Domov - > eŠR ->

Učiteljstvo zavezano vzgoji za strpnost in medčloveško solidarnost

25.2.2016, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je na svojem kongresu leta 1998 za temelj celotnega svojega delovanja postavil načelo medčloveške solidarnosti. Ni dvoma, da je podpisovanje izjave proti nastanitvi šestih begunskih otrok, ki so v skrajni stiski, brez spremstva staršev v naši državi, v očitnem nasprotju s tem načelom. SVIZ je sicer trdno prepričan, da je slovensko učiteljstvo zavezano vzgajanju za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti. Teh ciljev ni lahko doseči, a jih (z izjemami, ki jih obsojamo) sindikat kljub temu vztrajno uresničuje. V pismu ministrici za izobraževanje dr. Maji Makovec Brenčič je SVIZ že konec oktobra lani opozoril, da se moramo v Sloveniji pravočasno pripraviti na vključitev begunskih otrok v izobraževalni sistem in njihovo integracijo v družbo. Izraženo je bilo upanje, da učiteljstvo pri tej zahtevni nalogi ne bo prepuščeno samemu sebi. V pismu ministrici je SVIZ posebej izpostavil skrb za otroke brez spremstva staršev.

Ravnanje skupine učiteljic in učiteljev, ki so s podpisi proti nastanitvi begunskih otrok prispevali k poglabljanju iracionalnih strahov pred begunci, namesto da bi prispevali k odpravljanju predsodkov in apriornega odklanjanja, SVIZ zavrača kot v celoti nesprejemljivo. Ker so med podpisniki zelo verjetno članice in člani sindikata, celo tudi sindikalna zaupnica, sta predsednica GO SVIZ in glavni tajnik SVIZ danes sindikatu zavoda posredovala prošnjo za čim prejšnji sestanek s članstvom na šoli. 

Tako kot je SVIZ to storil novembra lani v javnem pozivu »Izobraževanje za begunce – človekove pravice za vse«, tudi tokrat znova poziva k strpnosti do soljudi v stiski, slovensko politiko in sodne oblasti pa, da mnogo odločneje nastopita proti sovražnemu govoru, ki se nebrzdano razplamteva v zadnjih tednih.