Domov - > eŠR ->

Že 2. javno pismo ministrici

9.2.2015, avtor: Bojana Potočnik / rubrika: aktualno

Spoštovana ga. dr. Stanislava Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje!

Skoraj mesec dni je minilo, odkar sem na Vas naslovila javno pismo. Do danes nisem dobila odgovora. V medijih sem zasledila, »da razumete ziritiranost in frustriranost učiteljice«. Naj povem, da nisem želela Vašega razumevanja mojih frustracij in razdraženosti, ampak zgolj odgovore na vprašanja. Moje pismo ni več samo moje, saj smo zbrali že 4.450 podpisnikov podpornega pisma, ki smo Vam ga poslali tudi v fizični obliki.

Moja razdraženost se je še povečala, ko sem Vas s približno 300 sindikalnimi zaupniki pričakovala na izobraževanju SVIZA, kjer ste bili ves čas najavljeni in tik pred zdajci odpovedani. Močno razočarani, saj se kaj takšnega v zadnjih 20 letih ni zgodilo, smo sindikalni zaupniki tudi v imenu SVIZA na Vas naslovili pismo. Popolna ignoranca vašega ministrstva do srečanja sindikalnih zaupnikov je žaljiva in popolnoma nerazumljiva. Do slovenskega kulturnega praznika smo vsi skupaj od Vas dobili samo molk.

Spoštovana gospa ministrica, ste del vlade, ki v ospredje postavlja visoka moralna in etična načela ter seveda dialog, zato je verjetno odveč spominjati, da je najmanj vljudno, če ne že stvar dolžnosti, da javna oseba odgovori na zastavljena vprašanja, zato Vas vnovič naprošam za odgovore na sledeča vprašanja:

1. Kdaj bomo dobili uradno okrožnico, da bo DSP, ki ni sistematizirana, plačana, kot je bila pred 1. 1. 2015?

2. Koliko je vseh osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji in koliko jih je do sedaj že vrednotilo NPZ ter kolikokrat?

3. Vrednotenje NPZ spada v vsakoletno redno delovno obvezo učiteljev slovenščine, matematike in tujih jezikov. Kako učitelji, ki za vrednotenje NPZ pridejo na vrsto ciklično, ali učitelji, ki ne pridejo nikoli na vrsto, opravijo ta del t. i. obveznega učiteljevega dela, ki ni finančno ovrednoten?

4. T. i. doprinos je po slovenskih šolah različno (ne)urejen in prihaja do hudih anomalij, kot bi vam potrdili tudi sindikalni zaupniki iz cele Slovenije, če bi se prišli pogovarjat z nami. Kaj menite o doprinosu in o možnostih ureditve le-tega na nacionalni ravni?

5. Kaj menite o žaljivem dodatku za delo razrednika in kako ga mislite ovrednoti v prihodnosti?

6. Kako komentirate dosežek NPZ na nacionalni ravni primerjalno z odstotkom učencev, ki imajo slovenščino, matematiko in tuji jezik zaključeno 5 in 4? V Portorož ste nam sporočili, da je »pri NPZ prioriteta tega ministrstva koncept in sistemska evalvacija NPZ, zato o ukinitvi ne razmišljate.«

Kaj točno mislite s konceptom in sistemsko evalvacijo? Vsaj iz leta 2012 izhajajo različna odprta pisma, strokovne debate in polemike učiteljev, ki smo na takratne ministre naslavljali svoje pomisleke, sistemske in vsebinske rešitve … Nihče ni nikoli vstopil v kontakt z nami, zdaj, v letu 2015, ko naj bi privarčevali 78 milijonov samo v šolstvu, boste pa našli denar še za sistemsko evalvacijo!? Prosila bi vas, da predstavite ta koncept in tudi način, kako ga mislite izvesti. Zanima me natančna finančna kalkulacija novega koncepta NPZ in sistemske evalvacije, predvsem pa, kako boste vanjo vključili učitelje praktike.

7. Kaj menite o prostovoljnosti dopolnilnega in dodatnega pouka? Ali obstaja možnost, da bosta z naslednjim šolskim letom že uzakonjena kot obvezen del pouka?

8. Kaj menite o pomislekih glede koristnosti študijskih skupin, ki jih imamo učitelji praktiki, in o smiselnosti številnih komisij, strokovnih skupin …, predvsem pa številnih projektov ZRSŠ? Slednje bi učitelji brez večje škode lahko vodili sami, če bi nam tudi v praksi priznali avtonomijo, ki nam jo zdaj priznavate zgolj na papirju.

9. Nameravate v naslednjem šolskem letu nadaljevati z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov kljub težkemu finančnemu položaju v državi?

10. Kako mislite urediti problematiko izplačila 2. polovice 3. četrtine, ki je bila po šolah do 31. 1. 2015 različno (ne)izplačana? Mimogrede, kako komentirate informacijo, ki je pricurljala v javnost, da ste si jo na Vašem ministrstvu v celoti izplačali že 5. 1. 2015?

11. Kdaj se boste začenjali pogovarjati z nami, ki nam ni vseeno, kakšno bo slovensko javno šolstvo?

In ker Vam ravno pišem na slovenski kulturni praznik, morda le še tale misel našega velikega pesnika Srečka Kosovela, ki se je takole spraševal pred skoraj 100 leti:

"Zakaj izobraževati, čemu kultivirati ljudstvo? Zato, ker je edino kultura tista, ki lahko prenovi in preobrazi človeka. Zato, ker se lahko le izobražen človek zave pravic, ki mu po njegovem delu gredo."

V pričakovanju odgovora Vas lepo pozdravljam.

Bojana Potočnik