Domov - > eŠR ->

Sviz za nadaljnje odpravljanje varčevalnih ukrepov

22.3.2016, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

Portorož, 22. marca 2016 – Od včeraj poteka v Portorožu vsakoletna spomladanska dvodnevna seja Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ). Članice in člani najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma so se uvodoma seznanili z dogajanjem v SVIZ od zadnje redne seje, v osrednjem delu prvega dne pa soglasno zavrnili vladni predlog Izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o določitvi okvira oziroma možne rasti stroškov dela v javnem sektorju 2017–2020. Ta po mnenju GO SVIZ pomeni nadaljevanje varčevanja v javnem sektorju in onemogoča postopno zboljševanje plač, zato bo sindikat vztrajal pri zahtevi po uveljavitvi lanskega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in s tem pri nadaljevanju odpravljanja varčevalnih ukrepov, ki so še v veljavi. To pomeni čimprejšnjo uveljavitev plačila redne delovne uspešnosti, minimalnega regresa za letni dopust za vse in polnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Po sklepu s seje bo SVIZ predlagal tudi spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ) z vpeljavo novega delovnega mesta Učitelj razrednik ter v skladu z Belo knjigo o izobraževanju iz leta 2011 uvedbo četrtega strokovnega naziva za strokovne delavce. 

Predstavnice in predstavniki GO SVIZ so v nadaljevanju seje ob aktualnem poročilu Računskega sodišča o delovnem času učiteljev razpravljali o usmeritvah SVIZ za sodelovanje v Delovni skupini za pripravo rešitev razporejanja delovnega časa v izobraževanju. Hkrati so znova opozorili, da so nekatere predpostavke o vrednotenju izrabe delovnega časa, ki izhajajo iz omenjenega dokumenta, napačne in kažejo na nerazumevanje temeljnih lastnosti učiteljskega dela. SVIZ v skladu s tem nasprotuje implicitni ideji poročila, da bi bilo treba izobraževalni proces ločiti na posamezne naloge in nato vsako absolutno kvantificirati, ter vnovič poudarja, da so učiteljice in učitelji visoko organizirani strokovnjaki, ki znajo racionalno upravljati s časom, ki ga potrebujejo, da opravijo svoje delo.

Članice in člani GO SVIZ so v sklepnem delu seje ob točki o integraciji otrok priseljencev v slovenski izobraževalni sistem ponovno odločno poudarili odgovornost učiteljstva pri odpravljanju predsodkov, strahu in apriornega zavračanja migrantov ter izpostavili njihovo zavezanost k vzgoji za strpnost in medčloveško solidarnost, k čemur SVIZ poziva tudi Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (European Trade Union Committee for Education, ETUCE). GO SVIZ je v sklopu te razprave svoje stališče do nesprejemljivosti sovražnega govora in splošnega širjenja izražanja sovražnosti, stopnjevanja nestrpnosti in agresivnosti proti tistim, ki skrbijo za deprivilegirane skupine, ranljive posameznike ali pa so preprosto zgolj drugače misleči, izrazil tudi s podporo Svetovalnici za migrante in za njeno delovanje namenil 20.000 evrov.