Domov - > eŠR ->

Za dvig plač in spremembe pri izvajanju NPZ

25.3.2015, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

GO SVIZ ne bo pristal na ponovno podaljšanje znižanja plač in drugih varčevalnih ukrepov tudi v leto 2016, v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja pa od resornega ministrstva zahteva, naj v pravilniku o NPZ zagotovi enotno in ustrezno plačilo za delo v šolskem letu 2015/2016.

Zreče, 24. marca 2015 – Od včeraj poteka v Zrečah vsakoletna spomladanska dvodnevna seja najvišjega organa Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) med dvema kongresoma. Članice in člani Glavnega odbora (GO) SVIZ so v uvodnem delu prvega dne razpravljali o dejavnostih sindikata v obdobju od zadnje redne seje, v osrednjem delu pa so se soglasno izrekli o tem, da bo SVIZ v prihodnje v skladu s sklepi zadnjega 9. kongresa SVIZ in dozdajšnjimi sklepi GO zavrnil ponovno podaljšanje znižanja plač in drugih varčevalnih ukrepov, ki so bili dogovorjeni z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, tudi v leto 2016. SVIZ bo vztrajal pri uresničitvi zadnjega Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, ki predvideva, da se s 1. 1. 2016 plače dvignejo na raven pred znižanjem in prenehajo veljavni ostali ukrepi (znižanje premij dodatnega pokojninskega varčevanja, znižanje regresa za letni dopust, zamrznitev delovne uspešnosti …). Pri napovedanih spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju bo SVIZ nasprotoval vsem predlogom, ki bi poslabševali pogoje napredovanja, ali predlogom, ki bi prestavljali uresničitev sprostitve napredovanj v prihodnjih letih. Za SVIZ je sicer napoved o povečanju deleža delovne uspešnosti pri plači sprejemljiva, nesprejemljivo pa je, da se to izvaja ob enaki masi za plače. Na spremembo ocenjevanja delovne uspešnosti bo SVIZ pristal le ob zagotovljenih dodatnih sredstvih za izplačilo delovne uspešnosti.
Predstavnice in predstavniki GO SVIZ so na seji sprejeli tudi stališče o aktualni problematiki Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), na katero članice in člani SVIZ konstantno opozarjajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že nekaj let. SVIZ bo skladno s sklepom GO zahteval sestanek z novo šolsko ministrico na temo NPZ in drugih oblik preverjanja znanja (poklicna matura, zaključni izpit). Od ministrstva zahteva, naj s spremembo pravilnika o NPZ do konca letošnjega aprila zagotovi enotno in ustrezno plačilo za delo v šolskem letu 2015/2016. SVIZ bo medtem prek svojih sindikalnih zaupnic in zaupnikov v osnovnih šolah med popravljavci testov NPZ izpeljal anketo o pripravljenosti za morebiten bojkot popravljanja letošnjih NPZ, če dogovor o vrednotenju s tem povezanega dela ne bo dosežen v omenjenem roku. SVIZ prav tako pričakuje, da bo pristojno ministrstvo v naslednjih mesecih pripravilo analizo upravičenosti in smiselnosti obstoječega načina izvajanja NPZ in predlagalo spremembe. Sindikat ob tem pričakuje še, da bodo v pripravo sprememb pri izvajanju NPZ in vplivu na nadaljevanje izobraževanje na predlog SVIZ vključeni tudi učiteljice in učitelji praktiki.

GO SVIZ je na drugi letošnji redni seji podprl še sklep, skladno s katerim bo SVIZ pozval svoje članice in člane, naj se udeležijo t. i. globalnega dneva akcije proti mednarodnemu trgovinskemu sporazumu TTIP, o katerem potekajo pogajanja med EU in ZDA in bo 18. aprila letos izpeljan v Ljubljani.