Domov - > eŠR ->

12. avgust – mednarodni dan mladih

11.8.2015, avtor: (info/soj mizš) / rubrika: aktualno

Leta 1999 so Združeni narodi 12. avgust razglasili za mednarodni dan mladih, da bi se vsako leto na ta dan razpravljalo o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade. Združeni narodi med mlade uvrščajo osebe, stare od 15 do 24 let, Urad RS za mladino in Zavod RS za zaposlovanje pa tiste, ki so stari od 15 do 29 let. Po podatkih SURS je bilo konec leta 2013 med prebivalci Slovenije 345.292 ali 16,8 odstotkov mladih (15–29 let). Konec leta 2014 se je število mladih v tej starostni skupini zmanjšalo za 9.793.

Obeležitev letošnjega mednarodnega dneva mladih postavlja v ospredje državljansko udejstvovanje. Gre za spodbudo mladim, da postanejo bolj vpeti v iskanje ustreznih rešitev in ukrepov ter da se tudi širša skupnost poveže v iskanju le-teh. Gre za spodbujanje skupne volje tako na področju mladinskega dela in mladinskih politik, kakor tudi na ostalih področjih družbenega življenja, kamor se želi pritegniti čim več mladih.

Državljansko udejstvovanje lahko poteka preko mladinskih organizacij kot samostojno delo, delo v skupnosti, v sodelovanju z različnimi ustanovami znotraj vladnega ali nevladnega sektorja. Predstavlja pomemben del na poti v samostojnost mladih in razvoj občutka odgovornosti, ki ga posameznikom nalaga zrela doba. Gre za glas mladih, ki ima veliko možnosti in priložnosti za uveljavitev. Kot nakazuje mednarodna raziskava iz leta 2011 Promoviranje državljanskega udejstvovanja mladih, imajo mladi, ki so na tem področju dejavni, veliko prednosti tudi v nadaljnjem življenju, saj so opremljeni z več znanja in izkušnjami in laže rešujejo probleme v zreli dobi. Državljansko udejstvovanje je za mladega človeka pomembno tudi z vidika osebnostne rasti in samoizpolnitve, razvoja socialno odgovornega vedenja, pomaga pa mu lahko tudi na poti karierne orientacije. Letošnji »praznik mladih« je moč razumeti tudi kot poziv mladim, naj odločneje uveljavljajo svoje predloge.

Zavedanje o pomembnosti pri vplivanju na politične odločitve in proaktivna drža do vprašanj, ki jih zadevajo kot člane širše skupnosti, ima v Sloveniji danes različne razsežnosti. Mladinski sektor pri nas je dobro organiziran in razvejan ter ponuja mladim številne načine in oblike udejstvovanja, preko katerih lahko izražajo svoja stališča. To lahko poteka prek Sveta Vlade RS za mladino, v katerem imajo mladi svoje predstavnike, prek Urada RS za mladino ali Mladinskega sveta Slovenije, kjer so pobude mladih vedno obravnavane.

V Sloveniji več deset tisoč mladih prek mladinskih organizacij in ob podpori Urada za mladino opravlja številna družbeno koristna dela, med drugimi kot primer zadnja akcija popravljanja posledic žledu v slovenskih gozdovih. Prav v kratkem pa bomo slovenski mladini dali priložnost za dosego še večjega udejstvovanja v procesih odločanja in povezovanja z odločevalci na izpostavljenem področju – za letošnjo jesen namreč pripravljamo dvanajst regijskih dogodkov v mladinskem sektorju po Sloveniji.

Mladim ob mednarodnem dnevu mladih v poslanici čestita tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Poslanici lahko prisluhnite na povezavi: http://arhiv.mm.gov.si/mss/Poslanica_mladi_12_8_15.mp4 ali jo preberete v nadaljevanju.

Poslanica ministrice dr. Maje Makovec Brenčič ob svetovnem dnevu mladih

Spoštovani mladi, 12. avgust je že od leta 1999 namenjen samo vam, zato vam iskreno čestitam ob vašem posebnem prazniku!

Mladi ste v slovenski in širši družbi ter Vladi RS izjemno pomemben partner. Ste polni dobrih in inovativnih zamisli, spretni v organizacijskih nalogah, odgovorni. Ste naš glas v prihodnost. Med seboj in medgeneracijsko pletete vse bolj trdne vezi in spodbujate prostovoljstvo, za kar se vam najlepše zahvaljujem.

Aktivnosti vašega dela so tako vpeta v mnoga področja, zato obeležitev mednarodnega dneva mladih vsako leto zaznamuje določena tema. Letos posebno pozornost namenjamo aktivnemu državljanstvu ter večjemu državljanskemu udejstvovanju vas, mladih, na področjih izobraževanja, dela, zaposlovanja ter drugih vprašanjih javnega pomena. Zato je prav, da v dialogu pogumno in odločno podajate svoje predloge, želje, zahteve - pa ne le na tem, tudi na vseh področjih, ki so vam sicer blizu.

Mladinski sektor je nacionalno ustrezno organiziran, pa vendarle, imamo še vrsto priložnosti: v povezanosti in delovanju v lokalnih okoljih, v prenosu teh izkušenj, ki jih imate v manjših mestih, na podeželju, na nacionalno, mestno raven. Vse to nas lahko obogati vse skupaj.

In seveda, v duhu sodobnega, odprtega sodelovanja je vse bolj pomembno tudi povezovanje in sodelovanje preko nacionalnih meja, zato spodbujajmo skupaj mobilnost, medkulturni dialog, strpnost in razumevanje drugačnosti. Še posebej slednje je za vse nas pomembna naloga. Slovenske mladinske organizacije ste bile zadnji dve leti aktivne v kampanji Sveta Evrope proti sovražnemu govoru, dobro so bila uporabljena tudi sredstva Evropske unije v okviru programa Erasmus+, še posebej mednarodne mladinske izmenjave in prostovoljstvo. To je tisto, kar nas povezuje v Evropi.

In kdo vam tukaj lahko močno stoji ob strani, in tudi vam že? Urad Republike Slovenije za mladino in Svet Vlade RS za mladino. Urad vam je v pomoč pri vključevanju v različne aktivnosti in družbene procese, ustanavljanju organizacij, društev in združenj, Svet Vlade RS za mladino pa je tukaj za to, da skupaj z vami spodbujamo strukturiran dialog, kjer si vladna in mladinska stran prisluhnemo in skupaj iščemo rešitve.

Dragi mladi, naj vam še enkrat zaželim vse dobro na vaš poseben dan in vas hkrati spodbudim, da ste aktivni. Sama pa se bom še naprej zavzemala, da vaš glas ne bo preslišan.

Srečno!