Domov - > eŠR ->

Srečanje skupnosti šol za logistiko

15.4.2015, avtor: Mateja Turk / rubrika: utrip

Poti do znanja so raznolike in 13. državno tekmovanje ter SREČANJE SKUPNOSTI SREDNJIH ŠOL ZA LOGISTIKO RS je ena izmed poti, ki poglobljeno in varno »pripeljejo« do  kvalitetnega znanja.

Tokrat smo se zbrali v Mariboru, na Srednji prometni šoli,  na 13. Državnem tekmovanju šol logistike. SREČANJE SKUPNOSTI SREDNJIH ŠOL ZA LOGISTIKO R SLOVENIJE je sestavljeno iz dveh delov, tekmovalnega in zabavnega.

Tekmovalni del je pripravljen tako, da tekmovalci rešujejo naloge, ki so sestavljene tako, da obsegajo vse strokovno-teoretične predmete v programu (tehnika in varnost, špedicija, transportna sredstva, tehnologija prometa, ekonomika, praktični pouk,...). Tekmuje se na dveh nivojih..

Zabavni del pa obsega kviz, kjer bo »strokovna« komisija preverila splošno razgledanost in znanje tekmovalcev s področja prometa.

Na področju Slovenije se dijaki izobražujejo v programu Logistični tehnik na  sedmih srednjih šolah:

Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola,

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran,

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Srednja prometna šola Maribor,

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija, 

Šolski center Celje, srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko,

Ekonomska in trgovska šola Brežice,

 

Letos bodo tekmovali dijaki šestih šol.