Domov - > eŠR ->

Zdravo odraščanje otrok je izziv sodobne družbe

1.4.2015, avtor: (mb) / rubrika: aktualno

Mednarodna konferenca z naslovom »Izzivi sodobne pedagogike«, ki bo v organizaciji Zavoda za razvoj waldorfskih šol in Waldorfske šola Ljubljana potekala  17. in 18. aprila 2015 v Ljubljani, je z izjemnim izborom predavateljev in široko paleto delavnic zastavila izziv slovenskim pedagogom, vzgojiteljem, staršem in vsem, ki smo vpleteni v proces vzgoje. Konferenca želi izpostaviti temeljna vprašanja, s katerimi se srečujemo vsi, ki nam ni vseeno, kako odraščajo otroci in mladostniki v današnjem času.  Udeleženci konference bodo  iskali tudi odgovore na ta vprašanja in se poskusili s praktičnimi rešitvami dokopati do novih spoznanj, veščin ali zavedanj, s katerimi lahko olajšajo otrokom pot v njihovo prihodnost.

Danes je zelo aktualno nenehno ocenjevati in primerjati stanje vrednot: kako so razmišljali in občutili svet mladi v preteklosti  in kako to počne današnja mladina? Razlika je seveda odraz razlike celotne družbe in zgleda, ki ga otrokom dajemo  odrasli. V vsakodnevnem ritmu življenja pozabljamo, da otroci svoj pogled na svet, svoje vrednote in cilje oblikujejo prav prek zgledovanja po vseh odraslih okrog sebe.

Čas je, da se zbudimo in prevzamemo odgovornost za okoliščine, ki jih ustvarjamo otrokom. V njih se oblikujejo in odraščajo, prek nas prejemajo navodila in smer. Dolžni smo jim zagotoviti varno, zdravo, nezastrupljeno mladost. Vzgoja otrok je resnično ena najpomembnejših znanosti našega časa. Kje se nam zatika? Kaj bi lahko naredili bolje? V čem moramo spremeniti  svoje razmišljanje, da bi lahko otrokom zagotovili zanje najprimernejši razvoj?

V iskanju rešitev se tako pedagogi kot laiki zatekamo tudi h knjigam. Med najbolj poslušane in brane zagovornice pedagoške prakse za potrebe sodobnega sveta v svetu sodi tudi Sue Palmer, neodvisna strokovnjakinja na področju pismenosti, publicistka in priznana predavateljica ter “aktivistka za otroštvo«, sicer pa osrednja gostja in predavateljica na konferenci.  Skupaj s predavateljema mednarodnega slovesa, ki ju slovenska javnost že pozna, g. Brierleyem in g. Kellerjem, bo gospa Palmer zaokrožila prvi dan konference. 

David L. Brierley, izredni profesor, predavatelj in pisec strokovne literature z več kot petinštirideset leti pedagoških izkušenj na vseh ravneh izobraževanja, bo v svojem prispevku Iz srca v mišljenje – čustva v sodobni družbi, v poučevanju in učenju predstavil situacijo v svetu racionalizma, v katerem nove generacije iščejo poti do sebe na načine, ki presegajo trenutno prevladujoči znanstveno-tehnološki pogled na svet.

Prvo predavanje Sue Palmer, ki ga je poimenovala Fantje 21. stoletja – srečevanje prvobitne moške narave z visokotehnološko, spolno enakovredno družbo hitrih sprememb in odločitev, bo odkrivalo fante, ki jim današnji svet več ne omogoča dovolj , da bi konstruktivno izrazili svojo fantovsko naravo, kar vodi do mnogih težav. Predavanje se bo osredotočilo na 'težave s fanti' in na načine, kako jim lahko starši in šole pomagajo v času, ko so tradicionalne definicije moškosti neprestano pod vprašajem.

Godi Keller, priznan neodvisni mednarodni predavatelj, učitelj in pisec, bo v prispevku Vzgoja in poučevanje – med zaupanjem in nadzorom spregovoril o tem, kako zelo pomembno za razvoj otroka in vseh človeških odnosov je zaupanje. Nasprotje od zaupanja je nadzor, ki ga je danes v šolski politiki veliko. Za učenje potrebujemo oboje, vendar morata biti v ravnovesju. Predavanje bo izzvalo razmišljanje o kakovosti v izobraževanju.

Drugo predavanje Sue Palmer bo uravnotežilo prvega, saj je namenjeno dekletom. Z naslovom Dekleta 21. stoletja – odrasti v žensko v visoko tekmovalnem svetu, zasičenem s podobami z zaslonov, nas bo odpeljala v smeri današnjih samozahtev, stereotipov spolov in pomanjkanja tradicionalnih ženskih vrlin, kot sta empatija in skrb. Predavanje bo izpostavilo razvoj in težave sodobnih deklet ter načine, kako lahko vzpodbudimo njihove močne strani.

Umetnost in gibanje sta sestavni del kakovostnega izobraževanja, zato tudi na konferenci ne bo manjkalo nastopov in prikazov, ki bodo doprinesli k novim spoznanjem in izkušnjam.

Program drugega dne bo v praktično delo pospremilo jutranjo omizje na temo, ki jo nosi celotna konferenca: Kaj so in kje se skrivajo izzivi sodobne pedagogike? Avtorji in predavatelji bodo strnili svoja mnenja in nakazali možne poti pedagoške prihodnosti, s svojimi vprašanji pa bodo okroglo mizo dopolnjevali tudi udeleženci. Med praktičnimi delavnicami, ki bodo potekale vse do večera, pa bo vsak udeleženec med umetniškimi, tehniškimi, gibalnimi in plesnimi tematikami izbral eno. Tudi pri tem bo pomagala izjemna zasedba doma in v svetu uveljavljenih pedagogov, ki bodo nastopili v vlogi voditeljev delavnic: Martin Baker, Eva Jurgec, Igor Velepič, Hedvika Lopatič, Klemen Bračko, Ljoba jenče, Liliana Benić Drobac, Anja Bošnjak, Borut Korošec, Natalija Petrovič, Žiga Fabbro, Zsuzsa Baker in Jan Jarni.

»Družbena negotovost potrebuje mlade, ki se bodo znali in zmogli znajti v nepredvidljivih okoliščinah, zmogli realizirati svoje ideje in bodo znali uporabljati tudi roke, ne le glavo. Njihov potencial naj bi bila ustvarjalnost, kajti ustvarjali naj bi svoja delovna okolja. Skratka, potrebujemo mlade, ki bodo imeli čvrsto povezanost med rokami, srcem in glavo,« o izzivih razmišlja programska vodja konference Vera Grobelšek.

Mladi potrebujejo naše razumevanje, odrasli pa za to potrebujejo predvsem znanje in zavedanje. Vsi, ki jih zanima več o vsebinah, predavateljih in drugih podrobnostih konference, lahko obiščejo spletno stran www.w-dogodki.si in si zagotovijo svoje mesto na konferenci.

Podnapisi k slikam - zgoraj Sue Palmer, levo spodaj Godi Keller, desno spodaj David L. Brierley