Domov - > eŠR ->

Ob svetovnem dnevu gibanja

7.5.2015, avtor: Maja Geršak / rubrika: utrip

V otrokovem razvoju in procesu usvajanja gibalnih kompetenc ima izreden pomen spoznavanje ter usvajanje različnih načinov gibanja. To so temeljni gibalni  vzorci ‒ hoja, plazenje, lazenje, plezanje, tek, metanje, lovljenje žoge, skakanje, brcanje in ostali, ki so v posameznikovi gibalni potrebi usmerjeni predvsem v zadovoljevanje kvantitativne vrednosti gibanja – doseganje cilja, pri čemer pa kakovost gibanja ni v ospredju.

Veliko pozornost gibanju, ki je letos po priporočilih ZRSŠ prednostno področje, pa posvečamo tudi v oddelku Muce (5-6 let) iz Vrtca Ivana Glinška Maribor. V mesecu aprilu sta nas obiskala profesionalna igralca ultimeta Tjaša in Luka Banović iz Športnega društva Ultimate frisbee Maribor. Ultimate je ekipni šport brez kontakta, ki ga nadzorujejo igralci sami. Igra se s frizbijem na igrani površini s končnimi conami. Je mlad šport, ki je nastal leta 1968 v ZDA, ki je danes njegova gonilna sila. Strmo pa raste njegova popularnost po Evropi in tako ima tudi Slovenija svojo frizbee zvezo. Posebnost ultimata je duh igre, ki poteka brez sodnika in tako se o vseh morebitnih prekrških na igrišču, igralci pogovorijo in jih rešijo sami, saj je glavi namen športa druženje in zabava. Tjaša in Luka sta nam predstavila, kako poteka trening. V parku sta nam pripravila poligon, kjer smo ogreli vse mišice, ki smo jih v nadaljevanju potrebovali. Naučila sta nas pravilno rokovati s frizbijem, otroci so si ga z navdušenjem podajali. Ob koncu smo se zbrali še v krogu, kot je to navada »frizbijašev« po vsaki tekmi, kjer si z nasprotnikom izmenjajo nekaj misli in spodbudnih besed za nadaljevanje.

V petek, 10. aprila, smo se pridružili posebnemu dogodku Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenju športnih zvez in Atletske zveze Slovenije, in sicer najmnožičnejšemu teku otrok na 100 metrov, ki je potekal po celotni Sloveniji na dan začetka velikega mednarodnega kongresa Evropske atletske zveze, ki je gostila svetovno znane športnike. Gibalne delavnice so nam pripravili tudi na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Maribor, kjer so učiteljice otroke popeljale skozi gibalne in plesne dejavnosti.

Kurikularne dejavnosti v vrtcu pogosto popestrimo z gibalnimi minutami, gibalnimi odmori z glasbo, s katerimi vzgojiteljici Barbara Bednjički Rošer in Maja Geršak poskrbiva za poživitev krvnega obtoka, aktiviranje mišičnega tkiva in sklepov, sprostitev, razvijanje iniciativnosti, radovednosti ter nadaljnjo spodbudo za delo in igro. Z začetkom lepega vremena vadbene ure in spontano gibanje dnevno potekajo na prostem, saj se poslužujemo uporabe vrtčevskega igrišča in mestnega parka, ki otrokom omogoča vse oblike naravnega gibanja.

Gibalne sposobnosti so v osnovi odgovorne za učinkovitost človekovih akcij in reakcij, zato vsak dan poskrbimo, da so in bodo naši otroci vključeni v gibalno spodbudno okolje v vrtcu in doma.