Domov - > eŠR ->

Protestno pismo ministrici

28.1.2015, avtor: Milan Rejc / rubrika: aktualno

Spoštovana ministrica dr. Stanislava Setnikar Cankar!

V torek, 27. januarja 2015, ste nam poslali okrožnico št. 6030-1/2015-1 z dne 27. 1. 2015 glede izplačila drugega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

V skladu z namensko razlago zakona Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev – ZNIRPJU lahko zaključimo, da je nosilec izplačila po ZNIRPJU država. Zakon je bil sprejet, ker država v primeru izplačila obveznosti po sodbi v enkratnem znesku v letu 2013 ne bi več zmogla izplačevati plač iz naslova pogodbe o zaposlitvi javnih uslužbencev. Ta namen je jasno razviden iz vladnega predloga ZNIRPJU zakonodajalcu. Iz 3. točke predloga ZNIRPJU je razvidno, da se bodo sredstva črpala iz državnega proračuna, občinskih proračunov in drugih javnofinančnih sredstev. V 4. točki predloga ZNIRPJU je določeno, da bodo neposredni uporabniki proračuna svoje finančne načrte uskladili z uporabo instituta prerazporejanja.

Proračunskih sredstev zavodov ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ZJF in zakon o izvrševanju državnega proračuna, oziroma odloka, s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo predloga proračuna (1. odst. 38. člena ZJF).

Z okrožnico od nas zahtevate nenamensko porabo sredstev, kar je v nasprotju z zakonodajo.

Plačna nesorazmerja bi moralo odpraviti Ministrstvo za javno upravo oziroma Ministrstvo za finance že leta 2010, pa jih ni! Sedaj od nas pričakujete, da posledice takratnega nezakonitega ravnanja nosimo javni zavodi s svojimi lastnimi sredstvi.

Ponovno posegate v sredstva javnih zavodov.  Primorani bomo opustiti številne dejavnosti in radikalno znižati standard storitev v naših zavodih.

Namesto da bi se lotili sistemskih ukrepov, ste izbrali na videz najlažjo pot in vzeli tam, kjer denarja še kaj je. Zato odločno protestiramo proti vsebini te okrožnice in takemu načinu dela.

Poravnavo nesorazmerij bi morala vlada izvesti že leta 2010. Večletno nespametno izmikanje pa je pripeljalo do današnje situacije. In sedaj se račun ponovno že drugič izstavlja nam. In kar je najhujše, bojimo se, da bo takih računov v prihodnje še več.

Zato vas prosimo, spoštovana ministrica dr. Stanislava Setnikar Cankar, da se v vladi, katere članica ste, zavzamete za to, da se sredstva, potrebna za odpravo druge polovice tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, zagotovijo v proračunu Republike Slovenije, ne pa, da jemljete denar javnim zavodom.

Verjamemo, da je to možno.

Lepo vas pozdravljam.

Milan Rejc,

predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev

osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije