Domov - > eŠR ->

Proti ukinitvi javnega zavoda

25.3.2016, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

Ljubljana, 25. marca 2016 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes na županjo Občine Ljutomer mag. Olgo Karba naslovil nasprotovanje ukinitvi Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer. Namera o ukinitvi zavoda je razvidna iz proračuna občine za leto 2016 in gradiva za 8. redno sejo občinskega sveta Občine Ljutomer, ki je sklicana za 30. marca 2016. V dopisu je SVIZ županjo opomnil, da o nameravani ukinitvi Javnega zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer ni predhodno obvestila zaposlenih in da se z njimi ni posvetovala ali analizirala možnosti za njihovo prezaposlitev. Z napovedano ukinitvijo zavoda, preden je bila ta predlagana Občinskemu svetu Občine Ljutomer, ob zaposlenih prav tako ni bilo seznanjeno vodstvo zavoda. Za SVIZ je povsem nesprejemljivo, da so zaposleni tako postavljeni pred izvršeno dejstvo, ki ogroža njihovo eksistenco in jih izpostavlja skrajno nepredvidljivi prihodnosti.
SVIZ je v javnem pozivu županji mag. Olgi Karba izpostavil še, da nameravana ukinitev zavoda ni – v dokumentih, ki so dostopni sindikatu – z ničemer utemeljena, saj zanjo ni bila predložena kredibilna analiza, ki bi to odločitev podpirala. Ob tem na drugi strani vlogo in regijski pomen zavoda potrjuje njegovo 20-letno uspešno delovanje, saj je zavod pomembno vplival in še vpliva na kakovost življenja lokalnega prebivalstva. Slednji ne morejo ostati brez izvajanja dejavnosti zavoda, zato SVIZ županjo sprašuje, kako bo zavod nadomeščen in zakaj bi bilo to za prebivalke in prebivalce bolje. Odločitev je za SVIZ toliko bolj nenavadna, ker zavod posluje zelo uspešno.
Glede na to, da Občina Ljutomer zavod potrebuje in da županja ni izpeljala postopkov, ki se jih od ustanovitelja upravičeno pričakuje, ter je tako zaposlene potisnila pred izvršeno dejstvo, je SVIZ županjo pozval, naj navedeno točko dnevnega reda občinske seje umakne ter z vključitvijo stroškov za delovanje zavoda v proračun za letošnje leto Javnemu zavodu za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer v dobro lokalnega prebivalstva omogoči nemoteno delovanje v letu 2016.
Poziv proti ukinitvi Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer je v celoti dostopen tukaj.