Domov - > eŠR ->

Po prvem in drugem krogu izbirnega postopka za vpis v srednje šole

30.6.2016, avtor: (soj MIZŠ) / rubrika: aktualno

POROČILO PO PRVEM IN DRUGEM KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA  ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

Na razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2016/2017 se je na skupno 22.904 (lani 23.539) vpisnih mest do 16. junija 2016 prijavilo 18.562 (lani 19.160) kandidatk in kandidatov. V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 444 (lani 412) kandidatk in kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja  3.940 (lani 3.837), srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja  7.822 (lani 8.153) in  v programe gimnazij  6.356 (lani 6.758) kandidatov, od tega 5.256 kandidatov v program splošne gimnazije in 1.100 kandidatov v programe strokovne gimnazije. 
Na šolah z omejitvijo vpisa je bilo na dan 16. junij 2016 prijavljenih 4.709 (lani 4.723) kandidatov na 3.817 (lani 4.083) vpisnih mest za 1. krog in 391 mest za 2. krog (lani 422). Na šolah, ki niso omejile vpisa, je bilo na  18.846  (lani 19.171)  razpisanih mest prijavljenih 13.853 (lani 14.127) kandidatk in kandidatov. 
Po končanem prvem krogu izbirnega postopka so se do 21. junija 2016 vpisali skupaj 16.904 kandidati, od tega 3.816 na šolah z omejitvijo vpisa. 
Po prvem krogu izbirnega postopka se 893 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, ali pa morda do izbirnega postopka še niso izpolnili vpisnega pogoja (dokončana osnovna šola). Za 2. krog izbirnega postopka je bilo prostih še 391 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 5.324 mest na ostalih šolah. 
V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 790 kandidatov. Od tega so bili na prvo navedeno željo sprejeti 503 kandidati, na drugo 221, na tretjo 27, na četrto 14, na peto 5 kandidatov, na šesto 4 kandidati, na sedmo željo pa 1 kandidat. Na nobeno izmed izbranih šol se ni uspelo uvrstiti 15 (lani 10) kandidatom, od tega jih je kar 8 rangiralo samo eno šolo. 
Na dan 30. junij 2016 so vpisani 18.104 kandidati, in sicer v programe nižjega poklicnega izobraževanja 395, srednjega poklicnega izobraževanja 3.694, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja 7.633 ter gimnazij 6.382. Na šolah je še 692 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali (niso še uspešno zaključili osnovne šole ali so spremenili svoj namen). 
Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) bo  1. julija 2016 objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/). Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do 31. avgusta 2016.