Domov - > eŠR ->

Most do novega znanja

18.4.2015, avtor: Nina Meh / rubrika: utrip

V četrtek, 16., in v petek, 17. aprila 2015, je na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, na Gimnaziji in veterinarski šoli potekala predstavitev projektnih del pri maturitetnem predmetu biotehnologija. Na letošnjem zagovoru projektnih nalog se je predstavilo 26 nalog, pri katerih je sodelovalo 43 dijakov.

»Zanimivi naravoslovni predmeti, kot so biotehnologija, mikrobiologija in laboratorijske vaje na programu tehniške gimnazije BIC Ljubljana, so mi odprli pot v naravoslovno znanost in raziskovanje. Na ta način sem ugotovila tudi, kaj si v življenju želim početi,« je ob tem povedala dijakinja Stela Špoljar, ki je skupaj s Kjaro Špoljar pripravila projektno nalogo z naslovom Priprava nanodiskov z vsebnostjo lipidov kot v eritrocitni membrani za poskuse vezave listeriolizina O. Tehniška gimnazija BIC Ljubljana se sicer od splošne gimnazije razlikuje prav omenjenih v treh predmetih.

Dijaki pri projektnem delu sodelujejo tudi z zunanjimi institucijami

Nada Udovč Knežević, koordinatorica projektnega dela v sklopu maturitetnega predmeta biotehnologija na tehniški gimnaziji BIC Ljubljana, v projektnem delu dijakov vidi veliko prednosti in priložnosti: »Dijaki pri projektnem delu vidijo, kako stvari potekajo zunaj naše šole, na drugih institucijah. S tem pa spoznajo delo, ki ga bodo morda opravljali v prihodnosti. Pridobijo veščine znanstvenega pisanja in raziskovanja, naučijo se iskanja primerne literature in uporabe metodologije. Vse to jim nedvomno omogoča bogato podlago za njihovo nadaljnje izobraževanje.«

Koordinatorica je letos podrobneje spremljala šest odličnih projektnih nalog, za katere meni, da so most do novega znanja: »Dijaki so prenašalci novega znanja iz drugih institucij, kar je zelo dobrodošlo tudi za profesorje BIC Ljubljana Gimnazije in veterinarske šole.«  Letos so dijaki sicer naloge izvedli tudi v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto, Medicinsko fakulteto, Biotehniško fakulteto, Kemijskim inštitutom, s podjetjem Lek in z Inštitutom Jožefa Štefana, od koder prihajajo tudi njihovi strokovni mentorji.

Biotehnologija, mikrobiologija in kemija so večinska raziskovalna področja projektnih nalog na tehniški gimnaziji BIC Ljubljana. Naloge se letos predstavljajo že štirinajsto leto. Letos prevladujejo analitske metode v biotehnološkem postopku, med predstavljenimi nalogami pa najdemo tudi naloge s področja okoljevarstvene biotehnologije in celo družboslovja. Raziskovalne teme so aktualne in sledijo trendom sodobne znanosti.

Nova metoda za bolj humano raziskovanje na glodalcih

Dijakinja Petra Jelovšek je v svoji projektni nalogi z naslovom Dokaz hantavirusne okužbe z imunokromatografskimi testi raziskovala novo metodo, ki bi hantavirusno okužbo pri glodalcih preverjala na bolj human način: »Znanstveniki so morali do sedaj glodalca ujeti in žrtvovati, saj na terenu ni možno opravljati laboratorijskih analiz. Novi test bi raziskave močno olajšal, saj zanj ne potrebujemo nobenih električnih naprav, živali odvzamemo le nekaj mililitrov krvi, zmešamo s pufrom in v vzorec pomočimo imunokromotografski listič. Rezultati so znani v nekaj minutah. Test sicer še ni dovolj občutljiv in bi ga bilo potrebno prilagoditi za naše okolje.« 

