Domov - > eŠR ->

Žarki sonca

14.10.2015, avtor: Lidija Konečnik Mravljak, vodja nacionalnega projekta na šoli / rubrika: utrip

Prva osnovna šola Slovenj Gradec je pridružena članica Unesco ASP – net šol že od leta 1997, od leta 2005 pa je naša šola nosilka Unesco središča za Koroško. Na šoli si prizadevamo delovati po vseh štirih stebrih Delorsovih načel: učiti se, da bi vedeli, učiti se, da bi znali delati, učiti se, da bi znali živeti skupaj in učiti se biti. Vse štiri stebre vsakodnevno vpletamo v življenje in delo šole, tako med samim vzgojno-izobraževalnim procesom kot tudi med dnevi dejavnosti in projekti. Želimo, da naši učenci ne le razmišljajo o Delorsovih načelih, ampak jih tudi živijo. S tem omogočamo vsakemu posamezniku, da razvija svoje potenciale, da se nauči sodelovati z drugimi, da se navaja na samostojno učenje, si razvija sposobnosti ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja. Učenec se tako razvija skladno v celovito osebnost, ki je sposobna samostojne in odgovorne presoje.

Na šoli smo izpeljali nacionalni projekt z mednarodno udeležbo z naslovom ŽARKI SONCA, na katerem so sodelovali učenci in učitelji s petih Unesco šol iz Slovenije, udeležili pa so se ga tudi učenci iz Nove srednje šole Pliberg. Tabora so se udeležili tudi Ajda Gracia Golob iz Unesco mladinske platforme, Barbara Urbanija z Urada za Unesco in Luka Kropivnik, Unesco glasnik za Koroško. Tabor je potekal 17. in 18. septembra letos, organizacijske priprave na projekt pa so se začele že letošnjega junija.

V projektu so sodelovali vsi delavci šole in vsi učenci, ki so ustvarjali in podrobneje razmišljali o soncu, svetlobi, fotografiji ... V sklopu dvodnevnega projekta so potekale številne delavnice in razne aktivnosti. Za učitelje mentorje smo organizirali izobraževanje na temo Delo v mladinski platformi in možnosti vključevanja šol v mladinsko platformo, Turistična pisarna Slovenj Gradec pa je zanje organizirala voden ogled mesta

Učenci so spoznali moč in pomen sonca, izvajali so poskuse o lomu in odboju svetlobe, spoznali so oko in napake vida, pomen svetlobe za fotografijo ipd., v popoldanskem času pa so se preskusili v orientaciji, ki so jo zanje pripravili taborniki. Šolska skupnost je za učence in goste organizirala ples, pred spanjem pa so učenci skupaj s taborniki zakurili taborniški ogenj in pekli hrenovke. Dan poln doživetij, druženja in sklepanja novih prijateljstev so zaokrožili s spanjem na šoli. Naslednje jutro smo skupaj z gosti v naravoslovni učilnici naše šole posadili dve hortenziji v sklopu projekta Eno tree planting, na šolo pa smo povabili tudi zunanjo sodelavko iz Koroškega pokrajinskega muzeja, ki je pripravila delavnico na temo svetil. K sodelovanju v delavnicah, ki so potekale na šoli, smo povabili tudi druge zunanje sodelavce, strokovnjake na posameznih področjih.

V petek dopoldan smo se skupaj z gosti udeležili odprtja razstave Otroška risba in podelitve priznanj ter nagrad najboljšim mladim ustvarjalcem. Obiskovalci stojnic in dogajanja v mestu so se lahko na naši stojnici seznanili s projektom, ki je potekal ta dva dni, in o šolah, ki so se projekta udeležile. Nastop naših učencev in gostov v mestnem jedru pa je bil tudi letos poseben, saj smo v sodelovanju s plesno šolo Devžej izvedli dve plesni točki, ki sta bili resnično nepozabni in čudoviti. Posebej so zaplesali učenci od 1. do 4. razreda, v drugem delu pa učenci od 5. do 9. razreda.

Vsi naši gostje so skupaj z našimi »gostitelji« preživeli nepozabna dneva. Vedno znova spoznavamo, da so prijateljstvo, druženje in spoštovanje drugačnosti vrednote, ki jih je treba v današnjem času še posebej spoštovati in razvijati.

Da k temu veliko pripomore naš Unesco tabor, zgovorno priča tudi anketa, ki jo je pripravila učenka Patricija Vošner in druge članice izbirnega predmeta šolsko novinarstvo:

Ta tabor sem obiskala, ker se mi je zdelo zanimivo in sem želela spoznati nove prijatelje. Na taboru mi je bil zelo všeč pristop vseh učiteljev in učencev, saj so se zelo potrudili za nas. Tudi delavnice z barvami so bile zelo zanimive in tam sem tudi uresničila svoja pričakovanja, saj sem pridobila veliko novega znanja. Emilija, 13 let, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu

Na tem taboru sem prvič, obiskala pa sem ga, ker so me povabili in se mi je zdel zanimiv. Predvsem mi je bila všeč hrana, drugače pa tudi ples in taborni ogenj. Spoznala sem veliko novih prijateljev. Zala, 14 let, OŠ Rakek

Unescovega tabora sem se udeležil prvič in seveda mi je bilo zelo zanimivo. Najbolj pa mi je bil všeč ples in pečenje hrenovk ob tabornem ognju. Tudi delavnice so bile v redu.  Žan, 13 let, OŠ Ledina Ljubljana

Ta tabor sem obiskala, da bi se kaj novega naučila, spoznala nove ljudi in še zato, ker je na tabor prišla moja najboljša prijateljica. Na taboru mi je bilo zelo všeč, da smo tukaj prespali, da smo se zabavali in da sem spoznala nove prijateljice. Na delavnici, ki sem se je udeležila, smo odšli v gozd, nabirali liste in jih tudi spoznavali. Ta dneva sta bila zelo lepa in zabavno preživeta.  Nika, 12 let, OŠ Prevalje

Na Unescov tabor sem se odločil iti, ker se mi je zdelo zabavno, hotel sem spoznati nove prijatelje in obiskati druge šole. Najbolj všeč mi je bila delavnica napake vida, kjer smo lahko izvedeli, kako je z našim vidom in ali imamo dioptrijo. Gaber, 12 let, OŠ Ledina, Ljubljana

Za vlogo gostiteljice sem se odločila, ker se mi je zdelo zabavno, da bom spoznala veliko svojih vrstnic in vrstnikov z drugih slovenskih šol. Najbolj mi je bila všeč popoldanska aktivnost orientacija, saj se mi zdi, da smo se z ostalimi gosti zelo povezale in veliko presmejale. Maša, 14 let, Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Za vlogo gostiteljice sem se odločila, ker sem hotela spoznati nove ljudi in dobiti nove prijatelje. Najbolj mi je bila všeč delavnica, na kateri smo imeli orientacijo s taborniki. Na tej delavnici smo bili nekateri učenci s Prve osnovne šole in gostje Unesco tabora. Bilo je res super, zanimivo in pestro, saj smo se med potjo izgubile. Bilo mi je tudi všeč, ker sva z gostjo prespali na šoli, se zelo povezali in postali pravi prijateljici. Imeli smo se res lepo, zato moramo to čim prej ponoviti. Katja, 14 let, Prva osnovna šola Slovenj Gradec