Domov - > eŠR ->

Kulturna šola leta 2015

21.5.2015, avtor: (mp, mčč) / rubrika: utrip

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je danes, 21. 5. 2015, ob 14.00, na Ljubljanskem gradu na sklepni prireditvi projekta Kulturna šola razglasil imena 54 osnovnih šol, ki so si letos prislužile naziv kulturna šola (od tega jih je kar 47 naziv prejelo prvič), in najboljšo med vsemi. Najvišje priznanje JSKD na področju kulture za osnovne šole in naziv Najboljša kulturna šola leta 2015 je po odločitvi strokovne komisije, ki je podrobno pregledala in ocenila obšolske kulturne dejavnosti vseh prijavljenih šol, prejela Osnovna šola Petrovče. Zaključna prireditev projekta Kulturna šola je del Tedna ljubiteljske kulture, katerega častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Na sklepni prireditvi je JSKD najbolj izstopajočim šolam na področju kulture podelil še posebna priznanja. Kulturna šola leta 2015 v kategoriji velika šola je postala OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, kulturna šola leta 2015 v kategoriji srednje velika šola je postala OŠ Franja Goloba Prevalje, kulturna šola leta 2015 v kategoriji podružnične in male šole je postala OŠ Artiče. Posebno priznanja za izredne dosežke na  področju zborovske dejavnosti je prejela OŠ Franceta Bevka Tolmin, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju gledališke dejavnosti je prejela OŠ Dolenjske Toplice,  posebno priznanje za izredne dosežke na  področju lutkovne dejavnosti je prejela OŠ Slovenska Bistrica, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  folklorne dejavnosti je prejela OŠ Mirana Jarca Črnomelj, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  filmske dejavnosti in multimedije je prejela OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  likovne dejavnosti je prejela OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, posebno priznanje za izredne dosežke na  literarnem področju je prejela  OŠ Bogomirja Magajne Divača, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  kulturne dediščine je prejela OŠ Brusnice, posebni priznanji za izredne dosežke na  področju  medgeneracijskega povezovanja pa sta prejeli II. OŠ Celje in II. OŠ Slovenj Gradec.

Sklepne prireditve projekta Kulturna šola se je poleg ravnatljic in ravnateljev 54 osnovnih šol in večine županov krajev najvišje nominiranih šol udeležilo še 160 otrok in 60 mentorjev kulturnih dejavnosti, ki so se dopoldne udeležili javne tribune v Stari mestni elektrarni na temo drugačnosti zaradi bolezni ali invalidnosti, s katero so želeli organizatorji poudariti, da lahko mnogi otroci kljub oviram dosegajo presežke na področju kulture. Na javni Tribuni, ki jo je vodil prevajalec mladinskega romana Čudo Boštjan Gorenc Pižama, so sodelovali Mitja Čander (urednik, pisatelj), Branka Grujičić (novinarka), Simona Semenič (dramatičarka), Katarina Rigler Šilc (OŠ Ledina), Nataša Detič (Založba Ocean), Ajda Rooss (Lutkovno gledališče Ljubljana) in Alja Ugovšek, študentka prava in nekdanja učenka bolnišničnih oddelkov OŠ Ledina. Na javni tribuni so predstavniki OŠ Ledina, najbolj kulturne šole late 2014,  predstavili tudi priročnik za učitelje, ki so ga oblikovali na podlagi romana Čudo, recenzirala pa ga je prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek.

Otroke, razdeljene v skupine, so po javni tribuni sprejeli predstavniki različnih kulturnih ustanov v prestolnici in jim predstavili svoje dejavnosti. Eno od skupin otrok so sprejeli tudi Kralji ulice, ki so jim razkazali Ljubljano. 

