Domov - > eŠR ->

205 uspešnih

15.7.2015, avtor: Stanislav Jesenovec / rubrika: utrip

Cenjeni novinarji, vabimo vas na svečano podelitev maturitetnih spričeval maturantom letnika 2015 oziroma  115. generaciji maturantov kranjske gimnazije v ponedeljek, 13. julija 2015, ob 15. uri v  večnamenski dvorani Gimnazije Kranj - je v vabilu sporočal ravnatelj in predsednik Šolske maturitetne komisije mag. Franca Rozman. Po informaciji pomočnice ravnatelja mag. Fani Mavrič je ravnatelj že dober teden v bolnici. Izhod so mu dovolili le za podelitev maturitetnih spričeval in potrdil. Da je pri maturi potekalo vse kot sme in mora, je skrbela tajnica mag. Zdenka Vrbinc, za kar se ji je ravnatelj zahvalil.  

Pred začetkom slovesnosti, ki so jo na levi strani prizorišča krasile zastave EU, Slovenije in MO Kranj, na desni pa Gimnazije Kranj, smo bili kar presenečeni, da vrste s stoli segajo prav do odra. Bilo jih je najmanj pet več, kot po navadi. Dekliški zbor je mladostno odpel Premrl-Prešernovo Himno Slovenije.

Voditeljici Zala in Maja sta med drugim dejali, da upata, da maturanti tokrat prihajajo zadovoljni in ponosni in še mnogo raje, kot so prihajali doslej. K temu pa je po njuni javno izrečeni zahvali in pohvali veliko pripomogla tudi predsednica dijaške skupnosti Klavdija Poklukar, ki je bila več let duša dijaške skupnosti in obšolskega življenja ter je zavzeto zastopala dijake gimnazije in zgledno predstavljala svojo šolo. Mestno občino Kranj je tokrat zastopal podžupan, zadolžen za družbene dejavnosti, Boris Vehovec. V kratkem nagovoru je kar štirikrat izpostavil Kranj in mestno občino. Najprej je poudaril, da je ponosen, da so se šolali v Kranju. Nato je omenil, da si tudi gimnazija prizadeva, da bi Kranj postal prepoznavno in odprto mesto v Evropi. Sporočil jim je tudi, da želi, da bi se po uspešno opravljenem študiju v Sloveniji ali tujini vrnili v Kranj in pripomogli k razvoju MO. V njej naj bi našli tudi zaposlitev ter s svojim znanjem in delom pomagali uresničevati vizijo Kranja, tretjega največjega mesta v Sloveniji.

Rezultate je 205 maturantk in maturantov enaindvajsete generacija najbrž že poznalo, prav tako kot 22 dijakov četrte generacije mednarodne mature ter 19 kandidatov maturitetnega tečaja. Ravnatelj mag. Franc Rozman se je dobro razpoložen ob začetku nagovora najprej spomnil prvega leta ravnateljevanja, leta 1996, ko je bil ob podelitvi maturitetnih spričeval manjkal, ker je bil tudi v bolnici, tako kot zdaj. Z navdušenjem, ki ga je širil med kolektivom, dijaki in starši pa je objavil, da je v Gimnaziji Kranj vseh 205 rednih dijakov, ki so pristopili k pomladanski maturi, le to tudi opravilo. »Nam to do sedaj še ni uspelo,« je izpostavil, ko je po tej novici lahko užival v gromkem aplavzu in vrisku zbranih. Po vseh primerjalnih podatkih je kranjska gimnazija boljša od slovenskega povprečja. Letos ima  trinajst odličnih, in sicer so to Urša Uršič, Matic Orehar in Urban Tanko, ki so dosegli po 33 točk, Leon Horvat 32, Anja Kišek, Aljaž Božič, Tim Sotelšek po 31, Manca Furlan, Leon Ostanek Jurina, Gal Kuhar, Urša Tanko, Aljaž Rogl in Eva Šubic pa 30. Povprečno število doseženih točk rednih dijakov v spomladanskem roku, ki so uspešno opravili maturo na Gimnaziji Kranj, je 22.

Brez zamere, ampak nisem se mogel spomniti, kdo je zapisal besedilo in kdo note za brezčasno slovensko popevko Mlade oči, ki jo je ob spremljavi kitarista Karima Zajca dopadljivo zapela maturantka Ernestina Jošt.  

Na tej slovesnosti smo spoznali tudi, da je letos četrtič v zgodovini Gimnazije Kranj vseh 22 dijakov in dijakinj s povprečno oceno 36,91 uspešno opravilo mednarodno maturo. Med njimi je kar deset zlatih maturantov, ki so dosegli več kot 40 točk, in trinajst takih, ki so po pretvorbi v slovensko lestvico zbrali več kot 30 točk. Naj jih naštejemo: Katarina Brlec, Gal Bumbar, Teja Čufer, Irena Deželak, David Dolhar, Maruša Hrobat, Tilen Košir, Tilen Kristanc, Nina Mitič, Lara Oblak, Ana Šegula, Jaš Šemrl in Neva Ulčar.

Ker pa ravnatelj mag. Franc Rozman mlade, ki k njemu pristopajo s posebno radoživostjo, spoštovanjem in ubogljivostjo, vedno rad spodbuja, je tokrat tiste, ki so dosegli 28 ali 29 točk, povabil, da naj povprašajo, če morda ocenjevalci niso česa spregledali, da bi z morebitnimi novimi točkami naredili veselje sebi in tudi šoli.

V veliko veselje je bilo opazovati, kako je potem podeljeval ovitke z listinama, ki sta po podpisu pri pomočnici ravnatelja in pred zastavami odprli vrata v popolnoma nov svet. Vanj sta jih z večno zeleno Poletno nočjo skladatelja Mojmira Sepeta in pesnice  Elze Budau zvočno in sporočilno popeljala še Karim Zajec in Eva Štirn. Kljub dežju, ki je zunaj simbolno ponazarjal slovo mladih od hiše, ki je bila po Majinem mnenju pretekla štiri leta pomemben del vsakdana, od zdaj pa bodo vanjo vstopali mnogo redkeje.             

   

Besedilo k slikam: Ob podelitvi listin je mag. Franc Rozman z nekaterimi poklepetal, z nekaterimi se je slikal za spomin. (zgoraj)

V večnamenski dvorana Gimnazije Kranj je odmevalo od aplavza in vriskov po objavi, da je vseh 205 maturantov opravilo maturo. (spodaj levo).

Večina zlatih maturantov redne in mednarodne mature s podžupanom in ravnateljem. (spodaj desno)