Domov - > eŠR ->

Poskrbeti za otroke brez spremstva

24.2.2016, avtor: Nataša Kuzmič / rubrika: aktualno

Varuhinja človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuhinja) iz medijev spremlja reakcije na iskanje rešitev za namestitev otrok brez spremstva. Otroci brez spremstva so ena najranljivejših skupin v Evropi, saj so poleg tega, da so zapustili svojo matično državo, prikrajšani za pomoč, varstvo in zaščito staršev ali drugih skrbnikov. Zato je pomembno, da se jim posveti posebna pozornost in da so primerno obravnavani.

Varuhinja je že večkrat v preteklosti opozarjala, da prostori Centra za tujce v Postojni in Azilnega doma v Ljubljani niso najprimernejši za namestitev otrok brez spremstva, zato podpira prizadevanja, da se najdejo dodatne lokacije, ki bodo otrokom omogočile uresničitev vseh pravic, ki jim pripadajo na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah. Republika Slovenija se je z ratifikacijo omenjene konvencije zavezala, da bo otrokova korist glavno vodilo v vseh postopkih, ko oblastni organi odločajo o njegovih pravicah. V primeru otrok brez spremstva je še toliko bolj pomembno, da se jim začasno zagotovi primerna namestitev, ki jim bo omogočala tudi druženje z vrstniki, šolanje in igro.

Varuhinja mora poudariti, da otroci brez spremstva niso kriminalci, ki bi jim morali omejiti svobodo gibanja, temveč so otroci, ki trenutno niti ne vedo, kje so njihovi starši in sorodniki. Varuhinja z obžalovanjem ugotavlja, da strah pred takšnimi otroki izkazuje pomanjkanje človečnosti, zato pristojnim državnim organom predlaga, naj primerne prostore za nastanitev otrok poiščejo v sredinah, ki jih bodo pripravljene sprejeti z razumevanjem.