 1. Najboljša kulturna šola leta 2015:  Osnovna šola Petrovče

Kulturno ustvarjanje otrok ne služi le učenju in razvoju njihovih veščin. Preko ustvarjanja kulturnih projektov učenci spoznavajo nove domišljijske svetove in svetove, v katerih živimo ali bi lahko živeli. S sodelovanjem v kulturnih projektih krepijo zavest o svojem položaju v družbi, skrb za sočloveka, empatijo, prav tako krepijo občutek za timsko delo in odgovornost, uspešno končani projekti pa  vplivajo tudi na njihovo boljšo samopodoba. Takšni učenci so  uspešnejši pri vsakdanjem delu, v šoli in kasnejšem življenju. Tega se še kako dobro zavedajo v OŠ Petrovče. Težko bi izbrali kulturno dejavnost, ki na šoli prevladuje. V letošnjem šolskem letu jih imajo 42, od tega kar 36 takšnih, ki se v pretežni meri izvajajo zgolj kot obšolske dejavnosti in niso del rednega šolskega kurikula. V 42 kulturnih skupinah, od  glasbenih, gledaliških, lutkovnih, folklornih, plesnih, likovnih do literarnih ter skupin za ohranjanje kulturne dediščine,  so vključeni skoraj vsi učenci. Natančneje, povprečno je en učenec vključen v skoraj  2 kulturni ustvarjalni dejavnosti. Šola jim namreč omogoča izjemno raznovrstno ustvarjanje, tako da lahko prav vsak učenec najde aktivnost, v okviru katere lahko izrazi svoj jaz, odkrije svoje talente in razvija svoje potenciale. Udeležba na revijah, natečajih in  srečanjih je nad povprečjem. Njihova uspešnost se kaže tako na domači kot mednarodni ravni.  V zadnjih treh letih so sodelovali na nekaj manj kot sedemdesetih selekcioniranih oz. spremljanih prireditvah, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov in prejeli kar 24 Zlatih priznanj bodisi na državni ali mednarodni ravni. V zadnjih treh letih so pripravili več kot 150 kulturnih dogodkov.

Odlikuje jih povezovanje različnih področij. Mentorice in mentorji različnih področij pogosto združijo moči in skupaj z otroki pripravijo prireditve. Tako vsako leto nastane vsaj ena večja GLEDALIŠKA igra ali muzikal za veliki oder in druge predstave. Na šoli deluje tudi skupina LUTKARJEV, ki s svojimi predstavami pogosto gostujejo, hkrati pa so zelo uspešni na tekmovanjih. Za sceno in lutke pa skrbijo člani lutkovno-scenskega krožka, sicer pa na šoli uspešno ustvarjajo tudi LIKOVNIKI. Skoraj nobena prireditev pa ne mine brez GLASBE in lahko se pohvalijo s kar šestimi pevskimi zbori. Poleg tega pa se je v zadnjih letih povečalo zanimanje za instrumentalne ali vokalno-instrumentalne skupine, ki so prava popestritev posameznih dogodkov. Brez glasbe ni PLESA, čeprav bi si upali trditi, da je na osnovni šoli Petrovče tudi to možno, saj imajo približno 100 plesalk in plesalcev, ki so veseli vsake priložnosti, da pokažejo nove gibe. Veselja do plesa pa ne skrivajo niti FOLKLORISTI. Vso dogajanje na šoli budno spremljajo mladi NOVINARJI, ki poskrbijo za objavo fotografij in člankov, sicer pa svoje prispeva tudi RADIJSKA EKIPA, ki vsak mesec pripravi aktualno radijsko oddajo, v kateri povzame »šolsko dogajanje« in napove nove dogodke. Z literarnim krožkom se je povečalo število LITERATOV in posledično so bili učenci uspešnejši tudi na literarnih natečajih.

Posebej bi izpostavili sledeče povezovalne in interdisciplinarne projekte:

  1. PROJEKT MIŠKA MICA -sodelovanje OŠ Petrovče in Zgodovinskega arhiva Celje
  1. Muzikal MAMMA MIA
  1. PODAJ MI ROKO
  1. ZA SLOVENIJO ŽIVIM
  1. GLASBENA RAZGLEDNICA
  1. PETROVČE IMAJO TALENT

Svoje projekte predstavljajo tudi zunaj šolskih zidov, v umetnostnih galerijah, knjižnicah in na prostem. Dolgoletno kvalitetno delo nadgrajujejo z uspešnimi mednarodnimi projekti in gostovanji, ki predstavljajo dodatno motivacijo za otroke.  Velik poudarek  namenjajo mentorskemu delu, saj beležijo več kot 340 ur aktivnega mentorskega udejstvovanja na tečajih, usposabljanjih in seminarjih s področja kulturnih vsebin, kar zagotovo v veliki meri prispeva k uspehom, ki jih dosegajo na regijski, državni in tudi mednarodni ravni.  Šolske prostore brezplačno oddajajo tudi drugim kulturnim deležnikom in tako še na poseben način krepijo medsebojna sodelovanja.

