Domov - > eŠR ->

Tradicionalno srečanje

23.12.2014, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Kot vsako leto ob koncu koledarskega leta se na obisku v Sloveniji mudijo učiteljice in učitelji slovenščine na univerzah v tujini. Ministrica dr. Stanislava Setnikar Cankar jih je 23. decembra sprejela v prostorih MIZŠ.  Zahvalila se jim je za njihovo zelo pomembno delo, ki ga opravljajo na tujem, in jim zagotovila, da se njihov položaj tudi v letu, ki prihaja, ne bo spremenil. Nasprotno, mrežo lektoratov bi želeli še razširiti, vsekakor pa vsaj ohraniti na dosedanji ravni, saj je poslanstvo, ki ga opravljajo, neprecenljivo, je dejala ministrica dr. Setnikar Cankar. 
V sklopu programa Slovenščina na tujih univerzah je v študijskem letu 2014/2015 zaposlenih 30 učiteljev slovenščine na tujih univerzah. Poleg zaposlenih je v program vključenih še 27 učiteljev slovenščine na tujih univerzah. Na več kot 60 tujih univerzah se na letni ravni slovenščine uči ali jo študira okoli 2700 študentov. MIZŠ s sredstvi podpira mrežo lektoratov s strokovno literaturo, z vključevanjem v projekte programa, z usposabljanjem učiteljev, s pripravo strokovnih srečanj in izobraževanj. 
V študijskem letu 2014/2015 na 23 evropskih univerzah poteka diplomski študij slovenistike, na mnogih od teh tudi magistrski in doktorski študij, vsako leto več je diplomskih, magistrskih in doktorski nalog s področja slovenskega jezika, literature in kulture. Na več kot 50 univerzah so organizirani lektorati slovenščine, ki jih lahko obiskujejo študenti vseh študijev na posamezni univerzi – jezikoslovci, humanisti, družboslovci in naravoslovci. Učitelji pomagajo študentom, da v Slovenijo prihajajo na študijske izmenjave, s štipendijami na Seminar slovenskega jezika, literature in kulture in na poletne šole, tako da del študija opravijo v Sloveniji, pravi dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, vodja programa Slovenščina na tujih univerzah in strokovne službe Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik.