Domov - > eŠR ->

Promocija evropskih točk za nadarjene

22.4.2016, avtor: Mojca Juriševič / rubrika: aktualno

 V Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani povezujemo znanja, izkušnje in ideje raziskovalcev in praktikov s področja nadarjenosti, izvajamo različne razvojno-raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti ter si s svojim delom prizadevamo za promocijo nadarjenosti v smislu spodbujanja kakovosti življenja nadarjenih ter v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije.

Pomemben del promocije skrbi za nadarjene CRSN izvaja na mednarodni ravni. V tem okviru je julija 2015 CRSN prejel pomembno evropsko akreditacijo, s katero je skupaj še s trinajstimi podobnimi evropskimi centri v Avstriji, Belgiji, Italiji, Litvi, Nemčiji, Švici in Turčiji ter na Češkem, Irskem, Madžarskem, Nizozemskem in na Slovaškem postal eden od centrov European Talent Support Network – EUROPEAN TALENT CENTRE SLOVENIA.

Akreditacija predstavlja inovativno iniciativo Evropskega odbora za visoko sposobne (ECHA), da na evropski ravni v mednarodno sodelovanje poveže ljudi in ustanove, ki se na različne načine — raziskovalno, strokovno, družbeno — ukvarjajo s problematiko nadarjenih oziroma talentiranih. Koristi, ki izhajajo iz te akreditacije, so večplastne: hitrejše in učinkovitejše informiranje, tematsko povezovanje, strokovno delovanje in znanstveno raziskovanje ter optimizacija intelektualnih in finančnih virov znotraj posamezne države in na mednarodnem nivoju.

Poudariti velja, da je letos opisana akreditacija potekala prvič in da se je s tem pomembnim priznanjem CRSN oziroma Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani uvrstila med mednarodno prepoznane pobudnike zagovorništva nadarjenih.

Temeljni namen mreženja v okviru European Talent Support Network je sodelovanje in spodbujanje nadarjenih državljanov Evrope v skupno dobro na različnih področjih družbenega udejstvovanja, od skrbi za duševno zdravje do umetnostnih in znanstvenih presežkov ter razvoja, in sicer med  akreditiranimi centri (European Talent Centres) ter z vključevanjem novih inštitucij oziroma Točk za nadarjene (European Talent Points) preko posameznih centrov.

Po prvem razpisu za vključevanje novih inštitucij je CRSN marca 2016 potrdil 28 inštitucij iz Slovenije in še nekaterih držav bivše Jugoslavije za nove Točke za nadarjene. Te so:

  • ATOMI – Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme (Kosovo)
  • Centar za poticanje darovitosti (Hrvaška)
  • Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić (Hrvaška)
  • Dječji vrtić »Cvit Mediterana« Split (Hrvaška)
  • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (Slovenija)
  • e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, Nova Gorica (Slovenija)
  • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Hrvaška)
  • Gimnazija Bežigrad (Slovenija)
  • Gimnazija Brežice (Slovenija)
  • Gimnazija Jurija Vege Idrija (Slovenija)
  • Majsai Úti Áltlános Iskola (Srbija)
  • Makedonska asocijacija za nadareni i talentirani (Makedonija)
  • Osnovna šola Antona Ukmarja, Koper (Slovenija)
  • Osnovna šola Črenšovci (Slovenija)
  • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Kopru (Slovenija)
  • TEST center (Slovenija)
  • Udruga Klikeraj, Osijek (Hrvaška)
  • Udruga »Vjetar u leđa«, Zagreb (Hrvaška)
  • UMMI, Zavod za izobraževanje Koper (Slovenija)
  • Akademija za glasbo, UL (Slovenija)
  • Pedagoška fakulteta, UP (Slovenija)
  • Slovenska znanstvena fundacija (Slovenija)
  • Vrtec Morje Lucija (Slovenija)
  • Vrtec Rogaška Slatina (Slovenija)
  • Univerza v Novi Gorici (Slovenija)
  • XV. gimnazija Zagreb (Hrvaška)
  • Znanstveno edukacijski centar Višnjan (Hrvaška)
  • Zveza za tehnično kulturo Slovenije (Slovenija)

Svečana promocija prvih CRSN Evropskih točk za nadarjene je bila 20. 4. 2016 v prostorih Univerze v Ljubljani.

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (CRSN) je bil ustanovljen leta 2010 z namenom, da bi dopolnil in razširil izobraževalno, raziskovalno in strokovno vizijo, ki ji sledi Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani na področju spodbujanja razvoja učnih potencialov in zdravega osebnostnega razvoja otrok, mladostnikov in odraslih v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa in uresničevanja koncepta vseživljenjskega učenja. Člani so visokošolski učitelji in sodelavci, ki svoje znanje prostovoljno delijo in izmenjujejo na različnih področjih svojega delovanja ter tako prispevajo k večplastnemu uresničevanju ciljev CRSN.

V prvih petih letih delovanja je CRSN tako postal prepoznavna inštitucija na področju raziskovanja nadarjenosti in obravnave nadarjenih v domačem in mednarodnem prostoru; njegovi prispevki so vidni na naslednjih področjih:

- raziskovalno: prispeva k razumevanju nadarjenosti in dela z nadarjenimi učenci z izvajanjem samostojnih raziskav (stališča do izobraževanja nadarjenih, socialne kognicije nadarjenih, prepoznavanje nadarjenih, poučevanje nadarjenih, odnos do ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju) in v sodelovanju z mednarodnimi raziskovalnimi timi (pričakovanja in stereotipi učiteljev, koncepti tekmovalnosti); spodbuja raziskovalno dejavnost študentov v obliki diplomskih nalog na različnih stopnjah študija,

- izobraževalno: člani CRSN, visokošolski učitelji in sodelavci, sproti vključujejo sodobna spoznanja z različnih področij obravnave nadarjenih v izvajanje študijskega procesa na fakulteti ter organizirajo izobraževalne seminarje v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; CRSN občasno organizira predavanja mednarodno uveljavljenih strokovnjakov z različnih področij obravnave nadarjenosti za strokovno javnost in študente (Tracy Cross, Jasna Cvetković Lay, Kimberley Chandler, Csilla Fuszek, Norbert Jauševec, Korado Korlević, Diane Montgomery, Margaret Sutherland, idr.)

- strokovno: ustvarja strokovno učečo se skupnost z organizacijo različnih domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanj (med njimi imata vidnejše mesto mednarodna ECHA konferenca leta 2014  in 1. mednarodna strokovna konferenca CRSN leta 2015), ki se jih je udeležilo več kot 1500 učiteljev in drugih strokovnih delancev na področju vzgoje in izobraževanja ter širše, ter z izdajanjem strokovnih publikacij v sodelovanju u Založbo PeF UL (originalna dela in prevodi, tematske številke revij),

- politično: CRSN se aktivno vključuje v razvijanje vzgojno-izobraževalnih politik na področju nadarjenih (Bela knjiga na področju vzgoje in izobraževanja 2011; sodelovanje v Medresorski skupini za pripravo nacionalne strategije za nadarjene, sodelovanje v mednarodnih organizacijah, npr. World Council for Gifted and Talented children, European Council for High Ability in iniciativah, npr. Written declaration on the support of talents in the European Union, 2013).

Več o delu CRSN: http://www.pef.uni-lj.si/crsn.html

Več o mreži ETSN:

http://www.echa.info/107-formation-of-a-european-talent-support-network-adopted-by-the-general-assembly-of-echa

http://www.echa.info/110-frequently-asked-questions-on-the-european-talent-support-network

http://www.echa.info/121-call-for-application-to-be-a-european-talent-centre

http://www.echa.info/high-ability-in-europe/134-information-on-european-talent-centres

http://www.echa.info/137-talent-support-map-of-europe-info-on-european-talent-centres-was-published

http://www.echa.info/147-first-16-months-of-the-european-talent-support-network-great-progress-and-8-possible-misunderstandings