Domov - > eŠR ->

Razpis za vpis v študijske programe

28.1.2016, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualnoVlada Republike Slovenije je dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2016/17 za javne visokošolske zavode in zasebne visokošolske zavode s koncesijo. Ti za prihodnje študijsko leto 2016/17 skupaj razpisujejo 19.332 vpisnih mest za redni in izredni študij, in sicer za vpis v 1. letnik 17.607 mest za državljane Republike Slovenije in Evropske unije (14.625 mest za redni in 2.982 mest za izredni študij) ter 1.725 mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (1.243 za redni in 483 mest za izredni študij). 

Trend zmanjševanja vpisnih mest se nadaljuje tudi s tem razpisom za 2016/17. V primerjavi z lanskim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 494 vpisnih mest manj, od tega 367 mest manj za redni študij in 127 mest manj za izredni študij.   

Za študijsko leto 2016/17 se prvič razpisujeta študijska programa: Kulturna dediščina (dvopredmetni študijski program) na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije in enovit magistrski študijski program Predmetni učitelj na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko.   

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/17 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode bo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter na spletnih straneh visokošolskih zavodov objavljen 1. februarja 2016 in takrat bodo kandidati lahko preverili vpisne pogoje in število prostih vpisnih mest. 

Visokošolski zavodi bodo organizirali informativne dneve 12. februarja (ob 10. in 15. uri) in 13. februarja 2016 (ob 10. uri), kjer se kandidati lahko podrobneje seznanijo z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.   

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/17 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode bo potekal od 5. februarja do 4. marca 2016. Prijavo za vpis na želen visokošolski zavod kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava). Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis, kjer po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, ki jih želijo študirati in za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala. 

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis večje od razpisanega števila vpisnih mest, bodo univerze ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi s soglasjem Vlade RS do konca aprila 2016 sprejeli sklep o omejitvi vpisa. Rezultati izbirnega postopka za prvi prijavni rok bodo znani najkasneje do 26. julija 2016 in takrat bodo kandidati po pošti prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka. 


Povezava do seznama študijskih programov s številom mest:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Sklep_priloga.doc