v sami vladi ocenjuje pozitivno, a obenem opozarja, da odločitve, ki jih je predstavila šolska ministrica, ne vplivajo na plačna pogajanja. Sindikat bo zato počakal na uradni predlog vladne pogajalske skupine, kar bo tudi odločilno za nadaljnje aktivnosti in odločitev glede izvedbe protestnega shoda. Skladno s tem se je 9. kongres SVIZ, upoštevajoč sklep glavnega odbora SVIZ, ki je bil sprejet 9. julija letos in s katerim je SVIZ »za ceno konflikta zavrnil vsak poskus vlade, da bi za leto 2015 dodatno zniževala maso za plače in druge stroške dela v javnem sektorju, kot so opredeljeni v Dogovoru in aneksih h KPJS in KPND«, ter sklep omenjenega sindikalnega organa, ki v pogajalsko zahtevo SVIZ vključuje zahtevo po sprostitvi napredovanj v nazive in plačne razrede in prenosu vseh varovalk iz dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2014, odločil  med ukrepi na odhodkovni strani državnega proračuna za leto 2015, ki bi morali biti predmet pogajanj med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, zavrniti dodatno povišanje financiranja glasbenega šolstva s strani staršev; spremembe normativov za svetovalne delavce, administrativno-tehnične delavce in knjižničarje; znižanje obsega dejavnosti zaradi manjših generacij v srednjih šolah ter znižanje sredstev za splošne stroške delovanja in programskih materialnih stroškov v javnih zavodih na področju kulture. Po sklepu kongres SVIZ zavrača tudi nekatere ukrepe, predlagane v okviru interventnega zakona o financiranju občin, in sicer ukinjanje pravne subjektivitete zavodov, ki imajo manj kot 15 zaposlenih; zmanjšanje prisotnosti vzgojitelja v oddelku in povečanje prisotnosti pomočnika vzgojitelja, ki bo nadomestil vzgojitelja; povečanje neposredne obveznosti vzgojitelja s 30 na 32,5 ure tedensko in pomočnika
vzgojitelja s 35 na 36 ur tedensko; spremembe šolskih okolišev in spremembe statusov osnovnih šol.

Če Vlada RS omenjenih nesprejemljivih ukrepov ne bo umaknila, bo SVIZ Slovenije po sklepu delegatk in delegatov 9. kongresa 3. decembra 2014 izpeljal protestni shod, na katerega bo k nasprotovanju novim posegom v plače in pogoje dela v javnem sektorju povabil tudi druge sindikate javnega sektorja.

Jutrišnji, zadnji dan 9. kongresa SVIZ Slovenije bo potekal v luči razprave o predlogih sprememb in dopolnitev Statuta sindikata ter volitev članov Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe, Nadzornega odbora in glavnega tajnika SVIZ za mandatno obdobje 2014–2018.