Domov - > eŠR ->

Še zadnja priložnost

7.5.2015, avtor: (info) / rubrika: aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dobiva vse več vprašanj glede možnosti podaljšanja roka za dokončanja »starih« visokošolskih študijskih programov. Z izvajanjem »bolonjskih« študijskih programov se namreč nekdanji »predbolonjski« študijski programi ne izvajajo več, zaključiti jih bo mogoče le še do izteka študijskega leta 2015/16. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004, ki je uvedel novo, tako imenovano »bolonjsko« strukturo za pridobitev visokošolske izobrazbe s tremi stopnjami, je v 48. členu določil rok, da študenti prejšnjih študijskih programov, uvedenih z Zakonom o visokem šolstvu leta 1994, lahko končajo izobraževanje najdlje do izteka študijskega leta 2015/16 – to je do 30. 9. 2016. Po tem datumu dokončanje teh študijskih programov ne bo več mogoče in zakon ne predvideva nobenih izjem.