Domov - > eŠR ->

Pomembno za zamudnike

29.4.2015, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dobiva vse več vprašanj glede možnosti podaljšanja roka za dokončanja »starih« visokošolskih študijskih programov. Z izvajanjem »bolonjskih« študijskih programov se namreč nekdanji »predbolonjski« študijski programi ne izvajajo več, zaključiti jih bo mogoče le še do izteka študijskega leta 2015/16. 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004, ki je uvedel novo, tako imenovano »bolonjsko« strukturo za pridobitev visokošolske izobrazbe s tremi stopnjami, je v 48. členu določil rok, da študenti prejšnjih študijskih programov, uvedenih z Zakonom o visokem šolstvu leta 1994, lahko končajo izobraževanje najdlje do izteka študijskega leta 2015/16 – to je do 30. 9. 2016. Po tem datumu dokončanje teh študijskih programov ne bo več mogoče in zakon ne predvideva nobenih izjem. 

Postopke in pravila dokončanja študija podrobneje urejajo visokošolski zavodi. Posamezniki, ki nameravajo končati »stare« dodiplomske ali podiplomske študijske programe, naj se glede postopkov pravočasno pozanimajo na visokošolskem zavodu, kjer so študirali.