Domov - > eŠR ->

Manipuliranje s podatki o plačah

26.11.2014, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: utrip

Na podlagi 1. odstavka 26. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/2001 in 60/2006) je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije pozval časnik Finance k objavi popravka k prispevku »Razkrivamo: sindikalisti med slovenskimi plačnimi rekorderji« (avtorjev Jurija Šimca in Jureta Ugovška), ki je bil objavljen na 2. strani omenjenega časnika, v ponedeljek, 24. novembra 2014.

Navedeni članek so v minulih dneh senzacionalistično povzeli številni drugi mediji, med njimi POP TV, Kanal A, Svet 24, Ekipa 24, Slovenske novice, spletni portal Siol, zato SVIZ tudi od njih pričakuje, da bodo javnosti predstavili realne podatke, ki izhajajo iz spodnje zahteve za popravek, naslovljene na Finance. 

V članku »Razkrivamo: sindikalisti med slovenskimi plačnimi rekorderji« (avtorjev Jurija Šimca in Jureta Ugovška) so navedeni zavajajoči podatki, ki terjajo popravek in dodatno pojasnilo, zato SVIZ odgovorno urednico časnika Financ skladno z Zakonom o medijih poziva k objavi spodnjega besedila.

MANIPULIRANJE S PODATKI O PLAČAH ZAPOSLENIH V SVIZ

V prispevku »Razkrivamo: sindikalisti med slovenskimi plačnimi rekorderji«, ki senzacionalistično govori o plačah zaposlenih v sindikatih, njegova avtorja Jurij Šimac in Jure Ugovšek poudarjata, da sindikalisti svojih prihodkov niso pripravljeni razkriti javnosti. SVIZ je prav časniku Finance v preteklosti – stališču informacijske pooblaščenke glede razkrivanja finančnih podatkov sindikatov navkljub – že nekajkrat posredoval podrobne podatke o svojem poslovanju, tudi o plačah zaposlenih. Prav podatek o povprečni plači zaposlenih pa je v prispevku napačen oziroma zmanipuliran. V znesku 2.607 evrov, kolikor naj bi znašala povprečna mesečna bruto plača v SVIZ-u leta 2013, so namreč zajeti vsi stroški dela za zaposlene v strokovni službi Glavnega odbora SVIZ – torej tudi prispevki delodajalca za plače, davek na izplačane plače, stroški prevoza na delo, nadomestilo za prehrano med delom, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči. Povprečni znesek plače zaposlenih v tajništvu Glavnega odbora SVIZ je zato kar za skoraj 285 evrov nižji od objavljenega v Financah in znaša 2.322 evrov. Ob čemer pa ni odveč niti podatek, da izobrazbena struktura zaposlenih v tajništvu Glavnega odbora SVIZ ni povprečna: od 12 zaposlenih jih ima 10 pridobljeno najmanj visokošolsko izobrazbo. Prav tako zapisano v prispevku terja ponovno pojasnilo, da so prejemki zaposlenih v sindikatu izplačani iz zasebnih sredstev članic in članov in ne bremenijo državnega proračuna oziroma davkoplačevalcev. Določajo se na podlagi Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje ter Kolektivne pogodbe za javni sektor. Plača glavnega tajnika SVIZ, ki jo je določil 52-članski Glavni odbor SVIZ in jo lahko kot najvišji organ sindikata med dvema kongresoma, če z opravljenim delom zaposlenih ne bi bil zadovoljen, tudi kadarkoli spremeni, se orientira po plačnih razredih direktorjev srednješolskih centrov. V tej višini je plača glavnemu tajniku tudi izplačevana od junija 2013, zatem ko je Nadzorni odbor SVIZ ugotovil, da je bilo izplačilo od 1. 9. 2009, ko si je Branimir Štrukelj plačo samoiniciativno znižal za dva plačna razreda, v neskladju s pravilnikom.

(S Svizove spletne strani)