Domov - > eŠR ->

Sviz zahteva preklic ukrepa šolskega ministrstva

13.1.2015, avtor: (info sviz) / rubrika: aktualno

Na današnji redni seji Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) so njegovi članice in člani potrdili stališče SVIZ do ukrepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) o začasni ukinitvi financiranja učne pomoči kot ene od oblik dodatne strokovne pomoči. SVIZ, kot je izpostavil že v pismu, ki ga je minuli teden naslovil na resorno ministrico dr. Stanislavo Setnikar Cankar, temu ukrepu odločno nasprotuje in ministrstvo poziva, naj ga umakne, saj ni v skladu z veljavno ureditvijo učne pomoči kot dodatne strokovne pomoči. SVIZ ob tem opozarja, da je šolsko ministrstvo pri enostranski ukinitvi plačila dodatne strokovne pomoči nesporno kršilo dogovor, sprejet na pogajanjih o oblikovanju plač za leto 2015, ki je za ukrepe, vezane na posamezni resor, predvideval predhodno usklajevanje z reprezentativnimi sindikati. SVIZ v povezavi z zadnjim ukrepom MIZŠ vztraja, da morajo zaposleni za opravljeno delo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih prejeti ustrezno plačilo. Ob izjemnem nezadovoljstvu in kritičnosti do ravnanja resornega ministrstva SVIZ ugotavlja, da se krizo še enkrat znova poskuša reševati na račun najranljivejših skupin, ki potrebujejo pomoč družbe. SVIZ je v prej omenjenem pismu od dr. Stanislave Setnikar Cankar že zahteval sklic takojšnjega sestanka, na katerem bo sindikat zagovarjal preklic ukinitve plačila učne pomoči, a za zdaj datum srečanja s predstavniki MIZŠ še ni dogovorjen. 

Članice in člani GO SVIZ so se na seji opredelili tudi do nedavne odločbe Ustavnega sodišča RS, da je zdajšnje različno financiranje javnih in zasebnih osnovnih šol neustavno. SVIZ namerava v skladu s svojim stališčem o tej problematiki doseči spremembo Ustave RS, da bo v njej jasno zapisano, da je javna osnovna šola brezplačna. Iz najvišjega splošnega akta države, na kar je v ločenem mnenju opozorila ena od ustavnih sodnic, namreč za zdaj ne izhaja, da je javno šolstvo nujno brezplačno.

Najvišji organ SVIZ med dvema kongresoma je ob koncu današnjega zasedanja potrdil še svojo predsednico za mandatno obdobje do leta 2018. Članice in člani so to vlogo soglasno zaupali Jelki Velički, predsednici Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, ki je GO SVIZ vodila že v minulem mandatu.