Domov - > eŠR ->

Sramota je

26.2.2016, avtor: Društvo Humanitas / rubrika: aktualno

Sramota je, da živimo v državi, v kateri najbolj osnovna izobraževalna enota - šola, ki ima nalogo in poslanstvo vzgajati otroke in mladostnike v solidarne, empatične, razumevajoče in odgovorne posameznike, zaposluje pedagoške delavce, ki delujejo proti vsem naštetim vrednotam in so sramotni zgled tistim, ki naj bi jih vzgajali in učili. Nepomembno je, ali so to podpisali »le« kot starši. Svoji vlogi učiteljev/ic - in s tem zgledu - namreč ne morejo pobegniti in je vsem na očeh!

Sramota je, da živimo v državi, polnopravni članici Evropske unije, ki naj bi temeljila na vrednotah, kot so človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, in ima vse naštete vrednote zapisane v svoji ustavi. V 14. členu ustave Republike Slovenije je namreč zapisano: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino«. Iz zgodb in poročil o dogajanju v slovenskih krajih, soseskah, skupnostih, šolah, dijaških domovih, mejnih prehodih, zelenih mejah, begunskih centrih, ulicah, avtobusih in lokalih lahko razberemo prav nasprotno. Iz njih odmevajo nestrpnost, sovražnost, predsodki, odpor, ksenofobija, nacionalizem, rasizem, nesprejemanje, nekritičnost, agresija, omejenost, neodgovornost, popolna izguba spomina. Vrednote, za katere smo se nekoč borili, se danes slišijo in berejo kot pozabljena pravljica izpred daljnih let.

Sramota je, da nas številni delijo na ljudi in na »tiste druge«. Sramota je, da se ljudje pustijo zavesti v te delitve. Opravičilo in argument sramotnih dejanj in uvajanja novega razumevanja pojma »normalnosti« je zagotavljanje varnosti. Čigave »varnosti«? Varnosti večine, ki tako hitro pozablja pomen in pomembnost človekovih pravic in postaja grožnja sami sebi in drugim? Večine, ki solidarnost, človečnost in empatijo zamenjuje z agresijo, in bo slej ko prej uničila našo »preljubo Evropo« in s tem samo sebe? Večine, ki kmalu ne bo zmogla živeti z dejanji, ki jih sedaj udejanja znotraj zidov svojih varnih domov, ograjenih z rezilno žico? Varnost večine, ki jo je strah celo otrok, ki bežijo pred nasiljem, revščino in izkoriščanjem?

Resna grožnja varnosti nas vseh je v resnici dejstvo, da tovrstni argumenti, dejanja in situacije postajajo povsem »sprejemljive in normalne«, večine pa to niti najmanj ne moti. Lažje je slepo slediti ali pa biti nem opazovalec in upati, da se bo svet ustavil. Ampak se ne bo. Če se tega ne bomo zavedali vsi mi, smo zares v nevarnosti.

Za konec z vami delimo spodnji zapis in nam vsem skupaj nastavljamo ogledalo.

OGLEDALO

 Dokler za nas šivajo naša poceni oblačila, je ok. 
 Dokler za nas izsekavajo svoje gozdove, da imamo kozmetiko s palmovim oljem, je ok. 
 Dokler za nas izkopavajo strupene kovine za naše i-phone, i-pade in laptope, je ok. 
 Dokler za nas črpajo nafto, da se peljemo na izlet za konec tedna, je ok.
 Dokler za nas delajo kot sužnji na plantažah kave in kakava, da imamo svoj sladki greh, je ok. 
 Dokler umirajo nekje daleč, da imamo mi stvari, ki so nam samoumevne, je ok. 
 Samo da niso pred našimi očmi.
 Samo da se nam z njimi ni treba soočiti.
 Samo da se nam ni treba soočiti s samimi sabo.

 

Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas
Zavod Voluntariat - SCI Slovenia
Mirovni inštitut
Društvo ODNOS
Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse
Iniciativa Sončni log
Slovenska filantropija
Membrana, zavod za raziskovalno, izobraževalno in kulturno dejavnost
Kulturno izobraževalno društvo PiNA
BDS Slovenija
Matafir, društvo za medkulturne povezave
OVCA, društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije
Kulturno ekološko društvo Smetumet
Društvo Smehomat / EnaBanda