Domov - > eŠR ->

Medpredmetno in čezmejno

19.2.2015, avtor: Daša Deželak / rubrika: utrip

Z letošnjim šolskim letom sodelujemo na Škofijski klasični gimnaziji v treh različnih projektih Erasmus + (prenovljen evropski program). Priprave so bile dolgotrajne, zato smo toliko bolj zadovoljni, da lahko razvijamo medpredmetne projekte z evropskimi partnerskimi šolami. V nadaljevanju na kratko predstavljamo vse tri projekte.

1. Cilj projekta Erasmus + Art Nouveau – Art Renouveau, ki bo potekal od 2014 do 2017, je raziskovanje umetnostnozgodovinskega obdobja secesije (1890–1910) in povezovanje njegovih značilnosti z različnih zornih kotov z 21. stoletjem. Spoznavanje secesije po Evropi bo nadgrajeno z lastnim ustvarjanjem na različnih umetnostnih področjih ter uporabo sodobnih materialov in medijev. Ljubljansko secesijo bodo dijaki raziskovali tudi ob različnih projektih in razstavah ob 150-letnici rojstva arhitekta Maksa Fabianija. Spoznavanje literarnega ustvarjanja tistega časa je razširjeno z gledališko predstavo Idealni soprog O. Wilda, ki so jo naši dijaki odigrali v angleščini. Projekt bo potekal večjezično in krepil znanje jezikov ter tkal nova poznanstva in prijateljstva.

Projekt poteka se š petimi različnimi šolami iz Škotske (Ayr), Francije (Mortfontaine), Nemčije (Dortmund), Romunije (Targovista) in Bolgarije (Veliko Tarnovo). Dijaki, ki pred srečanji v tujini poglabljajo znanje o tem obdobju v svojem domačem okolju, bodo obiskali partnerske šole, prvo že junija letos, kjer bodo s škotskim fotografom raziskovali okolje in oblikovali izdelke iz recikliranih materialov. V Šentvidu bomo gostili partnerske šole januarja 2016.

2. Od leta 2013 Škofijska klasična gimnazija sodeluje pri mednarodno uveljavljenem programu podjetništva (Junior Achievement Young Enterprises; JA-YE), ki v Evropi deluje že več kot 50 let.

Prepričani smo, da je poznavanje podjetništva pomembna veščina, zato smo v šolskem letu 2014/15 to dejavnost razširili še s sodelovanjem v Erasmus+ projektu in začeli sodelovati s šolo na Norveškem, kjer imajo s podjetništvom že dolgoletne izkušnje. V okviru projekta je novembra 2014 skupina dijakov obiskala inovacijski kamp v Oslu (Innovation camp 2014, Oslo), kjer se je za nagrade potegovalo 45 skupin. Naši dijaki so se zelo dobro izkazali, saj so bili člani zmagovalne ekipe.

Kamp poteka tako, da neko podjetje postavi problem, s katerim se dejansko ukvarja in naloga dijakov je, da najdejo primerno rešitev, postavijo finančno strukturo rešitve in oboje predstavijo žiriji. Dijaki se pri tem zelo veliko naučijo, a sodelovanje je tudi za podjetje zelo koristno.

Od 24. – 26. 3. 2015 bomo na Škofijski klasični gimnaziji izvedli mednaroden kamp.

3. Projekt z delovnim naslovom Natural Science for Social Impact  (Učinek naravoslovja na družbo) – kratica NaSSI -  je projekt evropskega programa Eramus+ KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks. To je dvoletni projekt, traja od 1.9.2014 do 31.8.2016. Zavod sv. Stanislava oziroma Škofijska klasična gimnazija je prijaviteljica projekta, partnerska šola je Sint-Calasanzinstituut iz Nijlena v Belgiji. S to šolo sicer sodelujemo že od leta 2006, letos pa smo se odločili, da sodelovanje razširimo, poglobimo in ga izvedemo kot evropski projekt.

Vsebina projekta je naravoslovje, energija in surovine, trajnostni razvoj, okolje in podnebne spremembe.

Cilji projekta so:

  • primerjava našega in belgijskega učnega načrta in pristopa poučevanja naravoslovnih predmetov, izmenjava dobrih praks

  • izboljšanje kakovosti pouka naravoslovnih predmetov v smislu razvijanja problemskega pristopa, samostojnega in raziskovalnega dela dijakov, pridobivanje trajnega in uporabnega znanja

  • izdelava učnih enot pouka naravoslovja kot nadgradnja obveznih vsebin

  • povečanje zanimanja dijakov za naravoslovne predmete in vsebine

  • druženje z vrstniki iz Belgije, pridobivanje izkušenj, komunikacija v angleškem jeziku, spoznavanje naravne in kulturne dediščine druge evropske države

Udeleženci projekta so učitelji in laboranti naravoslovnih predmetov Škofijske klasične gimnazije in dijaki vseh štirih letnikov, ki jih zanima naravoslovje. Izmenjava belgijskih dijakov v Slovenijo je potekala v oktobru 2014 (14 dijakov in dve profesorici, 8 dni), v marcu 2015 sledi izmenjava iste skupine slovenskih dijakov v Belgijo. Prav tako so v teku tudi ostale aktivnosti, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje.