Domov - > eŠR ->

Glavni odbor SVIZ o sinoči parafiranem dogovoru

2.12.2014, avtor: Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sviza / rubrika: aktualno

Na današnji izredni seji Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) so članice in člani razpravljali o sinoči parafiranem Dogovoru o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015. GO SVIZ soglaša s podpisom Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, prek katerih se bo vsebinsko realiziral dogovor. Najvišji organ sindikata med dvema kongresoma je s sklepom potrdil še, da v imenu sindikata Dogovor podpiše glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. 

Skladno s sklepom nedavno izpeljanega 9. kongresa SVIZ in na podlagi odločitve Glavnega odbora SVIZ o podpisu Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 se protestni shod, napovedan za 3. december 2014, odpove. Ob tem pa je treba poudariti, da je prav sklicani protest odigral odločilno vlogo v aktualnih pogajanjih in pri popuščanju vlade glede na njene prvotne zahteve.