Domov - > eŠR ->

Mnogo kultur ena zgodba

1.4.2015, avtor: Maja Geršak / rubrika: utrip

»Govorimo veliko jezikov, 
prihajamo iz različnih sredin,
 a delimo si iste zgodbe.« 
                     (Marwa Al Aqroubi)

Slogan letošnjega Mednarodnega dneva knjig za otroke – MNOGO KULTUR ENA ZGODBA, je tudi del načrtovanih dejavnosti v oddelku Muce (5-6 let) Vrtca Ivana Glinška Maribor. V tem šolskem letu v medoddelčnem sodelovanju s Čebelicami in Ribicami izvajamo projekt Pravljični poligloti, s katerim ob pravljicah odkrivamo in se seznanjamo z jeziki sosednjih držav in jeziki držav, iz katerih prihajajo naši otroci, njihovi starši ali sorodniki. Rusko ljudsko pravljico O treh medvedih smo spoznali v slovenskem, angleškem, nemškem, španskem in madžarskem jeziku, aprila jo bomo spoznali še v italijanskem in bosanskem jeziku. Kot pa vemo, otroci podatke sprejemajo z vsemi čutili in prav multisenzorni pristop sodi med najuspešnejše, saj omogoča lažjo zapomnitev in razumevanje novo pridobljenega znanja, zato smo naš projekt nadgradili s projekcijo ilustracij iz slikanic, da pravljice spremljamo tudi vizualno, po pripovedovanju pa sledi poustvarjanje v kotičkih, v katerih otroci slikajo, pojejo in igrajo na male ritmične instrumente, se igrajo družabne igre, izdelujejo lutke, maske …

Barbara Bednjički Rošer piše, da »ko otroku beremo, se uči novih besed, bogati besedni zaklad, se uči knjižnega jezika in pridobiva znanja o okolju, ki ga obkroža, o ljudeh in njihovi kulturi, naravi, zgodovini« (http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=1061). V oddelku branje spodbujamo z vsakodnevnim branjem, oddelčnimi projekti in predšolsko bralno značko Palček Bralček. Poglavitni namen predšolske bralne značke je vzbuditi otrokom veselje do knjig in spodbuditi starše, da v tem predbralnem obdobju otroku še posebno veliko berejo. Otroci skupaj s starši izberejo tri slikanice, ki jim jih starši prebirajo doma. Nato jih prinesejo v vrtec in ob ilustracijah prijateljem pripovedujejo brane zgodbe. Nekateri otroci s starši izdelajo lutke in brano zgodbo lutkovno uprizorijo, nekateri zaplešejo ali jo naslikajo ...  2. april je tudi rojstni dan velikega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, ki smo ga obeležili z branjem poezije, Andersenove pravljice Kraljična na zrnu graha in ogledom animiranega filma, posnetega po Andersenovi literarni predlogi Palčica.

Naj mednarodni dan knjig za otroke pospremijo in obogatijo še besede Marwe Obaid Rashid Al Aqroubi:

 »Tuje zgodbe … domače zgodbe
isto zgodbo povedano

z različnimi glasovi v različnih barvah
zgodbo ki ostaja enaka …
začetek …

zaplet …

in konec …

Isto zgodbo ki jo vsi poznamo in jo imamo radi

vsi smo jo slišali

v različicah različnih glasov

vedno enako zgodbo …

v njej živijo junak … princesa … in hudobec

ni važen jezik niso važna imena

ali obrazi

vedno gre za isti začetek

zaplet

in zaključek

vedno isti junak … princesa in hudobec

ki nas spremljajo

nam šepetajo v sanjah

nas zazibajo v sen

že davno so utihnili

a za večno živijo v naših srcih

ker nas skupaj vodijo v deželo skrivnosti in domišljije

kjer se različne kulture zlijejo v eno zgodbo.«
                                                     (prevedel Milan Dekleva)