Domov - > eŠR ->

Skozi letne čase obujamo dolenjske šege

12.10.2015, avtor: Helena Murgelj / rubrika: utrip

Ob 25-letnici dnevov evropske kulturne dediščine v Sloveniji so se na Osnovni šoli Šmihel Novo mesto in njeni podružnici Birčna vas učenci od 1. do 5. razreda pod vodstvom učiteljev vključili v Teden kulturne dediščine, ki je potekal od 25. 9. do 3. 10. letos. Izpeljali smo projekt Skozi letne čase obujamo dolenjske običaje. Spoznali so trgatev, pustovanje, gregorjevo, pot od zrna do kruha, krušno peč, ročna dela in kozolce. Projekt sta koordinirali šolska knjižničarka Marjetka Dragman in učiteljica Vida Šter. Cilj projekta je bil učencem približati dolenjske običaje z branjem, pogovorom in ustvarjanjem na različnih predmetnih področjih. Spoznali so, kako so potekale šege nekoč in kako potekajo danes. Podatke so pridobili iz literature, z intervjuji in anketiranjem staršev in starih staršev. Obiskali so tudi muzej. Zbrane podatke so analizirali in ozavestili pomen ohranjanja kulturne dediščine. Zbirali so stare fotografije, članke, pripomočke za delo …  

V četrtek, 1. oktobra, so na prireditvi predstavili del svojega dela. V šmihelski telovadnici so se zbrali učenci od 1. do 9. razreda, strokovni delavci šole, starši, predstavniki sveta staršev in sveta šole. Prireditve so se udeležili še drugi gostje, in sicer z Mestne Občine Novo mesto, gospod Aleš Berger, z Zavoda za šolstvo OE Novo mesto, mag. Marta Novak in z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, gospa Judita Podgornik Zaletelj. Vse zbrane je nagovorila tudi ravnateljica šole, mag. Irena Hlača. Prireditev smo začeli s slovensko himno. V prikaz dolenjskih običajev nas je z igranjem na harmoniko popeljal učenec Jan. Prireditev so povezovali učenci Manca, Larisa in Lovro. V kulturnem programu so s pesmijo, plesom, besedo in z igranjem na instrumente prikazali običaje dolenjske pokrajine. Pri spoznavanju različnih običajev, starega orodja, hrane, oblačil, pesmi, plesov, izštevank, iger so se učenci veliko naučili. Zbrali so pregovore o kruhu, sestavili pesmice, uganke, zbrali recepte, preštevali so, koliko je še krušnih peči in kozolcev po vaseh Birčne vasi in to prikazali na plakatih. Prikazali so tudi veseli, družabni del življenja nekoč. Res veliko pridnih rok je bilo potrebno, da so zgradili mline, žage, peči, košare, hiše. Spoznali so, da morajo ohranjati stare predmete, običaje, plese in pesmi, ki so jih naučili njihovi dedki in babice, da jih bodo pokazali in zapeli tudi svojim otrokom.

Prireditev so sklenili z ljudsko pesmijo V dolinci prijetni. Ob koncu prireditve so si vsi učenci, učitelji in drugi udeleženci ogledali bogato in zanimivo razstavo starih predmetov, izdelkov učencev razredne stopnje in degustacijo kruha. Izšlo je tudi priložnostno glasilo učencev Osnovne šole Šmihel in Podružnice Birčna vas Skozi letne čase obujamo dolenjske šege.