Domov - > eŠR ->

Ministrica zanikala pomen enakopravnega socialnega dialoga

2.2.2015, avtor: (SM) / rubrika: aktualno

Portorož, 2. februarja 2015 – Sindikalni zaupnice in zaupniki SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih, ki se udeležujejo izobraževalnega seminarja, so v sklepnem delu prvega dneva naslovili odprto pismo na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanislavo Setnikar Cankar, ki je kljub večkratni potrditvi svojo udeležbo na današnjem seminarju preklicala v zadnjem hipu.
Kot razlog za svojo neudeležbo ministrica v opravičilu navaja, »da še poteka usklajevanje za izvedbo sklepov vlade glede financiranja zakonskih obveznosti na področju izobraževanja.« SVIZ meni, da je pojasnilo povsem neprepričljivo, saj je SVIZ od ministrice še 29. januarja 2015 prejel zaprosilo, naj natančno pisno opredelimo vsebino njenega nastopa, da bi se lahko nanj ustrezno pripravila. To je SVIZ tudi storil, v odprtem pismu pa ministrico sprašuje: »Ali pred tremi dnevi niste mogli predpostaviti, da se bo vlada – po sprejetju proračuna – še usklajevala glede izvedbe zakonskih obveznosti v izobraževanju?
SVIZ je v pisnem odgovoru na omenjeno prošnjo, naj opredelimo pričakovano vsebino nastopa, ministrico prosil, da nas seznani z aktualnim dogajanjem na področju osnovnih in glasbenih šol, z morebitnimi organizacijskimi spremembami in nameravanimi spremembami zakonov in pravilnikov. Nič od tega ni neposredno povezano z rebalansom proračuna! Hkrati smo ministrico prosili, da se opredeli do ocene vlade, da bi bilo mogoče del sredstev odvzeti osnovnim šolam in jih prenesti v visoko šolstvo; do napovedi o izplačilu le ene tretjine potrebnih sredstev za izplačilo drugega obroka tretje četrtine za odpravo nesorazmerij pri plačah; do poziva Državnega zbora, da vlada zagotovi ustrezna sredstva za izplačilo dodatne strokovne pomoči; do posledic dogovora med vlado in občinami za financiranje vrtcev in osnovnih šol; do smiselnosti zdajšnje ureditve nacionalnih preizkusov znanja; do nujnega nakupa učbenikov in delovanja učbeniških skladov ter do vprašanja delovne obveznosti učiteljev in doprinosa ur. SVIZ od ministrice pričakuje, da bo javno pojasnila, kaj od tistega, kar smo ji poslali, je njej in državni sekretarki v resnici preprečilo, da bi se udeležili našega seminarja.