Domov - > eŠR ->

Mednarodni vrh o učiteljskem poklicu 2016

3.3.2016, avtor: (soj mizš) / rubrika: aktualno

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se na povabilo Stalne konference ministrov za izobraževanje in kulturo dežel Zvezne republike Nemčije, generalnega sekretarja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter generalnega sekretarja mednarodne zveze sindikalnih združenj strokovnih delavcev v izobraževanju (EI) 3. in 4. marca udeležuje Mednarodnega vrha o učiteljskem poklicu 2016 v Berlinu. K sodelovanju na vrhu so vabljene le države, izbrane na podlagi kazalnikov o uspešnosti oziroma napredku na področju izobraževanja.

Ministrico dr. Makovec Brenčič na dogodku spremlja direktor, pristojen za področje predšolske vzgoje in osnovnega šolstva, mag. Gregor Mohorčič. S strani Sindikata  vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije v delegaciji sodeluje tudi glavni tajnik gospod Branimir Štrukelj.

Srečanje v Berlinu je že peto zaporedno ministrsko srečanje o vprašanjih učiteljskega poklica po pobudi ameriškega zveznega ministrstva za izobraževanje, ki je dogodek prvi dve leti gostilo v New Yorku. Leta 2013 je Mednarodni vrh potekal na Nizozemskem, leta 2014 v Novi Zelandiji in leta 2015 v Kanadi.

Namen konference je nadaljevanje mednarodne politične razprave o sodobnih izzivih učiteljskega poklica. Krovna tema vrha je »Strokovno učenje in rast učiteljev: Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje kakovosti poučevanja za odlične učne dosežke«. Ministri razpravljajo o politikah oziroma ukrepih za razvijanje kompetenc, ki jih učitelji potrebujejo za učinkovito poučevanje v družbi hitrih sprememb in globalizacije znanja.

Vsebinsko podporo pri pripravi dogodka dajejo v Direktoratu za izobraževanje, znanja in spretnosti Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer pripravljajo tudi zbornike posameznih srečanj. Ugotovitve kažejo, da bosta za ohranjanje kakovosti izobraževalnih sistemov v prihodnosti izredno pomembna privabljanje in dobra strokovna priprava novih učiteljev. Preučevanje procesov učenja in poučevanja so zato med stalnicam raziskovalnega dela in pobud za vzajemno učenje na mednarodni ravni.

Na današnjem zasedanju so ministri razpravljali o vprašanjih katere kompetence - veščine, znanja in naravnanosti naredijo uspešnega učitelja, katere ukrepi spodbujajo razvijanje kompetenc, ki jih potrebujejo učitelji za učinkovito poučevanje v sodobni družbi ter kakšni so izzivi in priložnosti v povezavi z izvajanjem politik za spodbujanje stalnega strokovnega učenja in razvoja učiteljev. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je v razpravi poudarila pomen profesionalnega razvoja učiteljev in razvoja njihovih kompetenc od digitalnih, medkulturnih, razumevanja različnosti, načinov integracije, še posebej v aktualnih razmerah. Izpostavila je tudi ustvarjanje razvojne klime v razredu in krepitve pripadnosti šolski skupnosti, sodelovanja s širšo družbeno in lokalno skupnostjo ter pomen izmenjave dobrih praks, samorefleksije vseh deležnikov in ustvarjanje okolja za učinkovit profesionalni razvoj učiteljev. Prav tako je ministrica predstavila primera dobrih praks Slovenije, in sicer šolske razvojne time in programski svet za stalno strokovno izpopolnjevanje, kot sodelovanje vseh deležnikov pri načrtovanju in razvoju vzgojno izobraževalnih institucij.

Jutri se bo izmenjava v Berlinu nadaljevala s pogledi sodelujočih na izzive in priložnosti v povezavi z izvajanjem politik za spodbujanje stalnega strokovnega učenja in razvoja učiteljev, vključno z oblikami partnerstev med sindikati in vladami za spodbujanje strokovnega učenja in rasti učiteljev.