Domov - > eŠR ->

Finančno podhranjeni muzeji in galerije

5.4.2016, avtor: Sandi Modrijan / rubrika: aktualno

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) se pridružuje opozorilom Skupnosti muzejev Slovenije glede nevzdržnega stanja, v katerem so se znašli slovenski muzeji, galerije in področje kulture nasploh. Enaka opozorila, da so javni zavodi, ki opravljajo delo na področju varstva kulturne dediščine in njene prezentacije, finančno podhranjeni in izstradani, da so zgradbe slabo vzdrževane, programi okrnjeni, v nevarnosti pa celotna izvedba javne službe, za katero so bili zavodi s strani države ustanovljeni ali pooblaščeni, SVIZ prejema tudi od svojih sindikalnih zaupnic in zaupnikov. Ob tem SVIZ izraža še posebno zaskrbljenost spričo problematike zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih in preobremenitev kadra, ki izhaja iz zmanjševanja zaposlovanja v javnih zavodih, ter opozarja, da muzeji, če bi se zdajšnje stanje nadaljevalo, ne bodo več zmogli zagotavljati rednega izplačila plač zaposlenim. Ukrep zmanjševanja mase za plače, kot poudarjajo tudi v Skupnosti muzejev Slovenije, sili zavode v kadrovske špekulacije in iskanje sredstev na trgu v obsegu, ki ga javni zavodi ne morejo zagotoviti. Posledično se veča možnost odpuščanja zaposlenih in dodatne obremenitve tistih, ki v zavodih ostajajo, saj se ob krčenju financ količina dela ne zmanjšuje, le zaposlenih je vse manj. Znižujejo se tudi sredstva za kritje splošnih stroškov, za izvajanje javne službe ter za programe. Denarja za investicije in odkupe že dolgo ni več, o digitalizaciji in hrambi gradiva, ki bi morali biti med prioritetami razvoja programa za kulturo, pa glede na zagotovljena sredstva sploh ni mogoče govoriti. Številni muzeji in galerije, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, so poleg tega izpostavljeni še samovoljnemu ravnanju lokalnih oblasti, ki pogosto ne prevzemajo obveznosti do zavodov, ki so jih ustanovili, in jih puščajo brez sredstev za izvajanje programa.
 SVIZ pritrjuje opozorilom Skupnosti muzejev Slovenije državi in občinam, da sta obstoj kulture in kakovostni razvoj le-te že dolgo ogrožena in da zavodi na področju kulture nevzdržnih razmer ne morejo več tiho reševati z lastnimi prihodki, kot so to delali več let. Tudi SVIZ poudarja, da je kulturno infrastrukturo, ko jo enkrat uničiš, težko ponovno zgraditi, in da v zdajšnjih razmerah muzeji in galerije ne zmorejo več kakovostno opravljati svojega poslanstva. Ob tem ne gre spregledati, da so v krizi, v kateri se je znašla Evropa, v skrbi za ohranjanje nacionalne identitete številne države povečale sredstva za kulturo, saj se zavedajo, da se vsak evro, vložen v to področje, večkratno povrne.
SVIZ ob izpričanem nerazumevanju države za ohranjanje slovenske dediščine, utrjevanje kulturne identitete in za vzpostavitev ustrezne strategije razvoja muzejev in galerij poziva ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar, naj jasno pove, kako bo reševala predstavljeno materialno stisko slovenskih muzejev in galerij. Pričakuje tudi, da bo v najkrajšem možnem času sprejela predstavnike Skupnosti muzejev Slovenije, skupaj s predstavniki zaposlenih. SVIZ ob tem, žal, ugotavlja, da ministrica za številne težave, na katere jo opozarjajo zaposleni v kulturi, nima dovolj posluha ali se nanje celo ne odzove, kot je bilo to nazadnje ob dramatičnem glasovanju o nezaupnici direktorju v Slovenski filharmoniji.