Domov - > eŠR ->

Socialni pedagogi v naši družbi

25.6.2015, avtor: Andreja Sopič / rubrika: aktualno

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF) je v sklopu novega magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika pripravila omizje o socialnih pedagogih v naši družbi  (23. junija letos), na kateri so sodelovali strokovnjaki s prakse, novi visokošolski učitelji s področja socialne pedagogike in poslanka v Državnem zboru mag. Mirjam Bon Klanjšček, predsednica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Udeleženci razprave so se strinjali, da so socialni pedagogi nepogrešljivi pri socialnem vključevanju ranljivih skupin v šolsko in lokalno okolje, in da je Obalno-kraška regija podhranjena s to obliko pomoči, zato se nadejajo nadaljnjega sodelovanja in povezovanja s fakulteto.

Na okrogli mizi Socialni pedagogi v naši družbi, ki jo je moderiral redni profesor za socialno pedagogiko na UP PEF dr. Mitja Krajnčan, so sodelovali novi sodelavci na UP PEF s posameznih strokovnih področij mag. Andrej Berdajs, Andreja Sinjur, Damjan Habe, Matej Vukovič in Boštjan Bajželj ter drugi strokovni in svetovalni delavci iz obalne regije. Med razpravo je bilo ugotovljeno, da bodo lahko  študenti, ki se bodo izobraževali na področju praktičnega socialno-pedagoškega delovanja in raziskovalnega dela z ranljivi skupinami, pri čemer bodo glavne usmeritve v šolsko, vzgojno-svetovalno področje, področje institucionalnega dela, področje zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (posebej za delo s čustvenimi in vedenjskimi težavami), področje dijaških domov, penološko svetovalnega dela, socialnega managementa in vodstvenih vlog na omenjenih področjih, vplivali tudi na družbeni in sistemski nivo. Pri slednjem je namreč nujno potrebna sistemska sprememba zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja ter sociale oz. povezovanje s pristojnimi ministrstvi, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko (npr. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). Posebna veščina socialnega pedagoga pa je ravno v neposrednem odnosu, ki je osnova za sodelovanje in učinkovito komunikacijo, ki lahko pripelje do sprememb v družbi.

Strokovni in svetovalni delavci, ki so se udeležili omizja, so izpostavili tudi veliko podhranjenost pri različnih oblikah pomoči kot intervencije na področju otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami zunaj družinske vzgoje in preventivnih programov, kar še dodatno spodbuja k iskanju virov za vzpostavitev mreže pomoči tudi v Obalno-kraški regiji. Ena od oblik tovrstnih pomoči so tudi mladinski centri, ki ga v Kopru z ukinitvijo DPZN Marka Breclja ni več.

Glede na ugotovitve je mag. Mirjam Bon Klanjšček, predsednica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, napovedala, da bo problematiko s tega področja predstavila novi ministrici za izobraževanje znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in da bo poskrbela, da bo na ponovljeni oktobrski okrogli mizi sodelovalo tudi pristojno ministrstvo.