Domov - > eŠR ->

Glas pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic

1.7.2016, avtor: (sm) / rubrika: aktualno

Svizovo sporočilo za medije

POMOČNICE IN POMOČNIKI VZGOJITELJIC BODO MINISTRICI PREDSTAVILI PROBLEMATIKO, PRIČAKOVANJA IN ZAHTEVE
Pred približno mesecem je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) izpeljal sestanek med predstavnikom Ministrstva za javno upravo ter pomočnicami in pomočniki vzgojiteljic, saj se med slednjimi stopnjuje nezadovoljstvo zaradi njihovega položaja in nepripravljenosti pristojnih, da bi odpravili anomalije in nepravičnosti pri uvrstitvi tega delovnega mesta v plačnem sistemu. Skladno z na omenjenem srečanju sprejetimi sklepi je nato sindikat na ministrico za izobraževanje dr. Majo Makovec Brenčič naslovil pismo, v katerem je natančneje predstavil težave pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev ter ministrico pozval k čim prejšnjemu srečanju. Več podrobnosti najdete v našem sporočilu za javnost z dne 15. junija 2016.
Ministrstvo za izobraževanje je razumelo, kako resne so razmere in da je nezadovoljstvo pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic stopnjevano že do skrajne meje, zato se je na poziv odzvalo hitro. SVIZ-u je tako uspelo z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič že uskladiti srečanje, ki bo izpeljano v torek, 5. julija, z začetkom ob 10. uri na sedežu sindikata (Oražnova ulica 3, Ljubljana). Sestanek z ministrico o problematiki pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic bo trajal predvidoma dve uri in bo odprt za javnost, zato ste predstavniki medijev nanj vljudno vabljeni.
Problematika pomočnic vzgojiteljic vztraja že od uveljavitve novega plačnega sistema, ko je bilo njihovo delovno mesto uvrščeno v V. tarifni razred ter 19. izhodiščni plačni razred z možnostjo napredovanja največ do 29. plačnega razreda. Vrednotenje tega delovnega mesta, na katerem je več kot 5.600 zaposlenih, je bilo že v letu po uvedbi plačnega sistema prepoznano kot anomalija, a navkljub številnim zavezam ministrstev in vlad vse do danes ni prišlo do nikakršnega izboljšanja položaja pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev ter reševanja nastale problematike. Zaposleni v predšolski vzgoji in sindikat se strinjajo, da je delovno mesto pomočnice oziroma pomočnika vzgojiteljice prenizko ovrednoteno, in sicer zaradi same vsebine ter zahtevnosti nalog, ki jih zaposleni na tem delovnem mestu opravljajo in so jih dolžni opravljati v skladu s predpisi.
Torkov sestanek pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic s pristojno ministrico bo tako ena zadnjih priložnosti, da se položaj najštevilčnejše poklicne skupine v predšolski vzgoji končno začne aktivno reševati, saj bo sicer že jeseni prišlo do protestnega shoda in drugih aktivnosti pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic, kar je bilo soglasno sprejeto na že omenjenem junijskem sestanku te skupine zaposlenih v vrtcih.