Domov - > eŠR ->

Branje - pot do znanja

29.9.2015, avtor: Marjetka Dragman / rubrika: utrip

Na Osnovni šoli Šmihel v Novem mestu se zavedamo, da ima branje v življenju velik pomen, zato si  tudi v  tem šolskem letu prizadevamo, da bi izboljšali bralno pismenost, to pomeni, da si vsi skupaj z različnimi akcijami prizadevamo, da bi učenci radi brali, izboljšali tehniko branja in razumevanje prebranega, kar je bistveno za dobro branje. Učence želimo ozavestiti, da branje potrebujemo in uporabljamo vse življenje v različnih okoliščinah, torej spretnost, ki jo moramo obvladati kar se da dobro. Učenje branja poteka vseskozi, z veliko vaje in potrpežljivosti ter ob pomoči drugih. Septembra smo izpeljali prvo našo skupno akcijo s področja branja. Od 14. do 18. septembra smo vsi učenci in delavci šole vsak dan 10 minut tiho brali.

In kaj smo brali?

Glede na to, da smo se s to bralno akcijo pridružili šolskemu projektu "Šmihci živimo Novo mesto", so učenci pobrskali po različnih virih: knjigah, revijah, časopisih, svetovnem spletu in poiskali besedila o Novem mestu. Ta besedila so nato brali v šoli, v času,  namenjenem tihemu branju. Vsak je moral poskrbeti, da je vsaj en dan bral besedilo o svojem mestu. Branje smo začeli z avizom, ki je naznanil njegov začetek in povabilom »Potujmo skupaj in se veselimo branja«, ki so ga izrekli učenca Bor in Loti, gospa ravnateljica mag. Irena Hlača, učitelj Boštjan Hribar in mama našega učenca Jana, Karli Medvešček.