Vodstvo in zaposleni so zgradili učencem prijazno šolsko okolje, polno priložnosti in kreativnosti, šolo pa spremenili v živahno kulturno žarišče kraja.

2. Kulturna šola leta 2015 v kategoriji »velika šola«:  Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

Učenec, starši, učitelji so tri oglišča enakostraničnega trikotnika: vsi trije enakopravni in enako pomembni. Ko med njimi vlada sozvočje, so zadovoljni. Modrost, razum in znanje; ustvarjalnost, veselje in radoživost; mir, zbranost in urejenost. K temu stremijo na Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina. V sklopu svojega delovanja šola velik poudarek namenjajo kulturi in kulturnim dejavnostim. Na šoli, pretežno v okviru obšolskih dejavnosti, delujejo številni krožki in skupine, od otroških in mladinskih pevskih zasedb, likovnega, plesnega, lutkovno-dramskega pa vse do fotografskega snovanja. Povprečno je aktivno v kulturne aktivnosti vključenih nekaj več kot 70 odstotkov vseh učencev.

Na osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina vsako leto pripravijo kulturno prireditev s temo predstavitve različnih kulturnih dejavnosti na šoli, pri kateri sodelujejo učenci s področja vseh dejavnosti na šoli. Ena najbolj izstopajočih dejavnosti je zagotovo zborovska, saj učenci s pevskim udejstvovanjem v različnih pevskih sestavih že vrsto let nizajo uspeh za uspehom ter se redno uvrščajo na regijski in državni nivo. V zadnjih treh letih so se uspešno udeležili kar 112 selekcioniranih srečanj, festivalov in natečajev, od tega kav 68 primerih na državnem ali mednarodnem nivoju. Sicer pa učenci sodelujejo tudi v različnih mednarodnih projektih, ki temeljijo povezovanju umetnosti in izobraževalnih aktivnosti v Sloveniji in drugod po svetu.

  Danila Lokarja Ajdovščina si od nekdaj prizadeva vključevati svoje učence in njihove starše v kulturne dejavnosti in redno obiskovanje kulturnih ustanov ter prireditev. V šolski in obšolski program zato redno uvrščajo gostovanja in obiske raznih gledaliških skupin, kulturnih ustvarjalcev, oglede predstav, razstav, muzejskih zbirk in podobno.  Prav zaradi njihovega dobrega dela je v kraju nastalo več kulturnih društev, v katera so vključeni njihovi zdajšnji in bivši učenci. Tako šola neposredno prispeva k dvigu kakovosti kulturnega življenja v kraju. V zadnjih treh letih so pripravili kar 167 dogodkov za šolsko in širšo javnost.

Šola zgledno skrbi za dodatna izobraževanja svojih mentorjev. V zadnjih treh letih so se udeležili 22 različnih seminarjev in delavnic v obsegu nekaj manj kot 300 šolskih ur,  kar zagotovo v veliki meri prispeva  k uspehom, ki jih dosegajo na regijski, državni in preko evropskih projektov tudi mednarodni ravni.

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je ena najuspešnejših šol na glasbenem področju, saj že dolga leta dobivajo najvišja odličja in priznanja na vseh domačih in tujih prireditvah tekmovalnega značaja.

Na kvalitetno delo mentorjev in celotne šole kaže tudi vrsta vrhunskih umetnikov, nekdanjih učencev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, ki so jim ljubezen do kulturnega ustvarjanja vsadili prav na tej šoli. Mednje sodijo gledališki igralki Lara Jankovič in Marjuta Slamič, dirigentka Martina Batič, operna pevca  Pija Slokar in Zdravko Perger, slikarji, kiparji in grafični oblikovalci  Danilo Jejčič, Vladimir Bačič, Anja Kranjc, Tea Curk, Klavdij Zalar, David Ličen, Sonja Makuc, Valentina Verč, Primož Fučka, pisateljica in etnologinja Ksenija Yoder Batič, režiser Peter Avbar, Scenografka, kostumografinja Nataša Rupnik in še kdo bi se našel.

