Domov - > eŠR ->

Učiteljske plače v Sloveniji še znižane, trend v Evropi obrnjen

7.10.2015, avtor: Sandi Modrijan, Sviz / rubrika: aktualno

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je na ministra za finance dr. Dušana Mramorja in na vodjo vladne pogajalske skupine Borisa Koprivnikarja naslovil dopis, v katerem ju je opozoril na ugotovitve iz rednega letnega pregleda plač učiteljev in ravnateljev v Evropi (Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2014/15), ki sta ga ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev predstavila  evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice in Evropska komisija. 
  SVIZ je ob tem poudaril, da predstavlja omenjeno poročilo še enega v vrsti pomembnih mednarodnih dokumentov, ki dokazujejo, da Slovenije žal ne moremo uvrstiti med tiste države, ki so, kot pravi evropski komisar za izobraževanje Tibor Navracsics, prepoznale, da Evropa temelji na visoko motiviranih in usposobljenih učiteljih, ki so ključnega pomena za zagotovitev kakovostnega izobraževanja prihodnjih generacij, in so zato začele znova vlagati v izobraževanje in učiteljski poklic. Naša država namreč po podatkih za šolsko leto 2014/15 ostaja z Grčijo, Italijo, Ciprom, Litvo in Lihtenštajnom med peščico tistih držav, v katerih še zmeraj velja zamrznitev plač ter se v skladu s tem prejemki pedagoških delavk in delavcev v njih niso spremenili, medtem ko je trend v večini evropskih držav prav obrnjen. V preteklem šolskem letu so se po nekaj letih stagnacije ali nižanja plače učiteljev in ravnateljev namreč zvišale v kar 23 evropskih državah.
  SVIZ je ministra dr. Dušana Mramorja in Borisa Koprivnikarja opomnil, da je omenjeno poročilo še eno v nizu argumentov, ki kažejo, da ostaja politika, kar se tiče vlaganja v izobraževanje, v Sloveniji – žal – povsem neustrezna in da bi se morale plače v izobraževanju v Sloveniji po nekajletnem varčevanju začeti zviševati. Ob tem je SVIZ spomnil tudi na podatke iz študije Ekonomskega inštituta (EIPF) o stroških dela v izobraževanju in kulturi po začetku krize, ki potrjujejo, da so skupni stroški dela v izobraževanju v Sloveniji v primerjavi z državami EU, kjer so ti stroški zlagoma rasli, od leta 2008 do 2013 izrazito padli. Enak trend pa velja tudi, če primerjamo stroške dela v izobraževanju z istovrstnimi stroški v tržni dejavnosti in gospodarstvu ter znotraj javnega sektorja s stroški dela v zdravstvu in administraciji. 
  SVIZ je v pismu ministroma poudaril, da vsi omenjeni podatki kažejo, da ostaja izobraževanje v Sloveniji v nasprotju s prevladujočimi prizadevanji drugje po Evropi marginalizirano ter vse prepogosto obravnavano zgolj kot strošek, ter obenem jasno pojasnjujejo razloge 38.000 članic in članov SVIZ, da nasprotujejo kakršnemukoli nadaljnjemu varčevanju v vzgoji in izobraževanju ter zahtevajo, da je treba zgrešeno in škodljivo varčevalno politiko na tem razvojno ključnem področju nemudoma končati in začeti vanj vlagati.
  Hkrati je SVIZ vnovič pozval k javni objavi poročila o učinkovitosti slovenskega izobraževanja, ki ga je med svojo misijo v naši državi pripravil Mednarodni denarni sklad.
Pismo, naslovljeno na dr. Dušana Mramorja in Borisa Koprivnikarja, je v celoti dostopno tukaj.