Domov - > eŠR ->

Ministrica odgovorila, prejela že tudi odgovor

16.2.2015, avtor: (info) / rubrika: aktualno

REPUBLIKA SLOVENIJA

 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

 

Gospa Bojana POTOČNIK

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR

 

Številka; 092-1/2015

Datum: 12. 2. 2015

 

Spoštovana gospa Bojana Potočnik,

pozorno sem prebrala Vaše pismo in Vas, tako kot tudi vse, ki so se v teh dneh obrnili na ministrstvo s pritožbami na račun načrtovanih varčevalnih ukrepov, tudi slišala. Zavedam se, da varčevalni ukrepi ne morejo naleteti na odobravanje. Tudi sama si prizadevam, zavedajoč se pomena kakovostnega izobraževanja, varčevalne ukrepe omiliti in področje izobraževanja ubraniti pred prevelikimi posegi, saj se zavedam, da če želimo postati družba znanja, tega brez ustreznih finančnih sredstev ne bomo dosegli.

Razlog, da na Vaše prvo in drugo pismo odgovarjam šele danes ni v ignoranci ali nespoštljivosti do kogar koli, še najmanj pa do učiteljic in učiteljev – torej do ljudi, ki svoje profesionalno delo posvečate področju, ki sem mu tudi sama zavezana – tako kot dolgoletna visokošolska predavateljica in sedaj kot ministrica. Razlog je predvsem v tem, da sem želela na vprašanja odgovoriti tedaj, ko bo jasno, kako in koliko smo z vsem prizadevanji, ki so se odvijala v času priprave proračuna, uspeli urediti določena odprta vprašanja.

Ministrstvo je ves ta čas skrbno načrtovalo sredstva potrebna za izvajanje zakonskih nalog na vseh ravneh izobraževanja, znanosti in športa. Prvotne zahteve po varčevanju, ki izhajajo iz ekonomske situacije v kateri se je znašla Slovenija, so bile izjemno velike. Po številnih analizah, predstavljenih argumentih ter aktivnostih, ki so dokazovale stanje in potrebe na področju izobraževanja in znanosti, je dosežen sedanji predlog proračuna.

Tako smo v torek, dne 10. februarja 2015 obvestili šole, da smo zagotovili sredstva za izplačilo druge polovice tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Prav tako bomo poravnali tudi vse druge obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih ali drugih obveznosti (kolektivna pogodba, dogovor sklenjen med sindikati in vlado).

Že v začetku nastopa mandata sem jasno predstavila prioritete, ki jim bom pri delu sledila. Ena od prioritet je tudi postavitev sistemske evalvacije, ki bo omogočila ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega sistema. Naj Vas seznanim, da strokovne skupine že pripravljajo predloge. Pri oblikovanju predlogov bodo seveda upoštevale dosedanje prakse in dosedanje oblike evalvacije sistema (med katerimi je tudi NPZ).

Postavljate tudi vprašanja povezana z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov. Tako kot izpolnjevanje zakonskih obveznosti velja za financiranje dela zaposlenih bodo pri izpolnjevanju zakonskih zavez upoštevana tudi programska določila, ki izhajajo iz Zakona o osnovni šoli. Med njimi je tudi izvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Analiza možnosti, da bi zaradi finančne situacije v državi, zakonsko določbo spremenili in predlagali odlog uvajanja, kaže, da bi bili negativni učinki takega ukrepa večji od koristi tudi zato, ker bi prekinili proces, ki se je začel že v tem šolskem letu.

V pismu ste navedli še vprašanja, ki se nanašajo na delo razrednika, obveznost dopolnilnega in dodatnega pouka. Hkrati ste ministrstvo pozvali, da pri razmisleku vključi učitelje praktike. Ta pobuda se mi zdi izjemno zanimiva, zato se vam zahvaljujem za njo in Vam sporočam, da jo bom tudi upoštevala. Oblikovati nameravam tovrstno posvetovalno telo in verjamem, da boste v njem sodelovali tudi Vi.

Številna so vprašanja, ki jih bomo morali v prihodnosti ponovno pretehtati. Med njimi so tudi vprašanja vezana na delovni čas učitelja, dela razrednika pa tudi dodatni in dopolnilni pouk ter načini sodelovanja z institucijami kot je Zavod RS za šolstvo. Zavedam se pomena sodelovanja vseh deležnikov. Prav zato sem že v začetku mandata imenovala koordinacije za posamezne ravni izobraževanja, kjer sodelujejo vsi deležniki.