 3. Kulturna šola leta 2015 v kategoriji »srednje velika šola«:  Osnovna šola Franja Goloba Prevalje

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje je že od same ustanovitve izrazito kulturno usmerjena, saj jim je kot ustanoviteljici bralne značke kultura tako rekoč položena v zibelko. V avli šole imajo muzej bralne značke, po stopnišču pa so urejeni kotički, ki prikazujejo življenje in delo umetnika Franja Goloba,  po katerem nosi šola ime in kotiček Leopolda Suhodolčana, ki je bil od leta 1963 do leta 1975 ravnatelj te šole. Poleg Bralne značke je ustanova prepoznavna tudi po šolskem glasilu Vigred, ki je bilo eno izmed prvih šolskih glasil (izhaja namreč že več kot 50 let), učenci razredne stopnje pa pripravljajo glasilo Hlaček, ki prav tako izhaja že skoraj 20 let.

Skoraj vsak učenec je vključen v eno kulturno dejavnost na šoli, ki jih imajo na šoli kar 30, od tega 24 v okviru obšolskih dejavnosti. V zadnjih treh letih so se udeležili nekaj manj kot tridesetih preglednih selekcioniranih srečanj oz. festivalov in prejeli devet zlatih priznanj na državni ali regijski ravni ter pripravili več kot 100 kulturnih dogodkov za šolsko ali zunanjo javnost.

Zgledno skrbijo za mentorsko usposabljanje, saj so v zadnjih treh letih omogočili dodatno izobraževanje 12 kulturnim mentorjem v skupnem obsegu 120 šolskih ur. Posebnost njihove šole so raziskovalne naloge, ki jih razpisuje občina Prevalje. Teme in področja so različna, poudarek pa je na ohranjanju kulturne dediščine. Naloge so predstavljene na tradicionalni prireditvi Generacija generaciji. Sicer pa šola organizira tudi druge tradicionalne kulturne prireditve, namenjene učencem in krajanom, sodelujejo z različnimi ustanovami, zavodi in društvi. Posebno vez pa so stkali z Domom starejših Na Fari, kjer skupaj poskušajo ohranjati stare običaje in navade.

 4. Kulturna šola leta 2015 v kategoriji »podružnične in male šole«:  Osnovna šola Artiče

Podružnične in male šole so zaradi svoje majhnosti večkrat prezrte. Zaradi manjšega števila otrok in zaposlenih je praviloma manj priložnosti za kulturno ustvarjanje otrok ali pa je to vsaj manj raznovrstno. Vendar osnovna šola Artiče dokazuje, da lahko zagnanost in predanost mentorjev in učiteljev otrokom omogočita  »vse in še več tistega, kar imajo veliki«. Prav neverjetno je, kako raznolike in številne so kulturne aktivnosti šole, katere kolektiv šteje le dober ducat učiteljev.

Znanje, odgovornost do dela in spoštovanje do sočloveka in do okolja so pot do zadovoljnega učenca, starša in učitelja. To je vizija osnovne šole Artiče, ki jo skozi raznolike dejavnosti uresničujejo na šoli, širše v kraju in občini. Kulturno udejstvovanje je eno izmed močnejših področij šole, po tem so prepoznavni. Kljub majhnosti ponujajo učencem spekter različnih dejavnosti, kjer se lahko potrdijo. Na šoli deluje 15 različnih kulturnih skupin ali krožkov, pretežno izven rednega kurikula. Prevladujejo različne vokalne in instrumentalne zasedbe, novinarsko-literarni, foto in ustvarjalni krožki, gledališka, plesna in folklorna skupina, mladi filmarji ter turistični podmladek. V zadnjih treh letih so se udeležili 38 selekcioniranih srečanj in prejeli kar 11 priznanja na najvišjih nivojih. Oblikovali so več kot 60 kulturnih dogodkov, pretežno za širšo, zunanjo javnost.

Vodilo osnovne šole Artiče je, da naj se vsak posameznik skozi osnovnošolsko izobraževanje večkrat sooči z javnim nastopanjem, saj se zavedajo, da mnogi učenci drugod nimajo te možnosti. Ocenjujejo, da v današnjih časih znanje in delo ne zadostujeta, potrebna je tudi samopromocija. Izkušnje, ki jih učenci pridobijo skozi različna kulturna delovanja, so tako dodana vrednost njihovemu delu.

