Domov - > eŠR ->

Strategija razvoja spretnosti korak k oblikovanju razvojnih usmeritev Slovenije

8.1.2016, avtor: soj mizš / rubrika: aktualno


Slovenija v sodelovanju z OECD začenja z izvajanjem projekta »Skills Strategy« - Strategija razvoja spretnosti prebivalcev Slovenije. Namen projekta je okrepiti razvoj ter uporabo znanja in spretnosti prebivalcev za izboljšanje zaposljivosti in gospodarske rasti ob hkratnem izboljšanju socialne vključenosti. Projekt na nacionalni ravni koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s sodelovanjem vseh ministrstev z namenom postopne odprave neskladij med trgom dela in izobraževalnim sistemom ter oblikovanjem razvojnih usmeritev.
Tako se je na MIZŠ 6. in 7. januarja letos v sodelovanju z OECD pod vodstvom namestnika generalnega sekretarja OECD, Stefana Kapfererja, odvijal uvodni seminar projekta Skills Strategy - Strategija razvoja in udejanjanja spretnosti v Sloveniji.
 
Namen seminarja je bil odpreti razpravo o prioritetah Slovenije pri razvoju in udejanjanju spretnosti prebivalstva Slovenije, udeleženci pa so oblikovali stalno nacionalno medresorsko projektno skupino, ki bo v sodelovanju z OECD pripravila oceno stanja. Ta bo podlaga za oblikovanje strategije učinkovitejšega razvoja ter uporabe znanja in spretnosti prebivalstva za zagotavljanje nadaljnjega gospodarskega in družbenega razvoja ter za ustrezno odzivanje politik na izzive v okviru splošnih prioritet gospodarskega in družbenega razvoja, ki ju določa Vlada RS. 
Pomembna dodana vrednost projekta je v sodelovanju deležnikov različnih resorjev, identifikaciji stanj in iskanju skupnih rešitev za postopno odpravo neskladij med trgom dela, izobraževalnim sistemom in usmerjenostjo v trajnostni gospodarski in družbeni razvoj. S pomočjo ekspertov OECD, dosedanjih raziskav, kot je npr. raziskava PIAAC za Slovenijo, kot tudi konkretnih primerov oblikovanja novih politik razvoja na tem področju v drugih državah (npr. Norveška, Avstrija), bo nacionalna skupina pripravila smernice razvoja na tem področju. 
Ob tej priložnosti je namestnika generalnega sekretarja OECD, Stefan Kapferer poudaril »Za konkurenčnost, razvoj in splošno blaginjo v Sloveniji so ključne spretnosti vsega prebivalstva. Problematika razvoja in uporabe ter ustrezen izkoristek spretnosti zadeva vsakega posameznika in zato je pomembno, da jo obravnavamo na državni kot na drugih ravneh urejanja družbenega življenja v Sloveniji. OECD je pripravljen zagotoviti ustrezno strokovno podporo Sloveniji v njenih naporih za oblikovanje učinkovitega in prilagodljivega sistema spretnosti.«
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je ob koncu seminarja dejala: »Izvajanje projekta bo pripomoglo k okrepitvi razvoja, vzdrževanja in uporabe obstoječih in prihodnjih znanj in spretnosti, ki jih bomo morali v Sloveniji razvijati tako skozi izobraževalni sistem kot vseživljenjsko učenje. Kompetence, spretnosti oz. veščine posameznika in družbe imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju vključujoče gospodarske rasti in so poglavitni motor inovativnosti, produktivnosti in doseganja konkurenčnosti. Za to pa potrebujemo ustrezne sistemske usmeritve v znanja in spretnosti sedanjosti in prihodnosti ter njihovo povezljivost s cilji gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije.«