Domov - > eŠR ->

Nagrade in priznanja Frana Gerbiča

7.4.2016, avtor: Metka Podpečan / rubrika: aktualno

Nagrade in priznanja Frana Gerbiča, ki jih podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja so tudi letos, že šestnajstič, slovesno podelili v Cerknici, rojstnem kraju Frana Gerbiča. Podelitev, ki je potekala 6. aprila v Kulturnem domu v Cerknici, so poleg drugih gostov s svojim obiskom in nagovorom počastili dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in Timo Klemettinen, izvršni direktor Evropskega združenja glasbenih šol (EMU). Na svečani podelitvi je nastopil godalni orkester Zveze slovenskih glasbenih šol pod umetniškim vodstvom dirigenta Simona Krečiča ter dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maribor s samospevi Frana Gerbiča.

Dr. BREDA OBLAK, prejemnica nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja

Dr. Breda Oblak je profesorica glasbene metodike in didaktike ter zaslužna profesorica Akademije za glasbo v Ljubljani. Učiteljskemu poklicu je bila od samega začetka izjemno predana; prepustila se mu je z vsem svojim žarom in navdušenjem. Po opravljenem strokovnem izpitu je začela poučevati kot zunanja sodelavka na GŠ Center v Ljubljani. Leto pozneje je bila izbrana za redno učiteljico eksperimentalnih razredov na Oddelku za povezovanje glasbenih in osnovnih šol na Zavodu za glasbeno in baletno izobraževanje v Ljubljani. Rezultat tega dela je bil prvi priročnik za učitelje, ki ga je pripravila skupaj s prof. Janezom Boletom. Za ta projekt je leta 1971 prejela nagrado in priznanje takratne Izobraževalne skupnosti. Istega leta je bila izvoljena v naziv predavateljice višje šole. Glasbenopedagoško pot je nato nadaljevala v Ljubljani, kjer je bila več kot 40 let visokošolska učiteljica na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1989 do leta 1993 je bila tudi prodekanka akademije in dolga leta tudi predstojnica Oddelka za glasbeno pedagogiko.

V svojem akademskem delovanju je vzgojila številne generacije mladih učiteljev, magistrov in doktorjev znanosti, ki danes zelo uspešno delujejo na slovenskih osnovnih, glasbenih in srednjih šolah ter na vseh treh slovenskih univerzah. Sooblikovala je prenovo študijskih programov ter bila pobudnica in začetnica podiplomskega študija na področju glasbene pedagogike.

Izjemna je tudi njena bibliografija, ki med drugim obsega kar 28 delovnih zvezkov in učbenikov za glasbeno vzgojo v osnovni šoli, 18 priročnikov za učitelje in 24 zvočnih gradiv. Je prva slovenska avtorica, ki je oblikovala didaktične zbirke z zvočnimi gradivi za vse razrede osnovne šole. Zaradi njenega izjemnega delovanja je glasbena umetnost ostala kot predmet v vseh razredih osnovne šole in srednjih šolah.

Za svoje izjemno delo je dr. Breda Oblak prejela številne nagrade, med njimi: leta 1994 nagrado Republike Slovenije na področju šolstva, leta 2003 Sokratovo odličje za zavzeto in odlično pedagoško delo v visokem šolstvu, v študijskem letu 2008/09 ji je bil podeljen naziv zaslužne profesorice Univerze v Ljubljani, leta 2015 pa je postala častna občanka Občine Jesenice.

Dr. Breda Oblak je s svojim delom in prizadevanji pustila izjemen pečat v razvoju glasbenega izobraževanja mladih. Svoje življenjsko poslanstvo, ki ga je uresničila v glasbi, je opravila z odličnostjo in nam z njo podarila tudi neprecenljivo bogastvo glasbenopedagoške literature.   

JURIJ KRIŽNIČ, prejemnik nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo ter izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja

Jurij Križnič je svojo pot violinista začel v Glasbeni šoli v Šempetru pri Novi Gorici. Prav tam kot violinski pedagog neprekinjeno poučuje že 37 let.

Življenjsko delo prof. Križniča presega okvire dela na GŠ Nova Gorica; leta 1980 je ob podpori Silvana Kerševana začel postavljati temelje godalnega oddelka na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emila Komela v Gorici.

Med celotno pedagoško kariero pri prof. Križniču posebej izstopajo njegove motivacijske sposobnosti, saj vedno najde način, da učenci vzljubijo glasbilo in tudi glasbo v širšem smislu. To se odraža tudi v nepreglednem seznamu nagrad in priznanj, ki so jih njegovi učenci prejeli na različnih tekmovanjih, med drugim: šest tretjih nagrad, eno drugo in eno prvo nagrado na republiških tekmovanjih, sedem zlatih priznanj na regijskih tekmovanjih, pet zlatih plaket, eno prvo, eno drugo in eno tretjo nagrado na državnih tekmovanjih, dve prvi in šest drugih nagrad na mednarodnih tekmovanjih.

Poleg tega je veliko njegovih učencev našlo v glasbi tudi svoje življenjsko poslanstvo. Med njimi najbolj izstopa Petra Kovačič, ki je z uspešno opravljeno avdicijo kot prva Slovenka postala članica izjemno uglednega orkestra dunajskih filharmonikov.

Prof. Križnič je bil osem let vodja aktiva godal Zveze primorskih glasbenih šol. Negova zasluga pa je tudi ustanovitev skupnega simfoničnega orkestra, ki je leta 2002 združil kar trinajst primorskih šol.

Da orkestrsko muziciranje v življenju prof. Križniča igra pomembno vlogo, dokazuje tudi to, da je dolga leta vodil šolski godalni orkester in komorni orkester glasbenega društva Nova iz Nove Gorice, ki je pod njegovo taktirko deloval kar 15 let.

Za svoje glasbene uspehe je bil tudi večkrat nagrajen. Med drugim je leta 2000 dobil nagrado Republike Slovenije na področju šolstva.

Jurij Križnič je s svojim uspešnim delom glasbenemu svetu podaril številne vrhunske violiniste in pripomogel k popularizaciji klasične glasbe, z vodenjem orkestra Nova pa je omogočil glasbeno izražanje številnim ljubiteljskim glasbenikom.

ALENKA FIRŠT, prejemnica priznanja za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja

Alenka Firšt je kot profesorica violine zaposlena na Glasbeni šoli Celje. V svojem predanem pedagoškem delu že od samega začetka dosega vidne rezultate, poleg tega je kar nekaj njenih učencev nadaljevalo šolanje na srednjih glasbenih šolah in akademijah. V letih pedagoškega ustvarjanja je z učenci poleg veliko uspešnih nastopov in koncertov na različnih tekmovanjih osvojila 24 zlatih plaket oziroma prvih mest, pet srebrnih plaket, deset bronastih plaket in deset posebnih nagrad. Posebej omenjamo njen duo violin v sestavi Katarina in Ana Viher, ki je leta 2014 na državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije osvojil zlato plaketo, prvo mesto in kar štiri posebne nagrade.

Alenka Firšt je poleg pedagoškega dela od leta 1988 tudi članica Celjskega godalnega orkestra, s katerim uspešno koncertira doma in v tujini; aktivna je tudi kot koncertna mojstrica in mentorica mlajšim članom. 15 let je bila tudi umetniška vodja Celjskega okteta, s katerim je posnela tri zgoščenke in prejela nekaj nagrad.

Če se vprašamo, v čem je skrivnost nadpovprečno uspešnega dela Alenke Firšt, vedno znova ugotovimo, da je to v prvi vrsti nenehno ustvarjanje pa tudi ljubezen do pedagoškega dela in otrok. Negovanje odnosa učitelj – učenec, ki temelji na strokovnosti, korektnosti, medsebojnem spoštovanju ter na uveljavljanju splošnih človeških in življenjskih vrednot, je tisto, kar Alenko Firšt uvršča med glasbene pedagoge, ki znatno prispevajo h kakovosti izobraževanja in k izboljševanju učnih procesov.

Mag. ROBERT KAMPLET, prejemnik priznanja za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja

Mag. Robert Kamplet je profesor strokovnoteoretičnih predmetov na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Že od začetka poučevanja izkazuje veliko strokovnost in predanost pedagoškemu poklicu ter dosega rezultate, ki so daleč nad pričakovanji. Leta 1997 je bil eden izmed članov strokovnega tima, ki je pripravil in izvedel prvo tekmovanje dr. Romana Klasinca v disciplini solfeggio, ki je pozneje prešlo v sistem državnega tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov. Na tem tekmovanju že 15 let sodeluje kot pisec nalog in član strokovne komisije. Prav tako se tekmovanj iz solfeggia zelo uspešno udeležujejo njegovi učenci. Med njimi je tudi prvonagrajenka mednarodnega tekmovanja v disciplini solfeggio v Beogradu z doseženimi 100 točkami. Učenka Roberta Kampleta je na natečaju CompComp, ki je potekal pod pokroviteljstvom predsednika države, osvojila nagrado med več kot 40 prispelimi skladbami.

Robert Kamplet je pisec veliko recenzij za učbenike in strokovne revije, član Društva slovenskih skladateljev in član predmetne komisije ob prenovi učnih načrtov za predmet glasbeni stavek pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Pomemben del delovanja mag. Roberta Kampleta že deset let predstavlja mentorstvo dijakom v projektu Komponist.