V šolskem letu 2011/12 so bili člani otroške folklorne skupine ( 25 učencev) na 26. mednarodnem otroškem folklornem festivalu v Istibanji v Makedoniji - 7 dni. V šolskem letu 2013/14 pa so sodelovali na 21. mednarodnem festivalu otroških folklornih skupin na Češkem v mestu Kunovice - 6 dni. Na zadnjem festivalu so sodelovali tudi v tekmovalnem delu. Med 16. skupinami so dosegli posebno priznanje za petje. Na obeh gostovanjih so učenci prenesli svoje otroško ljudsko izročilo na tuje odre, med druge ljudi. S tem so učenci dobili bogate izkušnje pri sodelovanju z drugimi narodi in prenašanju svoje dediščine (delavnice, nastopi, druženja, ogledi…).

Med pomembnimi aktivnosti na obravnavanem področju bi izpostavili še njihovo sodelovanje v projektu Dvig kulturnega in socialnega kapitala,  kjer si je šola skozi različne prireditve in delavnice prizadevala k večjemu sodelovanju šole s starši, ob tem so sodelovali v mreži s tremi drugimi osnovnimi šolami iz občine (OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Bizeljsko). V mreži so obiskovali in nastopali na kulturnih prireditvah drugih šol, kar predstavlja pomemben prispevek k povezovanju in mreženju šol in tako k bogateneju skupnega kulturnega šolskega prostora.

 5. Posebna priznanja za izredne dosežke na posameznih področjih dejavnosti

 Posebno priznanja za izredne dosežke na  področju zborovske dejavnosti: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin - Eden od glavnih ciljev osnovne šole Franceta Bevka Tolmin je povezanost z lokalnim okoljem in zavedanje svojih korenin, kar skušajo vključiti v vse najpomembnejše projekte. Šola je že od nekdaj zelo aktivna na vseh področjih kulturnega udejstvovanja. Če bi morali izpostaviti le eno izmed njih, bi bila to zagotovo zborovska dejavnost, saj njihovi otroški in mladinski pevski zbori v zadnjih štirih letih nizajo uspeh za uspehom. Delujejo v obliki svojevrstne piramide - vsi učenci namreč začnejo peti v 1. razredu, delo pa se z leti in prestopom v drugi zbor nadgrajuje. Med učenci prevladuje močan občutek pripadnosti, kvalitetno in delovno znajo izkoristiti prosti čas ter zavzeto nadaljujejo bogato tradicijo zborovskega petja v domačem okolju.

Pevski zbori osnovne šole Franceta Bevka Tolmin izstopajo tako po kvaliteti kot pa programu. Pohvalijo se lahko s prvim mestom in zlatim priznanjem na regijskem, tremi zlatimi priznanji na državnem ter drugim mestom in srebrnim priznanjem na mednarodnih tekmovanjih otroških in mladinskih pevskih zborov.

 Posebno priznanja za izredne dosežke na  področju gledališke  dejavnosti: Osnovna šola Dolenjske Toplice - Na osnovni šoli Dolenjske Toplice se zavedajo pomena pozitivnih odnosov, zdravega načina življenja, spoštovanja narave v kateri živijo in delujejo. Že od samega začetka pa na šoli skrbijo tudi za kulturno udejstvovanje njihovih učencev. V okviru kulturnih dni, ki jih vsako leto organizira šola, si učenci razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanja umetniške besede, barv, oblik, zvoka in gibanja ter prepoznavanja, razumevanja in vrednotenja pokrajine in njenih sestavnih delov. S kulturnim programom se redno vključujejo tudi v lokalno skupnost ob prazničnih in spominskih dnevih ter seveda ob priložnostnih prireditvah.  

Med najbolj uspešnimi v Sloveniji je njihova gledališka skupina, ki se redno udeležuje območnih, regionalnih in državnih srečanj gledaliških skupin Slovenije in praviloma, brez izjeme, posega po najvišjih priznanjih. Lansko leto so bili za svojo predstavo Pacek Juri na državnem srečanju nagrajeni z zlatim priznanjem.