S pobudami kot je Vaša, ki sem jih prejela v teh dneh ugotavljam, da je poleg ravnateljev, sindikata ter javnih zavodov potrebno okrepiti tudi neposredni dialog z učitelji. Zato se bomo lotili tudi tega.

Želim Vam uspešno pedagoško delo in Vas lep pozdravljam.

Dr. Stanislava Setnikar Cankar, MINISTRICA

Odgovor ministrice na svoje pism je učiteljica Bojana Potočnik prejela 13. 2. letos, Nanj se je takoj odzvala in ji odpisala. Objavljamo tudi to njeno pismo.

Planina pri Sevnici, 16. 2. 2015

ODGOVOR NA PISMO MINISTRICE IN JAVNI POZIV K ČIMPREJŠNJI USTANOVITVI POSVETOVALNEGA TELESA, KI GA JE PREDLAGALA MINISTRICA

Spoštovana ga. dr. Stanislava Setnikar Cankar!

Veseli me, da ste našli čas in mi napisali pismo. Pa bom začela s tistim, kar me je razveselilo, in sicer to, da nameravate oblikovati posvetovalno telo, ker tudi Vi ugotavljate, da delo razrednika, dopolnilni in dodatni pouk, sodelovanje z institucijami, kot je ZRSŠ … terjajo spremembe, v katere bi želeli vključiti učitelje praktike in me v to posvetovalno telo vabite.

Vaše povabilo k sodelovanju toplo pozdravljam, pa ne samo jaz, ampak tudi številni učitelji praktiki, s katerimi se te dni pogovarjam. Seveda se mi porajajo vprašanja.

1. Kdaj bo na vaši spletni strani objavljen javni razpis ali poziv, da se bomo učitelji praktiki lahko vključili v to posvetovalno telo in kako se bo to telo imenovalo?

Izrednega pomena za šolstvo je tudi imenovanje koordinacije za posamezne ravni izobraževanja, v katerih, kot pravite, sodelujejo vsi deležniki.

2. Lahko, prosim, predstavite z imeni in priimki, kdo sodeluje pri koordinaciji za osnovno šolo, ker bi se tudi tukaj učitelji praktiki radi vključili, in kako poteka delo v teh koordinacijah?

Me pa marsikaj iz Vašega pisma tudi skrbi. Pišete, da strokovne skupine že pripravljajo predloge za sistemsko evalvacijo (tudi za NPZ). Dopuščam možnost, da sem kaj spregledala, ampak v spominu nimam nobenega obvestila, okrožnice, javnega poziva na vaši spletni strani, kako to poteka.

3. Kdo so torej člani strokovne skupine za sistemsko evalvacijo NPZ? Kako v njej sodelujejo učitelji praktiki in kako mislite vključiti kritične pripombe in predloge učiteljev praktikov iz preteklih polemik glede NPZ?

Vsekakor me zelo veseli, da ste se začeli pogovarjati z nami in v pismu napisali, da ste z odgovori počakali, da ste uredili odprta vprašanja, vendar ostajajo moja vprašanja iz 2. pisma še vedno brez konkretnih odgovor, zato vam vnovič zastavljam:

4. Kdaj bomo dobili uradno okrožnico, da bo DSP, ki ni sistematizirana, plačana, kot je bila pred 1. 1. 2015? In kdaj bomo dobili denar, kajti do danes ga ni bilo?

5. Kako učitelji, ki za vrednotenje NPZ pridejo na vrsto ciklično, ali učitelji, ki ne pridejo nikoli na vrsto, opravijo ta del t. i. obveznega učiteljevega dela, ki ni finančno ovrednoten?

6. Kaj menite o doprinosu in o možnostih ureditve le-tega na nacionalni ravni?

7. Kaj menite o žaljivem dodatku za delo razrednika in kako ga mislite ovrednotiti v prihodnosti?

V pričakovanju odgovorov in pa čimprejšnjega javnega razpisa, na podlagi katerega se bomo učitelji praktiki vključili v Vaše predlagano posvetovalno telo, v katerem bomo družno z vsemi deležniki ohranili in izboljšali slovensko javno šolstvo, Vas lepo pozdravljam.

Bojana Potočnik