Domov - > eŠR ->

Socialna pedagogika na Primorskem

17.6.2015, avtor: (info) / rubrika: aktualno

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) je za študijsko leto 2015/2016 razpisala novi magistrski študijski program Socialna pedagogika, ki je edini dvoletni študijski program s področja socialne pedagogike v Sloveniji. Prvič bo predstavljen na informativnem dnevu za podiplomski študij UP PEF, ki bo potekal 18. junija 2015 ob 16.30 na sedežu fakultete, ter v sklopu okrogle mize o socialnih pedagogih v naši družbi, ki bo potekala 23. junija 2015 ob 16.00 na sedežu Univerze na Primorskem.

Socialna pedagogika UP PEF je edini dvoletni magistrski študijski program s področja socialne pedagogike v Sloveniji. Ponuja široko paleto specifičnih znanj iz šolstva, vzgojnih ustanov, nevladnih organizacij, penologije, preventivne dejavnosti, s področja sociale neformalnega dela z mladimi ...

Znanja bodo z začetkom novega študijskega leta študentom posredovali priznani strokovnjaki, ki so mnoga leta delali na odgovornih položajih tako v zaporih kot v srednjih in osnovnih šolah, vzgojnih zavodih in alternativnih programih, kot so doživljajska pedagogika, socialna terapija z živalmi, medijske oblike dela, gledališka pedagogika. Direktorji zaporov, ravnatelji osnovnih in srednjih šol, kakor tudi vzgojnih zavodov, strokovnjaki s področja dela z otroki s posebnimi potrebami ter vedenjsko in čustveno težavnimi otroki so mnogoletni praktiki, ki so se ves čas afirmirali tudi na znanstveno-raziskovalnem področju. Prav povezovanje teorije s prakso predstavlja bistveno dodano vrednost novega študijskega programa.

Cilj programa je usposobiti kvalitetnega strokovnjaka na področju socialne pedagogike, penalogije, socialnega managementa, vzgojno-svetovalna dela, raziskovalna dela in dela na vodilnih funkcijah v delokrogu socialne pedagogike ter na področju dela svetovalcev v vrtcih, šolah, zaporih ... Konkretno gre za pomoč ljudem, ki so se znašli na družbenem robu, marginalnim skupinam, osebam s posebnimi potrebami ter za pomoč vsem, ki imajo težave s socialnim vključevanjem.

Navedena področja dela so v Sloveniji vedno bolj obsežna, zato tudi narašča povpraševanje po tovrstnem profilu delavcev. Statistika tudi kaže, da so socialni pedagogi med najhitreje zaposljivimi poklici v Sloveniji. Zaradi dobre zaposljivosti diplomantov in naraščajoče socialne problematike se pričakuje, da bo novi študijski program UP PEF zanimiv tako za diplomante iz različnih smeri, kot za lokalno in širšo skupnost.