 Posebno priznanje za izredne dosežke na  področju lutkovne dejavnosti: 2. osnovna šola Slovenska Bistrica - Druga osnovna šola Slovenska Bistrica je zelo mlada šola, deluje namreč šele sedmo leto, a ima kljub temu izjemno razvita skorajda vsa področja kulturnega ustvarjanja. Redno se predstavljajo na revijah in sledijo napotkom strokovnih spremljevalcev in se povezujejo tudi z drugimi šolami, vrtci ter različnimi ustanovami v krajevni skupnosti. Mentorji s svojim pozitivnim in sproščenim pristopom motivirajo učence, tako da zanimanje za vključevanje v obšolske kulturne dejavnosti iz leta v leto narašča.

Med kulturnimi dejavnostmi je zagotovo najbolj razvita in prodorna lutkovna skupina, ki jo pri učencih sistematično vodijo od 3. razreda naprej. Njihovi lutkarji so iz leta v leto bolj usposobljeni in samozavestni. Odlikuje jih vedno novo in izvirno besedilo, ki ga oblikujejo učenci sami. Prav tako sami izdelajo lutke in sceno. Do sedaj so nabrali že lepo mero priznanj, med drugim so na državnih srečanjih lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije že tretje leto zapored prejeli zlato priznanje.

 Posebno priznanje za izredne dosežke na  področju folklorne dejavnosti: Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj - Na osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj imajo učenci možnost, da se vključijo v kar 30 različnih kulturnih dejavnosti, kjer pridobivajo in poglabljajo znanje, kompetence in različne socialne izkušnje. Učitelji spodbujajo učence k sodelovanju na raznih natečajih in pri projektih, ki razvijajo ustvarjalnost, šolske skupine pa redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih ter raznih prireditvah v njihovem mestu.

Še posebej uspešni so na področju folklorne dejavnosti, ki jo na šoli gojijo že več kot tri desetletja. Folkloristi osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj s svojimi skrbno pripravljenimi plesnimi programi, v katerih se odražata pristna otroška igra in lepo petje, popestrijo marsikatero prireditev v domačem okolju. Njihova otroška folklorna skupina se je že drugo leto zaporedoma uvrstila na državno srečanje otroških folklornih skupin in bili nagrajeni z dvema zlatima priznanjema.

Posebno priznanje za izredne dosežke na  področju filmske dejavnosti in multimedije: Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer - Na osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer stremijo k učno-vzgojnemu okolju, v katerem učenci postajajo kritični in odgovorni soustvarjalci lastnega razvoja. Aktivna vključenost in sodelovanje učencev v vzgojno- izobraževalnem procesu naj v največji meri prebudi in spodbudi razvoj njihovih potencialov in moči za ustvarjalno, odgovorno in uspešno sodelovanje v družbi, vseživljenjsko učenje in obvladovanje izzivov, ki jih prinaša življenje. Ob obveznem in razširjenem programu devetletke izvajajo še mnoge projekte, pri tem vključujejo tudi zunanje umetnike in kulturne ustvarjalce ter se povezujemo z različnimi institucijami.

V smisli uspešnosti in razvijanja novih vsebin in oblik kulturnih dejavnosti so najbolj prodorni prav s filmsko dejavnostjo. Učenci Male filmske šole skozi vse etape filmske produkcije spoznavajo medij – film, do njega razvijajo kritičen odnos in razvijajo zmožnost realizirati lastne kreativne zamisli. Uspešno se udeležujejo tudi državnih selekcioniranih srečanj.

 Posebno priznanje za izredne dosežke na likovnem področju: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

»Pridna mravlja nikoli rok križem ne drži.« (Fran Erjavec)

Nedvomno je poleg širokega spektra kulturnih dejavnosti in vsebin, ki jih v okviru rednega kurikula kot tudi obšolskih dejavnostih ponujajo svojim učencem na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica, paradni konj likovna dejavnost, ki jo vpletajo v vse druge sfere kulturnega ustvarjanja. Verjamejo, da je potrebno spoznati tako prijetno plat likovne umetnosti, ki posamezniku nudi estetsko ugodje, kot tudi njeno manj prijetno plat, ki nastavlja ogledalo posamezniku in družbi, opozarja na napake in predstavlja kritičen pogled na svet. Znotraj likovnega krožka že več kot trideset let uspešno razvijajo nove vsebine, kar dokazujejo z uspehi na državnih in mednarodnih likovnih natečajih.

