Domov - > eŠR ->

Mariborsko učiteljišče, generacija 1956: 60 let mature

22.6.2016, avtor: Ana Krajnc / rubrika: utrip

V prvi polovici junija so se pod Pohorjem zbrali maturanti štirih razredov, ki so leta 1956 končali državno učiteljišče v Mariboru, in so zdaj proslavili 60. obletnico mature. Ta generacija je bila prva po vojni, ki je obiskovala petletni program učiteljišča, saj je imelo učiteljišče po osvoboditvi leta 1945 štiri letnike, Svet za prosveto in kulturo Ljudske republike Slovenije pa je leta 1951 sprejel sklep o petletnem šolanju učiteljev. Maturanti, ki so se skoraj vsi posvetili pedagoškemu poklicu, so nadaljevali študij na Pedagoški akademiji oz. na različnih družboslovnih fakultetah. Največ jih je postalo učiteljev razrednega ali predmetnega pouka, nekateri so postali profesorji na svojih področjih in tudi ravnatelji osnovnih šol in vrtcev. Večina se jih je zaposlila v Mariboru in okolici ter drugod v Podravski in Pomurski regiji, nekaj pa se jih je preselilo vse do Zagorja, Ljubljane in Primorske.

 Fotografija je delo: Atelier Foto M