»Če želimo zaščititi naravo, bi morali bolj paziti na onesnaževanje okolja« 

Dijak Tomaž Žigon je avtor projektne naloge Biološka razgradnja hormonskih motilcev v pilotnih bioreaktorjih. V projektnem delu je iz odpadne vode odstranil hormonske motilce, ki so lahko nevarni za okolje. Pri tem je uporabil bioreaktorje, ki simulirajo delovanje čistilnih naprav. Ugotovil je, da kljub temu, da se izbrani hormonski motilci odstranijo v veliki večini (› 97 %), v odpadni vodi v izpustih še vedno ostane velika koncentracija hormonskih motilcev, kar je potencialno nevarno za okoljske organizme in človeka:  »Te ugotovitve so pomembne, saj je potrebno okolje zaščititi pred vdorom škodljivih snovi. Če želimo zaščititi naravo, bi morali bolj paziti na onesnaževanje okolja s škropivi, smetmi in drugimi tehnikalijami, ki jih spiramo v okoljske vode.«

Ugotovitve, ki lahko prispevajo z razvoju znanosti

»Namen najine projektne naloge je bil ugotoviti, katere snovi, pogoji in postopki bi bili uporabni za izpopolnitev medicinskih in forenzičnih tehnik. Komponente in pogoje bi lahko izkoriščali tudi za analizo ob določenih bolezenskih stanjih, denimo pri nevrogenerativnih boleznih. Princip kemiluminiscenčnih reakcij bi prav tako lahko uporabljali v kliničnih laboratorijih za zgodnejše odkrivanje rakavih obolenj in tumorjev,« sta o svoji nalogi povedala dijaka Žiga Metelko in Katja Mrvar, ki sta predstavila nalogo z naslovom Študij aktivacije in inhibicije kemiluminiscence organskih hidrazidov v vodnem mediju.

»Biotehnologija je zelo mlada veda. Obsega široko področje, kjer je še veliko neznanega in neraziskanega, sem pa spadajo tudi proteini. Ti so ključnega pomena v vsakem živem organizmu, zato je o njihovih lastnostih in nalogah vedno dobro veliko vedeti,« pa sta o svoji nalogi povedali Ana Kogovšek in Korenč Petra, ki sta zagovarjali projektno nalogo z naslovom Priprava MPS proteina v bakteriji Escherichia coli.

Dijakom tehniške gimnazije BIC Ljubljana bodo gimnazijska leta ostala v lepem spominu

»Najbolj nama bo v spominu ostal čas, ki sva ga preživela v laboratoriju. Dolge ure raziskav so se marsikdaj zavlekle do večera. Seveda pa ni manjkala tudi zabava,« pravita Žiga in Katja. Večina dijakov, ki so sodelovali pri projektnih nalogah, bo svoje znanje v prihodnje nabirala na naravoslovnih fakultetah, največ na področjih biotehnologije, biokemije in biologije.

Projektno delo v sklopu maturitetnega predmeta biotehnologija

Biotehnologija je izbirni maturitetni predmet, ki se na Gimnaziji in veterinarski šoli BIC Ljubljana izvaja že šestnajsto leto. Projektno delo je posebnost tega predmeta, ki ga vsi dijaki tehniške gimnazije opravljajo v četrtem letniku. V šolskem letu 2001/2002 je projektno delo izpeljala prva generacija dijakov tehniške gimnazije. Do šolskega leta 2013/2014 je projektne naloge izdelovalo 556 dijakov, ki so pripravili 338 projektnih nalog. Vse od šolskega leta 2002/2003 so dijaki tehniške gimnazije BIC Ljubljana s projektnimi nalogami na regijskih tekmovanjih raziskovalnih nalog Gibanje znanost mladini osvojili mnogo priznanj in nagrad, prav tako pa so od leta 2012 dobitniki Krkinih nagrad in priznanj. Ocena projektnega dela za dijake predstavlja 50 odstotkov končne ocene pri predmetu biotehnologija, če pa je ta predmet dijak izbral za maturo, predstavlja ocena projektnega dela interno oceno na maturi (do 20 % končne ocene na maturi).