 Posebno priznanje za izredne dosežke na literarnem področju: Osnovna šola Bogomirja Magajne Divača - Eden od glavnih ciljev osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača je pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, razvijanje sposobnosti razumevanja, omogočanje samostojnega dela in življenjskega pouka ter doseganje čim višjih ravni ustvarjalnosti. Dejavnosti svojih učencev uspešno spodbujajo v smislu ohranjanja in razvijanja vrednot naše kulturne, jezikovne, umetniške dediščine in aktivnega vključevanja na kulturnem področju njihove občine.

V zadnjih letih pa vedno bolj v ospredje stopa literarna dejavnost osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača. Pohvalijo se lahko z uspehi na različnih državnih in mednarodnih literarnih natečajih, na katerih učenci s svojimi izvirnimi, iskrenimi, napisana z bogatim besediščem in duhovitimi pisnimi izdelki različnih žanrov dosegajo odlične rezultate.

 Posebno priznanje za izredne dosežke na področju kulturne dediščine: Osnovna šola Brusnice - Osnovna šola Brusnice je v zadnjih nekaj letih kakovostno razvila bogato ponudbo programov in številne interesne dejavnosti na vseh področjih, še posebej pa so se zavezali k ohranjanju in varovanju kulturne dediščine. Najbolj prodorni so s projektom Rastoča knjiga, ki je, kot pravijo nekateri, vseslovenski projekt rodoljubja, zahvala vsem Slovencem, ki so ustvarjali v slovenščini in pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije v svetu. V Rastoči knjigi je združen ves ustvarjalni duh slovenstva, ponazarja vso našo zgodovino in bivanje.

OŠ Brusnice je v okviru projekta Rastoča knjiga doslej izdala že 8 knjig, zaradi česar so se odločili, da ustvarijo svojo Rastočo knjigo, ki jo simbolizira kip Rastoče deklice – Brusničanke. Vsako leto obeležijo obletnico Rastoče knjige OŠ Brusnice s posebnim dogodkom, ki ga obišče tudi poseben gost.

 Posebno priznanje za izredne dosežke na področju medgeneracijskega povezovanja: II. osnovna šola Celje - je mestna šola, ki postaja med osnovnimi šolami v zadnjih letih znana in prepoznavna po bogatem kulturnem delovanju, ki se kaže na besednem, glasbenem, gledališkem, likovnem in plesnem področju. Na šoli pa so zelo uspešni tudi pri projektnem delu. Omeniti velja množično obiskan muzikal Krog življenja, ki je nastal v sodelovanju z Gimnazijo Celje - Center. To je primer odličnega sodelovanja šol v kraju. Projekt je več kot 130 sodelujočih učencev in dijakov, starosti 6 do 18 let, posvetilo svetovnemu dnevu Zemlje 2013, z zavedanjem, da je strpen dialog med generacijami in kulturami tisti, ki nas lahko popelje v boljši jutri.  Krog življenja je primer izjemnega sodelovanja, saj so bili učenci in dijaki prisotni v vseh fazah snovanja, od priprave, zamisli, scene, kostumov, poskusili pa so se tudi v glavnih in stranskih vlogah kot pevci, igralci, inštrumentalisti, plesalci, maskerji, odrski delavci in asistenti desetih mentorjev.

Posebno priznanje za izredne dosežke na področju medgeneracijskega povezovanja: II. osnovna šola Slovenj Gradec - Tudi na II. osnovni šoli Slovenj Gradec se lahko pohvalijo z dobrimi rezultati dela, kar potrjujejo z mnogimi aktivnostmi in predvsem s kulturnim dogajanjem na šoli in izven nje ter z vključitvijo v različne projekte na državni in mednarodni ravni. Njihovo delo gradijo na vrednotah, kot so delavnost in znanje, dobri medosebni odnosi, medsebojna pomoč, spoštovanje šolskih pravil, strpnost in nenasilje ter vzgoja za zdravo življenje. Na šoli izvajajo tudi številne projekte, ki so vezani na šolo in v tesnem sodelovanju z zunanjimi deležniki in institucijami. Plod takšnega sodelovanja je dogodek za snemanje oddaje Kje s' pa ti doma, v katerega so vpeli ljudi iz širše koroške doline - pisatelja Suhodolčana, napovedovalce na Radiu Koroška, kmečke žene, ljudske pevce, glasbeno šolo, srednjo lesarsko in gostinsko šolo in predstavlja reprezentativni steber uspešnega medgeracijskega sodelovanja.