Domov - > eŠR ->

Problemi, dileme, rešitve

4.3.2016, avtor: Dr. Damijan Štefanc, predsednik ZDPDS / rubrika: aktualno

Za kakovostno inkluzijo je ključno družbeno sprejemanje različnosti

Danes je v Festivalni dvorani v Ljubljani poteka strokovni posvet Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije z naslovom »Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami: problemi, dileme, rešitve«. Udeležilo se ga je  več kot 120 strokovnih delavcev, ki v vrtcih, šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah skrbijo za ustrezno obravnavo otrok, učencev in mladih s posebnimi potrebami.

Navzoče strokovnjake so uvodoma pozdravili dr. Damijan Štefanc, predsednik Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije, dr. Klara Skubic Ermenc, podpredsednica ZDPDS, ter Vika Potočnik, direktorica Pionirskega doma v Ljubljani in pedagoginja.

V uvodnem predavanju je dr. Irena Lesar s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani poudarila, da so postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne programe »izjemno dolgotrajni, pogosto potekajo le skozi vidik učenčevih učnih zmožnosti, delež teh otrok in mladostnikov pa se povečuje. Naraščati je začel tudi delež otrok in mladostnokov v specializiranih institucijah, med to populacijo pa se neredko pojavljajo tudi otroci, ki prihajajo bodisi iz drugega kulturno-jezikovnega okolja ali iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom,« opozarja Lesarjeva. Dr. Katja Jeznik z ljubljanske Filozofske fakultete je dejala, da se načela inkluzije lahko uresničujejo zgolj kolikor je sama raznolikost v družbi pozitivno vrednotena. »To je ključni korak za sobivanje in oblikovanje skupnosti, kjer lahko vsakdo, ne glede na svojo posebnost, izrazi individualnost brez občutka nelagodja ali strahu, da bo spregledan, nerazumljen, stigmatiziran, ali celo izločen iz okolja. Da se to lahko uresniči, potrebujemo pozitivne izkušnje z različnostjo, ki bogati tako na individualni kot družbeni ravni.«

Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in mag. Tadeja Kodele sta ob tem poudarili, da sprejeti koncept inkluzije kot temeljno izhodišče za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pomeni sprejeti tudi »nov koncept izobraževanja. To je koncept, v katerem šola omogoči vsakemu otroku individualni projekt učenja in šola, ki zmore etiki izobraževanja dodati etiko udeleženosti.«

Strokovni posvet so sklenili z omizjem, na kateri je dr. Robi Kroflič vodil razprvo o ustreznosti obstoječih sistemskih rešitev na področju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki in mladimi s posebnimi potrebami.