Domov - > eŠR ->

Zgodovina izobraževanja

10.1.2016, avtor: (bš) / rubrika: aktualno

K sodelovanju na 38. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije - ZZDS na temo »Zgodovina izobraževanja« na Ravnah na Koroškem, od 28. do 30. septembra 2016, vabimo zgodovinarje raziskovalce, učitelje, profesorje, arhiviste in muzealce ter strokovnjake sorodnih ved.

Slovence kot narod sta oblikovala slovenski jezik in tiskana knjiga, nič manj pa izobraževanje in šola. Zgodovino izobraževanja, pa tudi vzgoje in šolstva skozi stoletja predstavljajo različni formalni in neformalni načini prenosa kulturnih vrednot in znanja na mlajšo generacijo pa tudi procese, ki jih danes označujemo kot vseživljenjsko učenje. Pri tem ne gre spregledati močnega prepletanja vzgoje v družini in vzgojnih vplivov družbe, lastnih želja posameznikov po znanju in pestrosti idejnih vplivov ter državne in cerkvene vloge pri tem. Kako se je pri izobraževanju kazalo njihovo medsebojno sodelovanje in kako podpora ali odpori posameznim izobraževalnim pristopom in usmeritvam na Slovenskem, v soseščini in mednarodnih primerjavah? … Vabljeni k sodelovanju z raziskavami tematike:

http://www.zzds.si/

Vsebine:

1. Pedagoška misel skozi čas: pedagoški klasiki in slovenski teoretiki vzgoje in izobraževanja

2. Šola kot ustanova: šolski prostor, izobraževalna, kulturna in vzgojna dejavnost šol

3. Pestre poti od šolanja k izobrazbi: neformalno izobraževanje, tehnično izobraževanje, šolanje za poklic, industrijski razvoj in izobraževanje …

4. Podoba učitelja / učiteljice / ravnatelja skozi zgodovino

5. Učenec, dijak, študent: od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje

6. Pogledi na pouk zgodovine v šoli (pripravlja Šolska sekcija ZZDS): za boljše učbenike v osnovnih in srednjih šolah!; iIzbrane teme – pouk »problematične« zgodovine; zgodovina in družboslovje; pouk zgodovine in razvoj družbe; položaj zgodovine na maturi in v nacionalnem preverjanju znanja.

 

http://www.zzds.si/