Mag. Robert Kamplet je poleg vsega že omenjenega tudi avtor številnih glasbenih del: za orkestre, otroške zbore, za mlade pianiste, številne njegove skladbe pa so tudi del propozicij na različnih tekmovanjih.

Kot asistent poučuje tudi na Pedagoški fakulteti v Mariboru, na kateri ima od leta 2014 naziv docent.

Mag. Robert Kamplet je izjemen strokovnjak in odličen pedagog, ki s svojim delom in z močno voljo prispeva k razvoju in ugledu slovenskega glasbenega šolstva na osnovni in srednji stopnji.

PETER NAPRET, prejemnik priznanja za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja

Peter Napret je ustvaril nepozaben pečat na področju izobraževanja mladih citrarjev. Njegova glasbena pot je zelo pestra; poznamo ga kot glasbenika, ki je aktiven na številnih področjih. Kot pedagog poučuje violino in citre na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski v Velenju in citre na Glasbeni šoli Moste - Polje v Ljubljani. Pohvali se lahko s številnimi uspešnimi nastopi in tekmovanji, veliko njegovih učencev pa je nato tudi uspešno nadaljevalo svoje glasbeno izobraževanje.

Ob vsem tem je izjemno bogato tudi njegovo delovanje zunaj glasbene šole. Peter Napret je bil 16 let vodja študijske skupine za učitelje citer, bil je pobudnik in soustanovitelj Citrarskega društva Slovenije, v okviru katerega organizira regijska in državna tekmovanja citrarjev, je pobudnik številnih citrarskih koncertov in abonmajev, organizator poletnih šol in seminarjev ter član številnih strokovnih komisij na tekmovanjih v Sloveniji in Nemčiji.

Bogate so tudi njegove objave, saj je do zdaj v različnih revijah objavil več kot 15 člankov; večkrat je nastopal tudi v radijskih in televizijskih oddajah.

Peter Napret v okviru citrarskega društva Slovenije vodi citrarski orkester. Že 15 let deluje tudi v Slovenskem citrarskem kvartetu, s katerim je posnel tri zgoščenke, oddajo na RTV Slovenija, koncertiral doma in v tujini ter v okviru Glasbene mladine Slovenije v letih 2002–2004 izvedel številne komentirane koncerte po slovenskih šolah.

Peter Napret s svojo predanostjo in z uspešnim delom na področju uvajanja in uveljavitve glasbene vzgoje ter izobraževanja pri predmetu citer in s popularizacijo tega glasbila pomembno prispeva k razvoju kakovosti učnih procesov v slovenskem glasbenem prostoru.

Mag. ALENKA ZUPAN, prejemnica priznanja za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja

Mag. Alenka Zupan, akademska glasbenica flavtistka, od leta 2006 magistrica znanosti, poučuje flavto v Glasbeni šoli Koper. Vsa leta šolanja doma in tudi v tujini je osvajala najvišje nagrade na različnih tekmovanjih.

V osemnajstih letih pedagoškega dela je dokazala, da je izvrstna pedagoginja. Njeni učenci redno osvajajo najvišje nagrade na različnih tekmovanjih. Poleg tega uspešno pripravlja svoje dijakinje za nadaljnji študij flavte doma in v tujini. Vrsto let je bila vodja aktiva učiteljev flavte Glasbene šole Koper in Zveze primorskih glasbenih šol ter članica komisij na regijskih in mednarodnih tekmovanjih. Leta 2012 je učence flavte primorskih glasbenih šol povezala v orkester flavt Zveze primorskih glasbenih šol.

Ob vsem tem pa mag. Alenka Zupan kot odlična flavtistka redno koncertira. Ob bogatem pedagoškem delu in koncertiranju pa izjemno uspešno po vsej Sloveniji organizira in vodi seminarje, delavnice in predstavitve o vadenju flavte, odpravljanju treme, nastopanju pa tudi o komunikaciji. Med drugimi je njen največji prispevek slovenskemu flavtizmu organizacija Flavtistre, mednarodnega združevanja mladih flavtistov.

V svojem bogatem glasbenem ustvarjanju se mag. Alenka Zupan lahko pohvali tudi s svojo bibliografijo, ki jo je od leta 1992 obogatila s petimi priročniki za učence in učitelje favt, z didaktičnimi igrami in objavami v strokovnih revijah. Ob tem je treba posebej poudariti, da je človek z velikim sočutjem, saj že ves čas dobiček od prodaje svojih učbenikov namenja izobraževanju otrok iz socialno šibkejših družin.

Mag. Alenka Zupan je izjemno predana pedagoškemu poklicu. S pozitivno energijo, z visoko motiviranostjo in raziskovanjem pa v slovenski glasbeni prostor neprestano vnaša novosti, ki dvigujejo kakovost stroke.