Domov - > eŠR ->

Ob predlagani razrešitvi ravnatelja OŠ Deskle

28.1.2015, avtor: Milan Rejc, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije / rubrika: aktualno

Že dva meseca se v medijih vrti zgodba o nasilju v Osnovni šoli Deskle, ki jo vodi ravnatelj Vojko Simčič. Poznan nam je kot miren in dober ravnatelj. Pred dnevi smo izvedeli za novico, da je Inšpektorat za šolstvo RS Svetu šole Osnovne šole Deskle predlagal uvedbo postopka za razrešitev ravnatelja. Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnih in glasbenih šol proti takšnemu načinu ukrepanja ostro protestira.

Zavedati se moramo, da je šola odraz in zrcalo družbe. Ne moremo pričakovati, da bo v šolah sterilno vzdušje brez kakršnih koli konfliktov. Šole imamo vzgojni načrt s katerim skušamo zagotavljati vzgojo za vse učence. To je naloga in poslanstvo šole, v kateri obstaja trikotnik, ki ga tvorijo učenci, starši in učitelji. Vzgoja je dolgotrajen proces.

Ugotavljamo, da je bil ta proces v omenjeni šoli prekinjen. Prekinjen je bil z zunanjim posegom pravne stroke, ki je v veliki meri onemogočil nadaljnje vzgojno delovanje šole in vajeti brezkompromisno prevzel v svoje roke. K vsemu so olje na ogenj prilili tudi mediji. Kot vidimo, je ogromno  govora o odgovornosti ravnatelja, ne slišimo pa nič o storilcih nasilnega dejanja. Očitno nas dogodki in posledice iz Maribora niso nič naučili. 

Od leta 1991 je zakonodaja vso odgovornost za vodenje šole v celoti prenesla na ravnatelje. Z leti je postala vedno bolj zapletena in nepregledna. Naloge ravnatelja so preobsežne, saj mora skrbeti za pedagoški proces in  vse kar spada k vodenju podjetja, kar šole po trenutni zakonodaji so. Smo brez ustreznih sistemiziranih kadrov (kadrovanje, finance, investicije in vzdrževanje stavb, varnost pri delu, zdravje, šolska kuhinja …). Skoraj nemogoče je izvrševati vse naloge brez napak. V primeru nepravilnosti, ki naj bi jih ugotovil inšpektorat, je ravnatelj lahko razrešen čez noč, brez pravih možnosti zagovarjanja svoje odgovornosti kljub temu, da imenovanje ravnatelja traja pol leta in je eden izmed najbolj zapletenih imenovanj v naši državi, saj podajo k imenovanju svoje mnenje učitelji, svet staršev, ustanovitelj, resorno ministrstvo in ga na koncu izbere ter nato imenuje svet zavoda.

Podobnokot se dogaja v Osnovni šoli v Desklah, bi se lahko zgodilo v vsaki izmed šol. Zato predlagamo Inšpektoratu za šolstvo, da ponovno preuči Predlog za uvedbo postopka za razrešitev ravnatelja z dne 19. 1. 2015.

Ob tem Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstvo od Ministrstva za izobraževanje znanost in šport zahteva, da takoj  temeljito preuči trenutno zakonodajo in odstrani vso birokratsko navlako, ki ovira delo šol in slabi vzgojno-izobraževalno poslanstvo šole.

Zahtevamo, da se kočno ustrezno porazdeli odgovornost vseh deležnikov v šolskem prostoru in pričakujemo enakopravno obravnavo vseh. Ne glede na objektivno odgovornost ravnateljev morajo odgovornost za svoja dejanja prevzeti vsi vpleteni, ne pa da se ob medijskem linču odstavlja ravnatelja, ki v svoji dobronamerni komunikaciji mogoče ob pravem času ni znal povedati pravih besed.

Tako se ne dela!