Domov - > eŠR ->

O merjenju učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja

27.5.2015, avtor: Špela Močilnikar / rubrika: aktualno

Ob koncu ESS projekta »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013–2015« je Andragoški center Slovenije pripravil sklepno konferenco Analitični potencial raziskave PIAAC – prispevek k izobraževanju in razvoju Slovenije, ki je bila 26. maja letos v Ljubljani, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

V sklopu projekta je bila med drugim v Sloveniji uspešno izpeljana raziskava o kompetencah odraslih Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC), ki poteka pod okriljem OECD v 33 državah po svetu. Gre za eno najsodobnejših družboslovnih mednarodnih svetovnih raziskav s področja merjenja kompetenc odraslih. Slovenija je sodelovala v drugem krogu (2012–2016) in prva opravila zbiranje podatkov na terenu, analize pa so še v teku. Pri nas je v raziskavi sodelovalo več kot pet tisoč odraslih v starosti od 16 do 65 let. Podatkovna baza PIAAC bo tako ena najbogatejših s področja izobraževanja odraslih in bo kot javna baza v prihodnjih letih zagotovo omogočala številne mednarodne primerjave, analize in navzkrižne študije. Slovenski rezultati bodo znani junija prihodnje leto.

Na konferenci so predstavili uvide in spoznanja o kompetencah odraslih, spregovorili so o njihovem pomenu za izobraževanje, trg dela in socialno vključenost ter spodbudili temeljit razmislek k načrtovanju ukrepov za skladnejši razvoj v Sloveniji. Med številnimi priznanimi gosti sta bila tudi dr. Andreas Schleicher, direktor Direktorata za izobraževanje in spretnosti pri OECD in Mark Keese, vodja Enote za zaposlovanje, analize in politike pri Direktoratu za zaposlovanje in socialne zadeve pri OECD. Navzočim sta predstavila, kako so se druge države odzvale na rezultate raziskave PIAAC in zakaj so ti tako pomembni z vidika izobraževanja in trga dela. Udeležence so nagovorili tudi visoki predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, direktorji partnerskih ustanov, rektor Univerze v Ljubljani ter raziskovalci v projektu. Gradivo s konference je dostopno na spletni strani PIAAC ter prek spletne strani Andragoškega centra Slovenije.