Domov - > eŠR ->

Vpis v srednje šole

9.4.2015, avtor: (info) / rubrika: aktualno

Na spletni strani ministrstva (http:/www.mizs.gov.si) smo objavili stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2015/2016, stanje na dan 3.4.2015.

Na spletni strani ministrstva je objavljena tudi informacija o stanju prijav na današnji dan oziroma ažurna informacija o številu prijavljenih po posameznih šolah. Povezava do te informacije omogoča uporabniku spremljanje ažurnega stanja prijav na posameznih šolah.

Do 3. aprila se je na 23.648 razpisanih mest za vpis novink in novincev prijavilo 18.743 (lani 18.098) kandidatk in kandidatov. V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 379 (lani 348) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.528 (lani 3.360) kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 8.087 (lani 7.725) kandidatov in v programe gimnazij 6.749 (lani 6.665) kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.652 (lani 5.563), od tega za programe zasebnih šol 482 (lani 497) kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.097 (lani 1.102) kandidatov.

Deleži prijavljenih kandidatov glede na vrsto izobraževalnega programa kažejo, da se je za naslednje šolsko leto v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo 2 odstotka kandidatov (lani 1,9 odstotka), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 18,8 odstotka (lani 18,6 odstotka), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 43,1 odstotka (lani 42,6 odstotka), v gimnazijske programe pa se je prijavilo 36 odstotkov kandidatov (lani 36,8 odstotka). Podatki kažejo, da se je v primerjavi z lanskim letom nekoliko več kandidatov odločilo nadaljevati srednješolsko izobraževanje v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, nekaj manj pa v gimnazijskih programih.

V dijaške domove so se na 2.409 razpisanih mest prijavili 1.403 dijaki novinci. Prijavilo se je 154 dijakov več kot v lanskem šolskem letu.

Letos sicer zaključuje osnovno šolo 17.971 devetošolcev (lani 17.280), število trenutnih prijav za vpis v srednjo šolo je sicer večje, ker so prijavo za vpis v prvi letnik oddali tudi kandidati, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, in tudi tisti, ki se ponovno želijo vpisati v prvi letnik, vendar v drug izobraževalni program.

Vsi kandidati, ki so prijavnico oddali v roku, lahko le-to najkasneje do 24. aprila 2015 prenesejo na drugo srednjo šolo ali v drug izobraževalni program na isti šoli, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijave predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci na osnovni ali srednji šoli.

O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljeni kandidati s strani šol, kamor so oddali svojo prijavo, seznanjeni najkasneje do 3. junija 2015, ministrstvo pa bo seznam šol, ki bodo imele letos omejitev vpisa, objavilo na spletni strani že 29. maja 2015.